Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ : Δυναμική επάνοδος στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, προσεγγίζοντας το 1 δισ. ευρώ

Με αύξηση 38,2% ολοκλήρωσε ο Όμιλος Μυτιληναίος, τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου του 2019, φτάνοντας τα 990,8 εκατ. ευρώ έναντι 717,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας  διαμορφώθηκαν σε 81,6 εκατ. ευρώ έναντι 83,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018

«Η εταιρεία στο α’ εξάμηνο του 2019 επανέρχεται σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με τον κύκλο εργασιών για πρώτη φορά να προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ σε επίπεδο εξαμήνου», δήλωσε την Πέμπτη 12   Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, του Ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος, σημειώνοντας πως «Η Mytilineos στηριζόμενη στις θετικές επιδόσεις και τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των τριών τομέων δραστηριότητας κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές που ενδυναμώνουν τον ισολογισμό και εγγυώνται την επιτυχή υλοποίηση των επενδύσεων που προγραμματίζει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος»

Αυξημένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

Συγκεκριμένα, τα  κέρδη ανά μετοχή (EPS), διαμορφώθηκαν σε 0,571 ευρώ έναντι 0,587 ευρώ το α’ Εξάμηνο του 2018, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 175,3 εκατ. ευρώ έναντι 145,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Πιο αναλυτικά,  αύξηση 20,7% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 175,3 εκατ. ευρώ έναντι 145,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας, παρά το αδύναμο διεθνές περιβάλλον, αλλά και στις θετικές επιδόσεις του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 81,6 εκατ. ευρώ έναντι 83,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται μειωμένα λόγω της επίδρασης συνολικού ποσού ύψους 28,5 εκατ. ευρώ, κυρίως από την ομαλοποίηση του φορολογικού συντελεστή σε ενοποιημένη βάση, την πρώτη εφαρμογή του IFRS 16, καθώς και τα αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας λόγω της συνεισφοράς της θυγατρικής

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Μέτκα EGN.

Συνολικά, η Εταιρεία στο α΄ Εξάμηνο του 2019 εστιάζοντας στις συνέργειες που προκύπτουν ανάμεσα στους Τομείς, κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και λειτουργικής κερδοφορίας. Ειδικότερα, η δυνατότητα της Εταιρείας να διαπραγματεύεται ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου λόγω της υψηλής κατανάλωσης για τις ανάγκες του Τομέα Ηλεκτρισμού, αλλά και του Τομέα Μεταλλουργίας, αναδεικνύεται σε κρίσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα που ενισχύει τη θέση της Mytilineos έναντι του ανταγωνισμού. Ταυτοχρόνως, η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης συντέλεσαν ώστε η εταιρία να καταγράψει ιδιαίτερα θετικές λειτουργικές ροές που διαμορφώθηκαν σε 139,1 εκατ. ευρώ έναντι 59,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 σημειώνοντας αύξηση 131,7%. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε 40,6 εκατ. ευρώ από 15,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ιδιαίτερα ικανοποιητική η επίδοση στον Τομέα Μεταλλουργίας

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 294,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 29,7% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 283,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα EBITDA στο Α’ Εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε 92,6 εκατ. ευρώ έναντι 98,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η συγκεκριμένη επίδοση ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη το αδύναμο περιβάλλον τιμών την τρέχουσα περίοδο, καθώς στο Α’ Εξάμηνο του 2019 οι μέσες τιμές αλουμινίου στο LME και οι τιμές αλουμίνας υποχώρησαν κατά 17,3% και 17,4% αντίστοιχα, μεταβολές που μόνο μερικώς αντισταθμίστηκαν από την ενδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ (USD) έναντι του ευρώ. Η άρση των κυρώσεων κατά της Rusal και οι επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας επηρέασαν τις τιμές και την παγκόσμια ζήτηση. Παρόλο που η πτωτική πορεία που κατέγραψαν οι τιμές του Αλουμινίου στο 2ο εξάμηνο του 2018 συνεχίστηκε και κατά το 1ο εξάμηνο του 2019, με τη μέση τιμή του Αλουμινίου στο LME να διαμορφώνεται στα $1.826/t σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 17,3%, η συγκεκριμένη μείωση εν μέρει αντισταθμίσθηκε από τα αυξημένα premia των προϊόντων Αλουμινίου (+16,0%).

Η Mytilineos πέτυχε τη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας

Αντίστοιχα, αναφορικά με τις τιμές αλουμίνας, ο δείκτης API, μετά την πρωτοφανή άνοδο που κατέγραψε στο 2018, εξαιτίας των κυρώσεων των ΗΠΑ που επηρέασαν το μεγαλύτερο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας καθώς και της μειωμένης παραγωγής εκ μέρους του μεγαλύτερου εργοστασίου αλουμίνας στον κόσμο επανήλθε σε χαμηλότερα επίπεδα όταν έπαψαν να ισχύουν οι παραπάνω λόγοι. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του α΄ Εξαμήνου 2019 ήταν μειωμένη κατά 17,4% σε σύγκριση με τη μέση τιμή της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Παρά τις σημαντικές προκλήσεις, η Mytilineos πέτυχε τη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, καθώς και υψηλών λειτουργικών περιθωρίων βασιζόμενη στο πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, αλλά και τη συνεπή και επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων που πάγια εφαρμόζει.

Άνοδο 11,2% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών στις πωλήσεις αλουμινίου

Όσον αφορά τις πωλήσεις αλουμινίου, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε άνοδο 11,2% στα 214,7 εκατ. ευρώ, έναντι 193,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
αυξήθηκαν σε 62,7 εκατ. ευρώ από 56,9 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τις πωλήσεις αλουμίνας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 79,6 εκατ. ευρώ, έναντι 90,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντίστοιχα ήταν μειωμένα κατά 28,7% σε 29,7 εκατ. ευρώ από 41,7 εκατ. ευρώ το α’ Εξάμηνο του 2018 Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον κλάδο και τις διεθνείς τάσεις, η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ξεκίνησε ήδη την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος αύξησης της παραγωγικότητας, το οποίο έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων ιδιαίτερα επιτυχημένων ανάλογων προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν τα προηγούμενα έτη. Όσον αφορά στη νέα μονάδα παραγωγής Αλουμίνας, η σχετική μελέτη προχωρά με βάση τον σχεδιασμό της εταιρείας. Το FID (Final Investment Decision Τελική Απόφαση Επένδυσης) προγραμματίζεται για το α’ τρίμηνο του 2020.

 Στα 460,6 εκατ. Ευρώ, ο κύκλος εργασιών στον Τομέα Ηλεκτρισμού

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 460,6 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 46,5% του συνολικού κύκλου εργασιών το α’ Εξάμηνο του 2019, έναντι 236,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 50,3 εκατ. ευρώ, από 12,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 309,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, κατά την οποία είχε διαμορφωθεί ένα αδύναμο περιβάλλον για το σύνολο της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και κατ’ επέκταση για τις μονάδες φυσικού αερίου. Η ισχυρή επίδοση στο α’ Εξάμηνο του 2019 οφείλεται κυρίως στην αυξημένη κατά 29% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των θερμικών μονάδων της Εταιρείας που ξεπέρασαν τις 2,6 TWhrs. Συνυπολογίζοντας την παραγωγή από ΑΠΕ η συνολική παραγωγή της Εταιρείας ανήλθε στις 2,8 TWhrs που αντιστοιχεί στο 10,9% της συνολικής ζήτησης. Το 1ο εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από αύξηση ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 4,1%, υπερδιπλάσιων τιμών CO2 (+116%) και αυξημένων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, με τη μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) να διαμορφώνεται στα €66,7 €/MWh αυξημένη κατά 26,5% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2018.

Αύξηση 79,0%, καταγράφηκε στην παραγωγή από ΑΠΕ

Στην παραγωγή από ΑΠΕ καταγράφηκε αύξηση 79,0% καθώς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε στα 190,3 MW, ενώ άλλα 30,2 MW βρίσκονται υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 13,4 εκατ. ευρώ από 7,3 εκατ. ευρώ με το EBITDA περιθώριο να διαμορφώνεται σε 70,4%. Η δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,5 εκατ. το α Εξάμηνο του 2019 έναντι 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η Protergia στο α΄ εξάμηνο του 2019 συνέχισε να ενισχύει τη θέση της αυξάνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς σε 5,1% από 4,0% στο τέλος του 2018 ξεπερνώντας πλέον τους 150χιλ. πελάτες. Σημαντική ήταν η ανάπτυξη της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου με τον κύκλο εργασιών στο Ά Εξάμηνο του 2019 να διαμορφώνεται σε 94,8 εκατ. ευρώ από 19,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα