Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Καταργείται ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Ξαφνικά, η κυβέρνηση αποφάσισε να… νομοθετήσει αυτό που δεν νομοθέτησε πριν από 2 μήνες, για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων σε έως 120 δόσεις. Με την περιβόητη ΠΝΠ άνοιξε διάπλατα η πόρτα των 120 δόσεων και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες με τα έως σήμερα δεδομένα μπορούσαν να διεκδικήσουν αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε έως 24 (για τακτικές οφειλές) ή το πολύ 36 δόσεις (για έκτακτες). Μέχρι τώρα, η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη νέα ρύθμιση οφειλών ήταν περιορισμένη, καθώς ο περιορισμένος αριθμός δόσεων λειτουργούσε ως αντικίνητρο για την ένταξη οφειλών.  Ακόμη και οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019 αλλά αφορούν υποθέσεις, περιόδους και έτη μέχρι και το 2018, μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις: 1 Σε ρύθμιση αποπληρωμής έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις μπορούν να υπαχθούν και όλες οι οφειλές που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 ή θα βεβαιωθούν έως και τις 30-9-2019 εφόσον αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31-12-2018. Αυτό σημαίνει ότι όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και άλλων φόρων για έτη μέχρι το 2018, μπορούν να τις υποβάλουν εκπρόθεσμα μέχρι και 30-9-2019, και στη συνέχεια να ρυθμίσουν τις οφειλές που θα προκύψουν από τις δηλώσεις αυτές έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις! 2Επίσης, όλα τα ποσά των πρόσθετων φόρων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί φέτος ή θα επιβληθούν μέχρι 30-9-2019, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για υποθέσεις των ετών μέχρι και το 2018, θα μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις. Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.000.000 ευρώ, ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων στις οποίες μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες μέχρι 31- 12-2018 οφειλές τους προς τις ΔΟΥ, τα τελωνεία και τις λοιπές φοροεισπρακτικές υπηρεσίες αυξάνεται από 24 ή 36, σε 120. Mε τον τρόπο αυτό, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, ακόμη και επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες και έτσι καταργείται ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών που πρόσφατα και με τόσο πολιτικό θόρυβο είχε ψηφίσει η κυβέρνηση… Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι τρεις περιορισμοί, βάσει των οποίων το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τους παραπάνω υπολογισμούς: √ Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ. √ Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18. √ Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, θα είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017.

Συντάκτης

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα