Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : Τα ισχυρά κέρδη συμβάλλουν στην άμεση υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου

Αύξηση κερδών στα 253 εκατ. ευρώ μετά φόρων,   παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το α’ εξάμηνο του 2019, σε επίπεδο ομίλου,   από 48 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2018. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου 2019 στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ   Παύλος Μυλωνάς, εστίασε στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που έχουν υποχωρήσει κατά 8,6 δισ. ευρώ από το 2015 και απομένει να γίνει προσπάθεια για μείωσή τους κατά 11,3 δισ. ευρώ επιπλέον. Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του την Πέμπτη 29 Αυγούστου, για την έκβαση του θέματος του ΛΕΠΕΤΕ και τη δικαστική απόφαση σχετικά με τη νομιμότητα του νόμου που προώθησε εσπευσμένα πριν από τις εκλογές η προηγούμενη κυβέρνηση.

Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τη νέα κυβέρνηση

Συνεχίζοντας εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει ζημία για την τράπεζα και δήλωσε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τη νέα κυβέρνηση προκειμένου να αναθεωρηθεί ο προηγούμενος νόμος και να διαμορφωθεί μία πιο δίκαιη λύση στο θέμα του λογαριασμού επικούρησης των συνταξιούχων της ΕΤΕ.  Κατόπιν, η διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε περαιτέρω πωλήσεις «κόκκινων» χαρτοφυλακίων και συγκεκριμένα, το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο 300 εκατ. ευρώ, με δάνεια 8 εφοπλιστικών ονομάτων, μέσα στο γ΄ τρίμηνο 2019. Το εξασφαλισμένο χαρτοφυλάκιο 900 εκατ. ευρώ, καταγγελμένων δανείων μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων το δ΄ τρίμηνο 2019. Το χαρτοφυλάκιο 200 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων με εγγυήσεις σε ακίνητα, εντός του δ΄ τριμήνου 2019 και επίσης το χαρτοφυλάκιο 400 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, με εξασφαλισμένα δάνεια επιχειρηματικά και λιανικής, επίσης μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους

Η οργανική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 21% περίπου

Νωρίτερα, σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη, ο κ. Μυλωνάς δήλωσε ότι «Κατά το α΄ εξάμηνο του 2019, η οργανική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 21% περίπου σε ετήσια βάση (+51% σε τριμηνιαία βάση το β’ τρίμηνο 2019) και αντανακλά την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες (5% σε ετήσια βάση), ενσωματώνοντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των εκταμιεύσεων δανείων, καθώς και την περιστολή των λειτουργικών εξόδων (7% σε ετήσια βάση). Τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ενίσχυσαν περαιτέρω τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της Τράπεζας για 2ο συνεχές τρίμηνο, οδηγώντας τη λειτουργική κερδοφορία σε επίπεδα της τάξεως των 260 εκατ. ευρώ περίπου από 70 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2018. Επιπρόσθετα, κάναμε σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης του Ισολογισμού μας. Πρώτον, χάρη στη δεύτερη μεγάλη πώληση ΜΕΑ το 2019, η Τράπεζα έχει ήδη επιτύχει μείωση των ΜΕΑ κατά 2,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους.

 

Έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι αναδιαρθρώσεις δανείων

Επιπλέον, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως οι αναδιαρθρώσεις δανείων έχουν ενισχυθεί σημαντικά, συντελώντας στην επιτάχυνση της αποκλιμάκωσης των ΜΕΑ με οργανικά μέσα. Δεύτερον, μετά την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης «Tier II» τον Ιούλιο, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας βελτιώθηκε περαιτέρω σε 17,0%, υπερβαίνοντας τις συνολικές κεφαλαιακές μας απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό θα διευκολύνει μια ταχύτερη από την αρχικά προγραμματισμένη μείωση των ΜΕΑ.

Με τη νέα διοικητική ομάδα να έχει ήδη επιδείξει σημαντικές επιδόσεις, το Επιχειρηματικό μας Σχέδιο να έχει επικροτηθεί από το επενδυτικό κοινό και το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα να βελτιώνεται με ταχείς ρυθμούς, τίθενται οι βάσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων. Η οικονομική δραστηριότητα, καθώς η ζήτηση δανείων, θα ενισχυθούν περαιτέρω από την αναμενόμενη επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων από τη νέα κυβέρνηση, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του Επιχειρηματικού μας Σχεδίου.»

Ενισχύθηκαν κατά 6%, τα καθαρά έσοδα από τόκους

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε 598 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2019, επωφελούμενα από την ακύρωση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στα μέσα Φεβρουαρίου του 2019. Σε τριμηνιαία βάση, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο κατά 19 εκατ. ευρώ σε 309 εκατ. ευρώ (+6% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2019). Οι εκταμιεύσεις δανείων της ΕΤΕ προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε 0,8 δισ. ευρώ το Β’ τρίμηνο 2019 από 0,6 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 151 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2019 έναντι ζημιών ύψους 19 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2018, ενσωματώνοντας μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων με ΟΕΔ το Α’ τρίμηνο 2019 (59 εκατ. ευρώ) και την πώληση του ξενοδοχείου «Grand Hotel” κατά το Β’ τρίμηνο 2019 (30 εκατ. ευρώ)

Υποχώρησαν κατά 7% οι λειτουργικές δαπάνες

Ταυτοχρόνως, οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 7% σε ετήσια βάση σε 408 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2019, αντανακλώντας τόσο την περιστολή των δαπανών προσωπικού (-6% σε ετήσια βάση), όσο και την υποχώρηση των γενικών διοικητικών εξόδων και αποσβέσεων (-7% σε ετήσια βάση). Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Κόστους προς Λειτουργικά Έσοδα βελτιώθηκε σε 47% το Α΄ εξάμηνο 2019 από 66% το εξάμηνο του προηγούμενου έτους, με το δείκτη Κόστους προς Οργανικά Έσοδα να διαμορφώνεται σε 57% το Α΄ εξάμηνο 2019 από 64% το Α΄ εξάμηνο 2018. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν αύξηση για 3ο συναπτό τρίμηνο, ανερχόμενα σε 165 εκατ. ευρώ (+14% σε τριμηνιαία βάση). Σε επίπεδο εξαμήνου, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 310 εκατ. ευρώ (+26% σε ετήσια βάση). Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 204 εκατ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 136μ.β., κοντά στα επίπεδα του Α’ εξαμήνου 2018, όπου το επαναλαμβανόμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου είχε ανέλθει σε 132μ.β. Τα κέρδη μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες το Α’ εξάμηνο 2019 ενσωματώνουν το κεφαλαιακό κέρδος από την πώληση της συμμετοχής μας στην ΠΑΝΓΑΙΑ

Επίτευξη του στόχου μείωσης των ΜΕΑ για το 2019

Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 2,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους θέτει τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου μείωσης των ΜΕΑ για το 2019. Συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες (Project Symbol), καθώς και ανεξασφάλιστου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών δανείων και δανείων και πιστώσεων προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Project Mirror). Και οι δύο συναλλαγές συνολικής μικτής λογιστικής αξίας ύψους 1,8 δισ. ευρώ έχουν θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ. Η μείωση ΜΕΑ ενισχύθηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2019 (-1,4 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας κυρίως το Project Mirror (1,0 δισ. ευρώ), καθώς και την οργανική μείωση ΜΕΑ ύψους 0,4 δισ. ευρώ.

Πώληση εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου δανείων

H υπολειπόμενη μείωση ΜΕΑ έναντι του ετήσιου στόχου ύψους 4,3 δισ. ευρώ   για το 2019 διαμορφώνεται σε 1,8 δισ. ευρώ και θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της πώλησης εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου δανείων προς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών δανείων στην Ελλάδα, της πώλησης δανείων σε Κύπρο και Ρουμανία, καθώς και μέσω επιπλέον αναδιαρθρώσεων δανείων και ρευστοποιήσεων εξασφαλίσεων. Στην Ελλάδα, ο δείκτης ΜΕΑ και το ποσοστό κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 37% και 56%, αντίστοιχα, παρέχοντας στην ΕΤΕ την ευελιξία να προχωράει στη μείωση ΜΕΑ δίνοντας έμφαση στις πωλήσεις και τις ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων με περιορισμένο πρόσθετο κόστος πιστωτικού κινδύνου

Η Τράπεζα  έχει ανακτήσει το 60% περίπου των εκροών καταθέσεων 

Καταθέσεις ύψους 41,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το Α’ εξάμηνο 2019 (+6% σε ετήσια βάση), καθώς η χώρα προχωρά προς την πλήρη κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, με την Τράπεζα να έχει ανακτήσει το 60% περίπου των εκροών καταθέσεων της περιόδου πριν την επιβολή των εν λόγω περιορισμών. Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα της τάξεως του 171% και 113% αντίστοιχα, υπερβαίνοντας το ελάχιστο εποπτικό όριο. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παραμένει σε μόλις 2,25 δισ. ευρώ και αφορά αποκλειστικά στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO) της ΕΚΤ. Η χρηματοδότηση στη διατραπεζική αγορά μειώθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους σε 0,9 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους χρηματοδότησης. Η ΕΤΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2019 την τιμολόγηση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 8.25%, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή της σύνθεση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επικερδούς διάθεσης των αποθεμάτων ρευστότητάς της και κάνοντας το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση των απαιτήσεων MREL Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Α’ εξαμήνου 2019, καθώς και το όφελος των συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,0%, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17,0% (συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II)

Οι εν λόγω δείκτες υπερβαίνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει του Εποπτικού Ελέγχου και Διαδικασίας Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) για το 2019 και το 2020, απορροφώντας την αρνητική επίπτωση από την αλλαγή του μοντέλου αποτίμησης πιστωτικού κινδύνου στην τυποποιημένη μέθοδο (Standardised – STD) το Β’ τρίμηνο 2019, η οποία αντισταθμίστηκε από τα ισχυρά κέρδη μετά φόρων του Α’ εξαμήνου 2019 και τα κέρδη από την αποτίμηση ομολόγων (FVTOCI)

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα