Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΕΥΑΘ : Εξασφάλισε την ολοκλήρωση των έργων στο Δενδροπόταμο

Την υπογραφή της σύμβασης που   εξασφαλίζει την ολοκλήρωση των αποχετευτικών έργων στην περιοχή του Δενδροποτάμου, επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της ΕΥΑΘ , καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης, παρουσιάζοντας και τη νέα τιμολογιακή πολιτική της.

«Επτά μείζονα έργα αποχέτευσης στην περιοχή κατασκευής του συγκοινωνιακού κόμβου Κ16, προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, μπαίνουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία», είπε την Τετάρτη 8 Μαίου, στη παρουσίαση της εταιρείας στους οικονομικούς αναλυτές, ο κ. Κρεστενίτης, με τη συμμετοχή του διευθυντή Οικονομικών υπηρεσιών Δημήτρη Αλεξανδρή, ανακοινώνοντας παράλληλα   την υπογραφή της σύμβασης για τη συντήρηση -πρώτη φορά από κατασκευής του τη δεκαετία του 1970- του υδαταγωγού της Αραβησσού.

Έχει χυθεί πολύ μελάνι για τον Δενδροπόταμο

Συνεχίζοντας ο επικεφαλής της ΕΥΑΘ, ανέφερε πως «Επτά μείζονα έργα αποχέτευσης στην περιοχή κατασκευής του συγκοινωνιακού κόμβου Κ16, προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, μπαίνουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία. Έχει χυθεί πολύ μελάνι για τον Δενδροπόταμο και τις απορρίψεις του αποχετευτικού δικτύου, τις ευθύνες και κυρίως την περιβαλλοντική επιβάρυνση στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεσμευτήκαμε από αυτό εδώ το βήμα πέρυσι για τη δρομολόγηση των έργων, που εκκρεμούν δεκαετίες τώρα χωρίς καμία ευθύνη της ΕΥΑΘ, σήμερα λοιπόν είμαστε ένα βήμα πριν από την έλευση των ‘σκαπτικών μηχανημάτων’»,

Μειώσεις για πρώτη φορά στους λογαριασμούς

Κατόπιν ο κ. Κρεστενίτης, σημείωσε ότι «Παράλληλα, από αυτόν τον μήνα τιμολογούμε το νερό με τιμολόγιο που θα επιφέρει μειώσεις για πρώτη φορά στους λογαριασμούς της μεγάλης πλειοψηφίας των νοικοκυριών της Θεσσαλονίκης. ‘Aνοίγουμε’ το κοινωνικό μας τιμολόγιο σε ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού, ακολουθώντας τα κριτήρια ένταξης που ισχύουν στην κατανάλωση ρεύματος, και διασφαλίζουμε σε κάθε περίπτωση την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου της επόμενης πενταετίας»,Για να καταλήξει πως «Πρόκειται για μια επιλογή που αποδίδει ‘κοινωνικό μέρισμα’ στους Θεσσαλονικείς, παράλληλα με την πρόσληψη 150 νέων υπαλλήλων, που θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες από την ΕΥΑΘ υπηρεσίες»

Η εταιρεία παραμένει υγιής, και  με υψηλή κερδοφορία

Από την πλευρά τους, τα οικονομικά στελέχη της ΕΥΑΘ επισήμαναν ότι η εταιρεία παραμένει υγιής, με υψηλή κερδοφορία, ισχυρή ταμειακή βάση, και τόνισαν ότι η πρόσληψη νέου προσωπικού μετά από 14 χρόνια δίνει πλέον σημαντική ώθηση και στην υλοποίηση του πενταετούς επενδυτικού πλάνου της εταιρείας. Στα σημαντικά γεγονότα της χρήσης, επισημάνθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του δικτύου των όμβριων υδάτων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (προϋπολογισμός 4 εκατ. με διάρκεια σύμβασης 2 έτη από την υπογραφή της), η προώθηση της κατασκευής της επέκτασης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης των τευχών δημοπράτησης), όπως και η δημοπράτηση σειράς αποχετευτικών έργων σε αντλιοστάσια και αγωγούς (βρίσκονται στο στάδιο της επιλογής αναδόχου).

Είναι σε εξέλιξη έργα ύψους 42,5 εκατ. ευρώ

Όπως τονίστηκε, αυτήν τη στιγμή συνολικά είναι σε εξέλιξη έργα ύψους 42,5 εκατ. ευρώ (μαζί με το νέο πληροφοριακό σύστημα για την εξυπηρέτηση των πελατών και την επέκταση του SCADA στο δίκτυο ύδρευσης) , από τα οποία τα 25 εκατ. ευρώ προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από ίδιους πόρους. Υπενθυμίζεται ότι ο τζίρος για τη χρήση του 2018 παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός σημειώνοντας οριακή μείωση 0,51%: ανήλθε στα 73 εκατ. ευρώ έναντι 73,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 42,7 εκατ. ευρώ έναντι 43,25 (μείωση 1,19%). Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν τα 20,95 εκατ. ευρώ έναντι 24,9 εκατ. ευρώ (μείωση 15,96%) και τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 14 εκατ. ευρώ από 16,45 εκατ. ευρώ (μείωση 14,88%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 30,3 εκατ. ευρώ έναντι 30,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,19%), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 25,5 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. (μείωση 12,48%). Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, τέλος, παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ανερχόμενα σε 71,6 εκατ. ευρώ έναντι 65,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 9,85%). Η ολοκλήρωση της πρόσληψης 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ το 2018 κι η υιοθέτηση νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου για τον προσδιορισμό της απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών στη χρήση του 2018. Τέλος, η ΕΥΑΘ πρότεινε μέρισμα 0,126 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο βεβαίως τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα