Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ : Αύξηση-ρεκόρ των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων

Με αύξηση 0,4% ολοκλήρωσε το Β’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος OTE, με τα ενοποιημένα έσοδα του να διαμορφώνονται στα 946,9 εκατ. ευρώ οδηγούμενα για ένα ακόμα τρίμηνο από την αύξηση, κατά 8,3 εκατ. ευρώ, στα έσοδα της Ελλάδας.

«Ο Όμιλος ΟΤE σημείωσε ένα καλό β’ τρίμηνο, σε συνέχεια των θετικών τάσεων που καταγράφονται από την αρχή του έτους», δήλωσε την Πέμπτη 8 Αυγούστου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου του 2019, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤE Mιχάλης Τσαμάζ, σημειώνοντας πως «Στην Ελλάδα, τα έσοδα λιανικής αυξήθηκαν τόσο στη σταθερή, όσο και στην κινητή τηλεφωνία, χάρη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αλλά και της καρτοκινητής.

Ανταπόκριση των καταναλωτών στις προτάσεις για αναβάθμιση υπηρεσιών

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση-ρεκόρ των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων για ένα ακόμη τρίμηνο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανταπόκριση των καταναλωτών σε ελκυστικές προτάσεις για αναβάθμιση υπηρεσιών. Στην Ρουμανία, όπου η αγορά παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καταβάλλουμε προσπάθειες για να ενισχύσουμε τις προϊοντικές μας προτάσεις και να εξορθολογήσουμε τις δραστηριότητές μας. Στις δράσεις μας περιλαμβάνεται και το σχέδιο μετασχηματισμού που αναμένεται να εφαρμοστεί τα επόμενα τρίμηνα. Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά, λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων στην Ελλάδα.» Ολοκληρώνοντας ο  κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Λειτουργώντας σε μία παγκόσμια αγορά που υποστηρίζει την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό και καθώς οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία βελτιώνονται, επιταχύνουμε το μετασχηματισμό μας, αξιοποιώντας τα οφέλη της ψηφιακοποίησης και επανεξετάζοντας το λειτουργικό μας μοντέλο.»

Μειώθηκαν κατά 1,6%, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα

Συγκεκριμένα, τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε 609,3 εκατ. ευρώ το Β’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 5,2% λόγω και της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 16(Μισθώσεις). Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1,6% συγκριτικά με το Β’ τρίμηνο του 2018, λόγω της μείωσης των έμμεσων δαπανών, ιδίως των εξόδων προσωπικού, συντήρησης και marketing. Το B’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε κατά 1,7% σε 321,9 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 34,0%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης  των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση 4,7%, σε 292,1 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,6%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου,  αυξήθηκαν κατά 54,1%

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους 19,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 96,2 εκατ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο του 2018, αντικατοπτρίζοντας την απομείωση της υπεραξίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες κινητής στη Ρουμανία. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις, συνολικού ύψους 272,6 εκατ. ευρώ , αυξήθηκαν κατά 49,0% συγκριτικά με το Β΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών επιβαρύνσεων, καθώς και των αποσβέσεων των μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16. Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε 17,5 εκατ. ευρώ το Β’ τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με 14,9 εκατ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο του 2018. Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 54,1% και ανήλθαν σε 98,5 εκατ. ευρώ στο Β’ τρίμηνο του 2019, από 63,9 εκατ. ευρώ το Β’ τρίμηνο του 2018. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε 178,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,5%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε 148,4 εκατ. ευρώ και 29,7 εκατ. ευρώ , αντίστοιχα.

Αύξηση κατέγραψαν οι  προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές

Το Β’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 172,7 εκατ. ευρώ εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας αύξηση 81,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, ήταν 601,6 εκατ. ευρώ , μειωμένος κατά 13,1% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA. Πιο αναλυτικά,  στην Ελλάδα, όπου η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική, στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Οι επιδόσεις στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τις έκτακτες προβλέψεις του 2018 και τα μέτρα που εφαρμόζονται.

Στα 650 εκατ. ευρώ, αναμένονται οι προσαρμοσμένες επενδύσεις

Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη του και τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλες τις δραστηριότητές του. Ο Όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων του και της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση. Για το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε 650 εκατ. ευρώ περίπου. Ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ  αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε 450 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 350 εκατ. ευρώ περίπου.

Αισιοδοξία του Ομίλου για ανάκαμψη στη Ρουμανία

Στο μεταξύ, την αισιοδοξία του Ομίλου για ανάκαμψη στη Ρουμανία, εξέφρασε η διοίκηση του ΟΤΕ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα εξαμήνου, επισημαίνοντας πως ο μετασχηματισμός είναι μια «άσκηση σε εξέλιξη» που απαιτεί διαρκή προσπάθεια. Ειδικότερα, στάθηκε στο πλάνο μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και στις επενδύσεις που υλοποιούνται για την τεχνολογική αναβάθμιση, ενώ έγινε γνωστό ότι με την εθελούσια έξοδο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα αποχώρησαν από την εταιρεία συνολικά 300 άτομα. Παράλληλα, σε ερώτηση για το πόσο θα είναι το όφελος για την εταιρεία από τη μείωση της φορολογίας εισοδήματος στο 20% από 24%, όπως είναι πρόθεση της κυβέρνησης, η διοίκηση δεν θέλησε να τοποθετηθεί, καθώς δήλωσε ότι θα πρέπει πρώτα να έλθει η ρύθμιση, αλλά και τη χρονική περίοδο που θα υιοθετηθεί. Αναφορικά με   τη θυγατρική της Ρουμανίας στάθηκε ιδιαιτέρως στο γεγονός πως τα έσοδα μειώθηκαν μόνο 3%, κάμψη πολύ μικρότερη από αυτή των προηγούμενων τριών τριμήνων, προσθέτοντας ότι «Είμαστε προσεκτικοί στις αναφορές μας. Η βελτίωση στα έσοδα οφείλεται στις εμπορικές δράσεις που αναλήφθηκαν».

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα