Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΚΕΔΕ : Ανταποκρίνεται θετικά στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

Για τη   ρύθμιση των 120 δόσεων που ανταποκρίνεται στο αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος μίλησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, σημειώνοντας όμως ότι είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί πως συμπεριλαμβάνονται και πολίτες που έχουν απολέσει τα ευεργετήματα αντίστοιχης παλαιότερης ρύθμισης

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης, κατά την τοποθέτηση του, στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, την Τετάρτη 8 Μαίου, σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, επισήμανε ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει διαπιστώσει και στο παρελθόν την αδυναμία των συμπολιτών μας να προβαίνουν εμπρόθεσμα σε υποχρεώσεις τους απέναντι στους Δήμους.

Αδυναμία των πολιτών να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Η οικονομική κρίση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και την εισπραξιμότητα των διαφόρων τελών-φόρων και δικαιωμάτων που εισπράττουν οι Δήμοι. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ΔΣ της ΚΕΔΕ ότι σε μεγάλο βαθμό η αδυναμία των πολιτών να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους οφείλεται κυρίως στην τεράστια μείωση των εισοδημάτων τους που ενείχε σοβαρούς κινδύνους στην ίδια τους την επιβίωση. Γι’ αυτό το λόγο ζητήσαμε το 2017 τη θεσμοθέτηση σχετικής ρύθμισης που θα διευκόλυνε τους οφειλέτες των ΟΤΑ αλλά και οι Δήμοι θα μπορούσαν να εισπράξουν έστω τμηματικά τις οφειλές αυτές. Το σχετικό αίτημα έγινε αποδεκτό και με το άρθρο 52 του ν. 4483/2017 προβλέφθηκε ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ, η οποία διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τους οφειλέτες και συνέτεινε επί τα βελτίω στην ενίσχυση της εισπραξιμότητας των οφειλομένων τελών από τους δήμους».

 Επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της προηγούμενης ρύθμισης                                          

Συνεχίζοντας , ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αναφερόμενος στη νέα ρύθμιση, εξέφρασε τη συμφωνία του και ζήτησε να διευκρινιστεί ότι σ’ αυτή συμπεριλαμβάνονται και πολίτες οι οποίοι είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση και έχουν απολέσει τα ευεργετήματα της για διάφορους λόγους, λέγοντας πως «Ήδη με την νέα προτεινόμενη ρύθμιση του αρθ. 110 του Σχ. Νομ. στην ουσία επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της προηγούμενης ρύθμισης του άρθρ. 52 του ν. 4483/2017, την οποία είχε προτείνει η ΚΕΔΕ. Συμφωνούμε με την προτεινόμενη διάταξη με την προϋπόθεση να διευκρινιστεί ότι προβλέπεται να υπαχθούν σε αυτήν και οφειλέτες που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενη αντίστοιχη ρύθμιση και έχουν απολέσει τα ευεργετήματα της για διάφορους λόγους και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών»

Τέλος ο κ. Πατούλης εστιάζοντας στις   επισημάνσεις του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά σχετικά με ειδικές περιπτώσεις δήμων που υπήρχαν συγκεκριμένα κολλήματα για τη διευθέτηση της προηγούμενης ρύθμισης, συμφώνησε με τη πρότασή του να υπάρξει ειδική μέριμνα προκειμένου να επιλυθεί το σχετικό πρόβλημα

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα