Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Οι 21 περικοπές συντάξεων του ΣΥΡΙΖΑ

Οι προηγηθείσες 21 και οι αναμενόμενες άλλες (νέες) δύο περικοπές στο εισόδημα των συνταξιούχων επί ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως εξής:

1 Αύξηση του ποσοστού εισφοράς υπέρ Υγείας από 4% σε 6% για το σύνολο των κύριων συντάξεων που λαμβάνει ο συνταξιούχος και -για πρώτη φορά- επιβολή εισφοράς 6% υπέρ Υγείας στις επικουρικές συντάξεις. 2 Κατάργηση του ορίου κατώτατης σύνταξης (Υπουργική Απόφαση 8/2015). Να σημειωθεί ότι μέχρι τότε η κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ διαμορφωνόταν στα 486 ευρώ. 3 Σταδιακή αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1/1/2022. Τα νέα όρια είναι τα εξής: 62 έτη για πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης και 67 έτη με 15 έτη (Ν. 4336/2015) 4 Επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων από 1/6/2016 και περικοπές σε συνταξιούχους με άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης στα 1.170 ευρώ καθαρά (1.300 € μικτά). 5 Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική σύνταξη (ETEAΕΠ) κατά 1 ποσοστιαία μονάδα συνολικά (από 3% για ασφαλισμένο και 3% για εργοδότη, σε 3,5% και 3,5% αντίστοιχα), για τα έτη 2016-2018 και κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για τα έτη 2019-2022. Επιβολή ρήτρας βιωσιμότητας στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. 6 Μειώσεις -από 1/1/2016- στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών υπαλλήλων μεσοσταθμικά κατά 35%, αύξηση μηνιαίας εισφοράς κατά 12,5% από 4% σε 4,5%, και επιβολή ρήτρας βιωσιμότητας 7 Μειώσεις στα εφάπαξ -μέχρι 31/12/2013- κατά τουλάχιστον 20%. Για τα εφάπαξ από 1/1/2014 ο υπολογισμός τους γίνεται πλέον σύμφωνα με το μοντέλο Νοητής Κεφαλαιοποίησης, και στην ουσία σαν εφάπαξ επιστρέφονται τώρα μόνο οι καταβληθείσες εισφορές ατόκως. Και στο μέλλον ούτε αυτό διασφαλίζεται… 8Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ για 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και οριστική διακοπή στις 31/12/2019. Φέτος καταβάλλεται ΕΚΑΣ 12 €! 9 Περικοπή των συντάξεων χηρείας σύμφωνα με το Ν. 4387/2016 μετά τις 13/5/2016, τουλάχιστον κατά 42% σε σχέση με το 2014 και θέσπιση τόσο ηλικιακού ορίου όσο και περιορισμού της καταβαλλόμενης σύνταξης. Πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς με μείωση στο 50% της σύνταξης ή στο 25% εάν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή. Το ποσοστό επιστρέφει πλέον στο 70%, αλλά αυτό ισχύει επί της νέας μειωμένης (επανακαθορισμένης) σύνταξης του άμεσα ασφαλισμένου (εκλιπόντος). 10Κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος συζύγου στις κύριες συντάξεις, καθώς και πλήρης κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων στις επικουρικές συντάξεις. 11Επιβολή πλαφόν στα 2.000 ευρώ για τις κύριες συντάξεις και στα 3.000 ευρώ (καθαρά προ φόρου) για κάθε συνταξιούχο που δικαιούται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής μέχρι 31/12/2018 12Μειώσεις μεσοσταθμικά κατά 44% των επικουρικών από 1/1/2015. 13Μείωση της Εθνικής Σύνταξης για τις συντάξεις αναπηρίας. Τα 384 ευρώ (345 για 15ετή ασφάλιση) θα λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της Εθνικής Σύνταξης, ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% χορηγείται το 50%. 14 Αύξηση του κόστους εξαγοράς για την αναγνώριση πλασματικών ετών. Μέχρι 13/5/2016 το μηνιαίο κόστος εξαγοράς ήταν στο 25πλάσιο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που είχε ορισθεί στις 31/12/2011, με το Ν. 4387/2016 το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται με το μισθό ή εισόδημα του τελευταίου μήνα πριν από την εξαγορά (δηλ. με το ελάχιστο όριο των 650 € μηνιαίως). 15Μείωση σε ποσοστό 60% του ποσού της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, των δικαιούχων που αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ και σε ποσοστό 100% στους δικαιούχους που απασχολούνται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ. 16 Αλλαγή στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. α. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται από 1/1/2017 με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα (μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών εισφορών), το 2018 το μικτό εισόδημα με έκπτωση 15%, και από 1/1/2019 στο μικτό εισόδημα (χωρίς την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών), ενώ οι μελλοντικές παροχές θα είναι μειωμένες. β. Σταδιακή προσαρμογή του ποσοστού 13,33% για κύρια σύνταξη στους αγρότες μέχρι το 2021 συν 6,95% για Υγεία, ενώ την πλήρη εθνική σύνταξη των 384 € θα τη λαμβάνουν από το 2031. 17Δημιουργία αντικινήτρων για ασφάλιση μετά τα 25 έτη υπηρεσίας και για αμοιβές πάνω από 1.300 ευρώ. 18«Πάγωμα» όλων των συντάξεων μέχρι και το 2022. Και μετά, για όλες τις συντάξεις με προσωπική διαφορά θα υπάρξει συμψηφισμός με δυνητικές αυξήσεις μέχρι την πλήρη εξάλειψή της. 19Οι συντάξεις που εκδίδονται από τις 12.5.2016 και μετά, σύμφωνα με τον Νόμο 4387/2016, είναι μειωμένες μεσοσταθμικά κατά τουλάχιστον 35%-40% σε σχέση με το 2014. 20Περικόπησαν οι επικουρικές συντάξεις τον Αύγουστο του 2016 στην περίπτωση αθροίσματος κύριων και επικουρικών που υπερέβαιναν τα 1.300 ευρώ (1.160 καθαρά). 21Καταργήθηκαν οι διπλές συντάξεις για όσους είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης και πλήρωναν εισφορές σε δύο Ταμεία.

Δώρα στους ασφαλισμένους χωρίς… (κανονικές) συντάξεις

«Πολιτική υπέρ των πολλών» έχει ονοματίσει η κυβέρνηση το προεκλογικό «δωράκι» των 330 έως 470 ευρώ που έδωσε την τελευταία προεκλογική εβδομάδα σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους. Καίτοι ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίζεται την ελληνική κρίση σχεδόν τα μισά χρόνια των Μνημονίων (2015- 19, έναντι 2010-14 των κομμάτων του «παλαιού συστήματος» με βάση την κυβερνητική ρητορική), και παρά το γεγονός ότι ενέτεινε τα μέτρα περικοπών και αύξησε τις πολιτικές φτωχοποίησης των μισθωτών και συνταξιούχων, εμφανίζεται τώρα σαν ο «σωτήρας» των συνταξιούχων. Ακόμη και το προεκλογικό «δωράκι» στους 2,6 εκατ. συνταξιούχους την περασμένη εβδομάδα, αφορά μόλις στο 1/10 όσων τα τελευταία πέντε χρόνια στέρησε από τους ασφαλισμένους. Να σκεφτεί κανείς ότι μόνο το ΕΚΑΣ που κατάργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ετήσιο κόστος (περίπου 650 εκατ. ευρώ), σχεδόν όσο η προεκλογική παροχή που αυτή την εβδομάδα πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων (830 εκατ.). Και μάλιστα η αφαίμαξη μέσω του ΕΚΑΣ αφορά αποκλειστικά τους χαμηλοσυνταξιούχους και όσους δεν είχαν περιουσιακά στοιχεία ή άλλα (οικογενειακά) εισοδήματα (370.000 άτομα), ενώ το προεκλογικό δώρο δόθηκε σε 7πλάσιους συνταξιούχους… Χωρίς να υπολογίζονται οι περίπου 40.000 εν αναμονή συνταξιούχοι που δεν λαμβάνουν ούτε καν προσωρινή σύνταξη (διαδοχική ασφάλιση, καθυστερήσεις στην εκκαθάριση κ.λπ.), άρα δεν έλαβαν ούτε το προεκλογικό «δωράκι», ενώ άλλες 55.000 θα λάβουν μειωμένη παροχή (προεκλογικό δώρο), γιατί αυτή υπολογίζεται με βάση την προσωρινή σύνταξη η οποία είναι υποδεέστερη της κανονικής πληρωμής (κανονική σύνταξη η οποία αποδίδεται, πλέον, με καθυστέρηση ακόμη και τριών ετών, ενώ το τμήμα του ΕΦΚΑ που ασχολείται με τους δημοσίους υπαλλήλους (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) δεν έχει εκδώσει ακόμη καμία συνταξιοδοτική πράξη για αιτήσεις μετά την 1/1/2017)). Συνολικά ο ΕΦΚΑ και το επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ οφείλουν στους 95.000 εν αναμονή συνταξιούχους (όσοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, αλλά και όσοι έχουν μηδενικό εισόδημα) πάνω από 2 δισ. ευρώ από κύριες και επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ, μερίσματα κ.λπ. Και αυτό, καθώς οι σε καθυστέρηση ευρισκόμενες παροχές (κύριες, επικουρικές, εφάπαξ) ξεπερνούν τα 300.000 δικαιώματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι προεκλογικές παροχές (830 εκατ. ευρώ) υπόκεινται σε ασφαλιστική εισφορά υπέρ Υγείας (ΕΟΠΥΥ) της τάξης του 6%. Και μόνο από αυτή την παρακράτηση το Δημόσιο εισέπραξε πάνω από 50 εκατ. ευρώ, ενώ για ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 710 ευρώ παρακρατήθηκε και φόρος 22% (ή αυτός θα καταβληθεί με τη φορολογική δήλωση του 2020). Τέλος, η κυβέρνηση τηρεί «σιγήν ιχθύος» για τις δικαστικές αποφάσεις και τα αναδρομικά των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, τα οποία, μόνο για τους ασφαλισμένους, υπολογίζονται σε 2,6 δισ. το χρόνο και τα οποία θα αποδοθούν σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον για την περίοδο 2015-16.

Περισσότερες εισφορές – Μικρότερο δώρο…

Η απουσία κάθε ανταποδοτικότητας που χαρακτηρίζει το ασφαλιστικό του ΣΥΡΙΖΑ (Ν. 4387/16), αφού για πάνω από 30 έτη ασφάλισης ή για εισφορές επί αμοιβών πάνω από 1.200 ευρώ φθίνει κάθε ανταπόδοση στον ασφαλισμένο, τώρα επεκτείνεται και στα Δώρα, δίνοντάς τους έτσι καθαρά προεκλογικό περιεχόμενο και ευκαιριακό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, συνταξιούχος των 499 ευρώ έλαβε καθαρά 470 ευρώ προεκλογικό Δώρο, ενώ άλλος συνταξιούχος που πλήρωσε περισσότερες εισφορές και λαμβάνει 501 ευρώ μεικτά έλαβε παροχή 320 ευρώ. Ακόμη πιο έντονη είναι η αδικία για κάποιον που πλήρωσε 35 χρόνια ασφάλισης ακόμη και με μισθό 1.900 ευρώ, που παίρνει κύρια σύνταξη 1.001 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το (προεκλογικό) Δώρο του όχι μόνο περιορίζεται στα 282 ευρώ καθαρά (30% της αρχικής σύνταξης μείον 6% ασφάλιση Υγείας) αλλά υπόκειται και σε παρακράτηση φόρου 22% (62 ευρώ). Δηλαδή λαμβάνει Δώρο 220 ευρώ, ενώ άλλος συνταξιούχος με τη μισή σύνταξη (π.χ. 490 ευρώ) λαμβάνει υπερδιπλάσιο δώρο (490 ευρώ).

«Ταφόπλακα» για τα αναδρομικά

Μέσα στην προεκλογική παραζάλη των Δώρων η κυβέρνηση απέφυγε να δώσει εξηγήσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων και τη μόνιμη ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων. Ειδικά τα αναδρομικά μοιάζουν με ασφαλιστικό, δικαστικό και κοινωνικό βρόγχο. Και αυτό, καθώς οι αιτήσεις και αγωγές των ασφαλισμένων έχουν μπλοκάρει τη Δικαιοσύνη, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται σε πρόσθετα έξοδο, οι δανειστές (Τρόικα) υποδεικνύουν τις εικαζόμενες-μελλοντικές δικαστικές αποφάσεις (ΣτΕ) σαν την πιθανή αιτία για νέα δημοσιονομική εκτροπή, κ.λπ. Σε αυτό το περιβάλλον καλλιεργούνται και νέες ιδέες για προεκλογικές παροχές εν όψει και των εθνικών εκλογών. Έστω και εάν κάτι τέτοιο μοιάζει ταμειακά αδύνατο, ενώ οι Ευρωπαίοι δανειστές και εταίροι αναμένεται να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου, εάν όχι των νέων δημοσιονομικών μέτρων, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές φοβούμενοι «δημοσιονομικό εκτροχιασμό». Βεβαίως, η τακτική της καλλιέργειας ελπίδων και για νέες παροχές, ουσιαστικά αφορά την τρέχουσα εκλογική αναμέτρηση και την ενίσχυση της κομματικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμματος που «δίνει και θα δώσει κι άλλα». Ταυτόχρονα, μια νέα δικαστική απόφαση ενέτεινε τη σύγχυση μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των συνταξιούχων. Και αυτό, γιατί το Συμβούλιο της Επικράτειας έκρινε «παραδεκτές» τις περικοπές των Δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους, δημιουργώντας αρνητικό προηγούμενο και για τις περικοπές στους συνταξιούχους με το Νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/16). Με την αναμενόμενη απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου δεν μπορούν να συνεχιστούν οι αγωγές κατά της Διοίκησης για τη μη καταβολή των Δώρων, αν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη πριν από τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ και για το χρονικό διάστημα πριν από την καθιέρωση του νέου μισθολογίου, μπορούν να διεκδικήσουν τα εν λόγω ποσά των Δώρων. Ως προς τους συνταξιούχους εκκρεμεί ενώπιον του ΣτΕ η απόφαση για τη συνταγματικότητα του Νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος, επίσης κατάργησε οριστικά τα Δώρα (περικόπηκαν στα 800 ευρώ το χρόνο από το 2010 για τους συνταξιούχους και καταργήθηκαν από 1/1/2013 και μετά). Η εν λόγω απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2017. Αν τελικώς κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος ακυρότητας του Νόμου Κατρούγκαλου σε αυτό το σημείο (Δώρα), θα σταματήσουν οι διεκδικήσεις των Δώρων (αν και το ΣτΕ μπορεί να απορρίψει άλλες διατάξεις του Νόμου, όπως αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ή την ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος όπως αυτό διαμορφώθηκε με το Ν. 4387/16). Πάντως, σε κάθε περίπτωση με βάση και την προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ οι ασφαλισμένοι δικαιούνται τα Δώρα και τις προσωπικές διαφορές (άθροισμα κυρίας και επικουρικής σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ, οπότε περικόπηκαν οι απολαβές). Σε μια τέτοια περίπτωση (που και η περικοπή των Δώρων κριθεί παραδεκτή με το Νόμο Κατρούγκαλου 2016), και πάλι οι ασφαλισμένοι θα λάβουν από 800 έως και πάνω από 1.000 ευρώ αναδρομικά για την περίοδο 2015 (που κρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή των Δώρων και των ποσών άνω των 1.300 ευρύ κ.λπ.) έως και τον Μάιο της επόμενης χρονιάς που τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 3487/16.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα