Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Στο προσκήνιο βιομηχανία και μεταποίηση

 Αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τη χώρα μας η όσο το δυνατόν γρηγορότερη ανάταξη της οικονομίας. Για τον ΣΒΒΕ η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας έχει ως βασική της συνιστώσα την επαναφορά της βιομηχανίας και της μεταποίησης στο προσκήνιο της νέας αναπτυξιακής διαδικασίας. Όμως, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον δραστηριοποίησης των εγχώριων επιχειρήσεων, τα οποία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να επιλυθούν:

  • Κατ’ αρχήν η υπερφορολόγηση με ελάχιστη ή και καμία ανταποδοτικότητα για τις επιχειρήσεις μας, οδηγεί σε αδιέξοδο ρευστότητας και σε αδυναμία επενδύσεων τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Διευκρινίζω δεν είναι μόνο το ύψος της φορολογίας, αλλά η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος.

Αυτό πρέπει άμεσα να διορθωθεί.

  • Η επενδυτική άπνοια προφανώς θα συνεχιστεί, όσο η πατρίδα μας έχει υψηλό κόστος δημόσιων δαπανών με υποστελεχωμένο και εν τέλει αναποτελεσματικό δημόσιο. Οι συναρμοδιότητες υπουργείων και δημόσιων αρχών δημιουργούν υψηλό αποτρεπτικό κόστος για προσέλκυση επενδύσεων.

Ας αποφασίσουμε επιτέλους τι δημόσια διοίκηση θέλουμε.

  • Νέες θέσεις εργασίας πολύ δύσκολα θα δημιουργηθούν όσο η πρόσβαση των επιχειρήσεών μας στη χρηματοδότηση παραμένει δύσκολη, κι όταν αυτό επιτευχθεί, τότε το πληρώνουμε με κόστος διπλάσιο από τους ανταγωνιστές μας.
  • Η ιδιωτική επιχειρηματικότητα, και ειδικά η μεταποίηση, δύσκολα θα γίνει διεθνώς ανταγωνιστική, όσο το λειτουργικό της κόστος παραμένει σαφώς πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό των ανταγωνιστών της. Κόστος ενέργειας, φόροι, τέλη, εισφορές, κλπ, εκτοξεύουν κυριολεκτικά το κόστος της καθημερινής μας λειτουργίας στα ύψη.

Σε κάθε περίπτωση κι επειδή ακριβώς υπάρχουν τα παραπάνω μεγάλα προβλήματα, στον ΣΒΒΕ υποστηρίζουμε ότι το κεντρικό ζητούμενο την επόμενη μέρα είναι ακριβώς η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας. Στο νέο παραγωγικό υπόδειγμα κεντρικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσει η μεταποιητική δραστηριότητα της χώρας μας, με την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας μας πλέον ελπίζουμε να γίνει πράξη, μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού να υπάρξει ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο για τη βιομηχανία στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ουσιαστικά, η μερική ανασύσταση του Υπουργείου Βιομηχανίας μπορεί και πρέπει να εισφέρει θετικά στην ανάταξη της οικονομίας της πατρίδας μας και στην οικοδόμηση του νέου παραγωγικού μοντέλου. Άλλωστε, η δημιουργία ξεχωριστού χαρτοφυλακίου για τη βιομηχανία είναι απαραίτητη για ν΄ αξιοποιηθεί η κρίσιμη μάζα γνώσεων και εμπειριών που διαθέτουν σήμερα οι υγιώς δρώσες μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες παραμένουν στην Ελλάδα στη δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης. Είναι οι επιχειρήσεις που, κυριολεκτικά, έχουν βάλει «πλάτη» στο να εξέλθει η χώρα από την κρίση, και μάλιστα με υψηλότατο κόστος: οικονομικό, προσωπικό και οικογενειακό.

Επιπλέον, και για να τοποθετηθεί η βιομηχανία πραγματικά στην πρωτοπορία της ανάπτυξης της χώρας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα και στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον του συνόλου των κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, οι οποίες, χωρίς αμφιβολία, διαμορφώνουν σήμερα τον μελλοντικό παραγωγικό ιστό της Ευρώπης.

Τέλος, αν μια τέτοια μεταρρυθμιστική απόφαση όπως αυτή της ανάθεσης σε Αναπληρωτή Υπουργό του ευαίσθητου και κρίσιμου χαρτοφυλακίου της βιομηχανίας.  συνοδευτεί και από συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση σ’ ένα μόνο σημείο της δημόσιας διοίκησης, τότε το επόμενο προαπαιτούμενο για την επιτυχημένη αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου είναι ένα: η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία της μεταποίησης στη χώρα.

*Ο κ. Αθανάσιος  Σαββάκης, είναι  πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος   

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα