Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : Αύξηση κερδών προ προβλέψεων

Αύξηση κατά 19% των οργανικών κερδών προ προβλέψεων, παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα το Α’ εξάμηνο στην Ελλάδα σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 448 εκατ. ευρώ , με το αντίστοιχο περιθώριο να ενισχύεται κατά περίπου 60 μ.β. στις 287 μ.β., αντανακλώντας τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+81% σε ετήσια βάση) και τη σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-9% σε ετήσια βάση).

«Το δεύτερο τρίμηνο του έτους σηματοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της χώρας, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη», είπε την Πέμπτη 31 Αυγούστου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Λεωνίδας Φραγκιαδάκης , σημειώνοντας : « Η Τράπεζα ολοκλήρωσε την αποεπένδυση από τις Βουλγαρικές θυγατρικές, UBB και Interlease, στην KBC Bank NV, εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις μας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους μετόχους μας.

Η πώληση ενίσχυσε τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά 0,8 δισ. ευρώ , τα οποία αξιοποιήθηκαν για τη μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA που σήμερα ανέρχεται σε μόλις 2,6 δις ευρώ ., καταδεικνύοντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα της Τράπεζας σε όρους ρευστότητας ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας. Η ολοκλήρωση των πρόσφατα συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και τη Vojvodjanska Banka, σε συνδυασμό και με άλλες πρωτοβουλίες, θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής μας επάρκειας, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν την άμεση απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA εφικτή.

Οι εξελίξεις όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παραμένουν ενθαρρυντικές. Η Τράπεζα κατόρθωσε να περιορίσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, , με τη συνολική μείωση να ανέρχεται σε 3,3δισ. ευρώ από το τέλος του 2015 και την υπεραπόδοση ύψους 0,7 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο για το 2017 να παραμένει αμετάβλητη. Αναφορικά με τις επιδόσεις μας σε λειτουργικό επίπεδο, ο Όμιλος κατόρθωσε να αυξήσει τα κέρδη προ προβλέψεων κατά 20% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικότητας των καθαρών εσόδων από τόκους, της ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες και της σημαντικής περιστολής των λειτουργικών εξόδων. Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,5%, και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από την ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων κεφαλαιακών ενεργειών της Τράπεζας».

Στο μεταξύ , κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, η διοίκηση της ΕΤΕ εκτίμησε πως θα μηδενιστεί φέτος η χρηματοδότηση από τον ELA, που ανέρχεται σήμερα σε 2,6 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αναθεώρηση προς το καλύτερο της εκτίμησης που είχε διατυπώσει η Εθνική τρεις μήνες νωρίτερα και έκανε λόγο για απεξάρτηση από τον ELA σε ορίζοντα 12 έως 15 μηνών. Μάλιστα ο στόχος που τέθηκε τότε για είσπραξη περίπου 2,7 δις ευρώ από την πώληση θυγατρικών, λόγω της εφαρμογής του πλάνου αναδιάρθρωσης, δεν άλλαξε.

Πλέον η Τράπεζα έχει εισπράξει περίπου 720 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση της βουλγαρικής UBB , με τίμημα 610 εκατ. ευρώ και αποπληρωμή γραμμών χρηματοδότησης 108 εκατ. ευρώ, ενώ είχε προηγηθεί επιστροφή κεφαλαίου 132 εκατ. ευρώ και απόδοση μερίσματος 50 εκατ. ευρώ, συνολικά ρευστότητα 900 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 220 εκατ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο του 2017 από 228 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τη μικρή μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους (-1,3% σε τριμηνιαία βάση) λόγω της απομόχλευσης δανείων και τη μικρή εποχική αύξηση των λειτουργικών δαπανών (+1,1% σε τριμηνιαία βάση).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 379 εκατ. ευρώ από 384 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2017, με τη μείωση της διαφοράς τιμολόγησης ανάμεσα στη νέα παραγωγή καταθέσεων προθεσμίας σε σχέση με το υπάρχων βιβλίο, σε συνδυασμό με τη μείωση της χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού ELA, να αναμένεται να ενισχύσουν τα καθαρά έσοδα από τόκους το Β’ εξάμηνο του 2017. Η επαναγορά ομολόγων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) από τον ΕΜΣ στα πλαίσια της ανταλλαγής ομολόγων ΕΤΧΣ/ΕΜΣ των ελληνικών τραπεζών συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά 9μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 309 μ.β. το Β’ τρίμηνο του 2017.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση