Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΟΛΘ Α.Ε : Με την υπογραφή της σύμβασης ο Οργανισμός προχωρά στην επέκταση του 6ου προβλήτα

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της κοινοπραξίας «Hill International N.V. – Ρογκαν και Συνεργάτες Α.Ε.» με αντικείμενο την «Επικαιροποίηση Μελέτης και Διαχείριση Έργου (Project Management) της Επέκτασης της Λιμενικής Υποδομής του 6ου Προβλήτα».

«Η ΟΛΘ Α.Ε. προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση του Προγράμματος Υποχρεωτικών Επενδύσεων με έργο αιχμής την επέκταση του 6ου Προβλήτα.» δήλωσε την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του Οργανισμού Σωτήρης Θεοφάνης, σημειώνοντας πως «Στόχος μας είναι η έναρξη της κατασκευής του έργου το συντομότερο δυνατό προκειμένου το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές ώστε να εξελιχθεί σε μεταφορικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βαλκανική, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής» προσθέτοντας ότι «Παράλληλα υλοποιείται το πρόγραμμα αναβάθμισης του εξοπλισμού της εταιρείας, καθώς η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησης αποτελεί στρατηγικό στόχο για την ΟΛΘ Α.Ε»

Επένδυση ιδιαίτερης σπουδαιότητας η αναβάθμιση των υποδομών

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Hill και διευθύνων σύμβουλος Νότιας Ευρώπης, Μανώλης Σιγάλας, υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού «είναι μία άμεση επένδυση ιδιαίτερης σπουδαιότητας   για την πόλη της Θεσσαλονίκης που συγχρόνως προωθεί τις διασυνοριακές συνέργειες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας ουσιαστικά την προοπτική ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή».Για να συμπληρώσει πως «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς στην Hill International η συμμετοχή μας σε ένα έργο τέτοιας δυναμικής και μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε σκληρά, σε συνεργασία με τα στελέχη της ΟΛΘ Α.Ε. και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την επιτυχή υλοποίηση του έργου»

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η διάρκεια του έργου είναι 46 μήνες 

Συγκεκριμένα, το έργο, το οποίο αποτελεί μέρος των υποχρεωτικών επενδύσεων, συνολικού ύψους 180 εκατ. ευρώ, που έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε. περιλαμβάνει την κατασκευή νέου πρόσθετου κρηπιδώματος μήκους 460 μέτρων με ωφέλιμο βάθος -17,6μ. τουλάχιστον. Πρόσθετης χερσαίας ζώνης, πλάτους τουλάχιστον 300 μέτρων, κατά μήκος του παραπάνω νέου κρηπιδώματος. Όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας του νέου κρηπιδώματος και της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η διάρκεια του έργου είναι 46 μήνες και η κοινοπραξία θα παρέχει, υπό την εποπτεία και τελική έγκριση της ΟΛΘ Α.Ε., την προετοιμασία και εκπόνηση του Σχεδίου Οριστικής Μελέτης για την «Επέκταση της Λιμενικής Υποδομής του 6ου Προβλήτα», συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση της κατασκευής του έργου. Διαχείριση Έργου (Project Management) και επίβλεψη της κατασκευής του παραπάνω έργου

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα