Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Βαριές κυρώσεις για το ξέπλυμα χρήματος φέρνει η ΑΑΔΕ

Με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ αλλά και ποινικές διώξεις κινδυνεύουν λογιστές, έμποροι, μεσίτες ακινήτων και σειρά άλλων επαγγελματιών αν στις συναλλαγές με τους πελάτες τους δεν τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος.

Επιπλέον απειλούνται με άλλου τύπου κυρώσεις όπως η προσωρινή ή ακόμη και οριστική απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δίνει διευκρινίσεις στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τον νόμο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν.3691/2008.

Παράλληλα στέλνει «μήνυμα» σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που από τα χέρια τους περνούν χιλιάδες ότι θα πρέπει να τηρούνται «ευλαβικά» οι κανόνες.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα