Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Νέος νόμος – πλαίσιο για τα ΑΕΙ μέχρι τα Χριστούγεννα

Ένα νέο νόμο-πλαίσιο για τη λειτουργία των Ανώτατων Ιδρυμάτων αναμένεται να φέρει μέχρι τα Χριστούγεννα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Σε αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνονται σαρωτικές αλλαγές για τα ελληνικά πανεπιστήμια, ώστε να αναδειχτούν, σύμφωνα με τις προθέσεις της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, σε εκπαιδευτικούς κόμβους, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Κεντρική κατεύθυνση που προωθείται είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, καθώς και η δημιουργία των κατάλληλων εκείνων θεσμών, μηχανισμών, που θα κάνουν τα ΑΕΙ πιο σύγχρονα και εξωστρεφή. Από τις κομβικές αλλαγές που θα φέρει ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ είναι ότι βάζει τέλος στους αιώνιους φοιτητές, καθώς θα καθιερωθεί ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών με επιπλέον δυο χρόνια από την κανονική διάρκεια, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων. Επίσης θα καθιερωθεί ελάχιστη βάση εισαγωγής για τις πανεπιστημιακές σχολές. Τα ΑΕΙ θα έχουν ρόλο στον καθορισμό της βάσης εισαγωγής όπως και στον αριθμό των εισακτέων. Όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων. Θα απελευθερωθούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα ενισχυθεί ο θεσμός της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα. Ως προς την οικονομική διαχείριση σημαντική κρίνεται η προσέλκυση επιπλέον πόρων. Θα θεσπιστούν νέοι κανόνες αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών για τον προσδιορισμό του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης ανά Ίδρυμα. Θα συνδεθεί η αξιολόγηση με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης. Προκρίνονται, επιπλέον, πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες του υπουργείου Παιδείας με τα ιδρύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός. Για να έχουν επιπλέον πόρους τα πανεπιστήμια θα ιδρυθούν ΝΠΙΔ για τη διαχείριση ίδιων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας πανεπιστημίων. Επίσης, θα θεσπιστούν νέοι κανόνες, διαδικασίες και κίνητρα για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας των ιδρυμάτων, όπως μέσω επιχειρηματικών επιταχυντών, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, της υλοποίησης πατεντών και επιστημονικών ιδεών. Θα αξιοποιηθούν σχήματα ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) για την κάλυψη αναγκών των ιδρυμάτων, ενώ θα αναμορφωθεί το κανονιστικό πλαίσιο για τις δωρεές. Ακόμη, θα απλοποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ (Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας) για την ουσιαστική επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών ενεργειών. Δηλαδή, την τροποποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση της γραφειοκρατίας, με τις κατάλληλες θεσμικές εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας. Όσον αφορά τους θεσμούς Διοίκησης προωθούνται θεσμικά αντίβαρα εντός του πανεπιστημίου, που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το υπουργείο στα πανεπιστήμια, για την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου, όπως το Συμβούλιο Ιδρύματος και ο γενικός γραμματέας στα Ανώτατα Ιδρύματα Στο πλαίσιο αυτό, θα επανακαθοριστούν οι αρμοδιότητες για τα Όργανα Διοίκησης του πανεπιστημίου, με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων. Σχετικά με την αξιολόγηση των ΑΕΙ προβλέπεται η αναβάθμιση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θα θεσπιστεί ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των ιδρυμάτων, καθώς και για τη διαμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας με τις συγχωνεύσεις και τις ενοποιήσεις ιδρυμάτων. Θα υπάρξει, επίσης, θεσμικό πλαίσιο για τη στέγαση και τη σίτιση των φοιτητών.

Δήλωση της Νίκης Κεραμέως υπουργού Παιδείας στην «Βραδυνή της Κυριακής»

«Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι ο ακαδημαϊκός χάρτης να περιλαμβάνει ιδρύματα πραγματικά αυτόνομα, αυτοδιοικούμενα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, εξωστρεφή και σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας, ώστε όλοι οι νέοι να λαμβάνουν καλύτερα εφόδια και να έχουν καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης». Και προσθέτει: «Σε αυτήν την κατεύθυνση δρομολογούμε, ενδεικτικά, την ενίσχυσή τους με σύγχρονους και αποτελεσματικούς θεσμούς διοίκησης και με διακριτές και σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, την επιστροφή εξουσιών του υπουργείου και του υπουργού του ίδιου στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως αποφάσεις σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα των ιδρυμάτων, την απελευθέρωση του πλαισίου των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τα ιδρύματα στην εκπόνηση της έρευνας, χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας».

Συντάκτης

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα