Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Οι τελευταίοι τυχεροί… με 37 χρόνια ασφάλισης!

Μπορεί τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης να πήραν την ανιούσα, ωστόσο υπάρχουν λίγες ευκαιρίες ακόμη για «έξοδο» πριν το 62ό ή 67ο έτος της ηλικίας. Πλήρη σύνταξη στα 60 και 6 μήνες «κλειδώνουν» φέτος οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων (με κατάθεση σχετικής αίτησης), υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν, κατά περίπτωση, το 58ο έτος της ηλικίας ή αθροίζουν συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 35 ετών (ή 33 ετών συν το Στρατό) και είναι ασφαλισμένοι (για πρώτη φορά) πριν το 1983. Ο χρόνος ασφάλισης ευρύτερα που κατοχυρώνει τα δικαιώματα συνταξιοδότησης ευνοεί όσους συμπληρώνουν τα παλαιά όρια ηλικίας εντός της μεταβατικής περιόδου 2015 (Γ’ Μνημόνιο) και 2021, και αυτά είναι: η 20ετία, η 25ετία, η 35ετία και η 37ετία. Χρόνος ασφάλισης που θα πρέπει να συμπληρώνεται έως το 2012 σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΟΑΕΕ, καθώς και στα Ταμεία Μηχανικών, Γιατρών, Δικηγόρων. Και σε αυτή την περίπτωση πιο ευνοϊκές είναι οι διατάξεις «εξόδου» στη σύνταξη για γονείς, γυναίκες ή και άνδρες στο Δημόσιο που είχαν από 18,4 έτη έως 25 έτη με ανήλικο τέκνο, μέχρι το 2012. Σε όλα τα Ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τραπεζών) η έξοδος με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο 60ό έτος και 6 μήνες ευνοεί όσους συμπληρώνουν φέτος (κατά περίπτωση) τα 35, 36 ή 37 έτη ασφάλισης. Να σημειωθεί ότι για την έξοδο με 37ετία και με χαμηλότερο των 60 όριο ηλικίας έως το 2020, οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν προσληφθεί απαραίτητα μετά την 1η/1/1983 και να έχουν απαραίτητα 25ετία έως το 2010. Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που συμπληρώνουν 25ετία το 2012, κατοχυρώνουν το όριο ηλικίας των 59 ετών και συνταξιοδοτούνται με το νέο όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν θα έχουν πιάσει τα 59 και θα έχουν συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη, τα οποία μπορούν να τα συμπληρώσουν πιο γρήγορα με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών.

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι ευνοούνται

Η 35ετία για σύνταξη από το Δημόσιο αφορά όσους είχαν προσληφθεί: α) Πριν το 1983 και έχουν φέτος την 35ετία (ή 33 έτη και 2 έτη στρατιωτικής θητείας). Η βασική προϋπόθεση για να προλάβουν το 60ό έτος και 6 μήνες είναι να κάνουν αίτηση για σύνταξη, και εάν έχουν τα 35 έτη φέτος, βγαίνουν στα 60,6. Αν είχαν την 35ετία το 2018, βγαίνουν στο 60ό, και 35ετία το 2017, θα βγουν στο 59ο και 6 μήνες. β) Μετά το 1983 (πρόσληψη) οι ασφαλισμένοι βγαίνουν προ του 60ού υπό την προϋπόθεση του πότε κλείνουν το 58ο έτος. Η προϋπόθεση για να βγουν με 35ετία (και όχι 40 έτη ασφάλισης) είναι εάν είχαν 25ετία έως το 2011. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 25ετία το 2010, έχει σήμερα 34 έτη. Με εξαγορά ενός έτους στρατιωτικής θητείας κλείνει 35ετία και αποχωρεί στα 60ό και 6 μήνες. Όσοι όμως συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011, θα χρειαστούν ένα έτος επιπλέον, δηλαδή 36 χρόνια ασφάλισης για κατάθεση αίτησης. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση (36 έτη) τα έτη ασφάλισης συμπληρώνονται πιο γρήγορα, καθώς οι ασφαλισμένοι με 25ετία το 2011, έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν όχι μόνο στρατιωτική θητεία, αλλά χρόνο σπουδών και παιδιών. Για παράδειγμα, υπάλληλος που έχει 25ετία το 2011, και το 2018 έκλεισε και το 58ο έτος της ηλικίας, συμπληρώνει συνολικό χρόνο 32 έτη. Με εξαγορά 4 ετών φτάνει τα 36 και βγαίνει στα 60. Αντιστοίχως, για όσους απαιτούνται απλώς 35 έτη (2010), τότε αναγνωρίζεται μόνο ο Στρατός ή τέκνα αποκτηθέντα μετά το 2000 (εναλλακτικά ο ένας από τους δύο ασφαλισμένους). Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που προσλήφθηκαν μετά το 1983, αλλά είχαν και ένσημα σε ΙΚΑ ή άλλο Ταμείο πριν από το Δημόσιο, συμφέρει να βγουν όχι με 35ετία αλλά με 37ετία, γιατί εδώ το όριο ηλικίας καθορίζεται από την ηλικία των 55 ετών και όχι των 58. Για παράδειγμα, υπάλληλος που έχει 3 χρόνια ΙΚΑ πριν από το 1983 και άλλα 29 έτη Δημόσιο από το 1984 και μετά, συμπληρώνει συνολικά 37 έτη μέσα στο 2018. Το όριο ηλικίας για σύνταξη λόγω 37ετίας κατεβαίνει από τα 60 στα 58,5. Ενώ με 37 έτη το 2019, θα βγει στα 59,5. Εν προκειμένω τα 37 έτη ασφάλισης σε αυτή την κατηγορία συμπληρώνονται και με χρόνο στρατιωτικής θητείας, είτε υπάρχει είτε όχι ασφάλιση πριν από το 1983. Για παράδειγμα, υπάλληλος που προσλήφθηκε μετά την 1η/1/1983 (χωρίς ένσημα πριν από το 1983) συμπληρώνει την 35ετία το 2018 και θα βγει στα 60. Αν όμως αναγνωρίσει δύο έτη στρατιωτικής θητείας, θα έχει 37 και θα βγει στα 58,5.

Οι αδικημένοι του πρώην IKA

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ θα πρέπει να είχαν ήδη 35ετία (10.500 ένσημα) έως το 2012, ώστε να κατοχυρώσουν την έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62, και εν προκειμένω στο 60,6 έτος με αίτηση συνταξιοδότησης φέτος. Όσοι συμπλήρωσαν 10.500 ένσημα το 2011, κατοχυρώνουν το 58ο έτος αλλά με 10.800 ένσημα κατά την έξοδο (κατά συνέπεια μπορούν να αναγνωρίσουν και άλλα πλασματικά έτη ασφάλισης πέραν του Στρατού), ενώ με 10.500 ένσημα το 2012, κατοχυρώνουν το 59ο έτος. Για το 2011 αναγνωρίζουν έως και 1.200 πλασματικά από σπουδές, στρατιωτική θητεία και χρόνους παιδιών ή ανεργίας, ασθένειας. Ενώ για το 2012 μπορούν να αναγνωρίσουν έως 1.500 ένσημα.

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ: 1 Ασφαλισμένος που έκλεισε τα 60,5 έτη το 2019 και είχε 9.500 ένσημα το 2011, μπορεί να αναγνωρίσει 720 ένσημα από στρατιωτική θητεία και άλλα 150 είτε από ανεργία είτε από χρόνο τέκνων. Επομένως, αν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων (10.500) και επειδή έχει ήδη κλείσει το 60ό έτος και 6 μήνες, μπορεί να βγει άμεσα με σύνταξη. Αν δεν κάνει εξαγορά, θα περιμένει στα 67. Κοστίζει κάτι αλλά προσφέρει… σύνταξη έως 6,5 χρόνια νωρίτερα.

2 Ασφαλισμένος που έχει σήμερα 10.500 ένσημα και εξακολουθεί να εργάζεται κανονικά (άρα 9.000 ένσημα το 2012) δεν συμφέρει να κάνει εξαγορά 1.500 ενσήμων (λόγω κόστους), αλλά τον συμφέρει να παραμείνει στην εργασία και να αποχωρήσει στα 62, αρκεί να συμπληρώσει 12.000 ένσημα, ενδεχομένως με εξαγορά μόνο στρατιωτικής θητείας (720 ημέρες). Μητέρες με ανήλικο έως το 2012, βγαίνουν πριν το 60ό, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος στις 18/9/2015 (ημέρα δημοσίευσης του Γ’ Μνημονίου) ή το 50ό με 25ετία (Δημόσιο) ή 18,4 έτη (στο ΙΚΑ) το 2010, και 52 ετών με 25ετία στο Δημόσιο και 18,4 έτη στο ΙΚΑ το 2011. Και αυτό, γιατί το 2015 τα εν λόγω όρια ηλικίας άρχισαν να αυξάνονται κατά 18 μήνες το χρόνο. Και σήμερα (2019) το όριο ηλικίας των 55 ετών του 2015 έχει γίνει 62 και 6 μήνες.

 

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα