Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΟΠΑΠ: Δυναμική ανάπτυξη με νέα παιχνίδια

Στα 688,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) για   τον ΟΠΑΠ το α’ εξάμηνο του 2017 , έναντι 678,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4%, με τον Οργανισμό να σημειώνει ότι, μη συμπεριλαμβανομένου του παιχνιδιού «Πάμε Στοίχημα», το GGR σημείωσε σημαντική αύξηση στο 2ο τρίμηνο του 2017, λόγω της εισαγωγής νέων παιχνιδιών.

«Η απόδοση του ΟΠΑΠ σε λειτουργικό επίπεδο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 παρέμεινε ισχυρή, με τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) να παρουσιάζουν ελαφριά μόνο κάμψη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά την απουσία σημαντικών αθλητικών γεγονότων και τις προκλήσεις στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας», δήλωσε   σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη , ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Damian Cope   , σημειώνοντας  :« Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η συνολική απόδοση του ΟΠΑΠ είναι αξιοσημείωτη.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό, με γνώμονα το μακροπρόθεσμο όφελος του ΟΠΑΠ και των πελατών μας. Επεκτείνουμε και βελτιώνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και είμαστε ευχαριστημένοι από τις επιδόσεις των νέων Virtual παιχνιδιών μας και των παιγνιομηχανημάτων (VLTs). Επίσης, έχουμε ξεκινήσει την εισαγωγή των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) στο δίκτυό μας.

Ο εκτενής σχεδιασμός μας για την υλοποίηση του Οράματος 2020 προχωράει σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας και είμαστε σίγουροι για τις ικανότητες της ομάδας του ΟΠΑΠ ως προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Παρότι έχουν να γίνουν ακόμη πολλά στο δεύτερο εξάμηνο, το τρίτο τρίμηνο ξεκίνησε ενθαρρυντικά και παραμένουμε θετικοί στις προοπτικές ανάπτυξης του ΟΠΑΠ για το υπόλοιπο του 2017 και πέρα από αυτό.» Πιο αναλυτικά, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 60,9 εκατ. ευρώ από 85,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη β’ τριμήνου 2016 να ανέρχονται  σε 38,4εκατ. ευρώ έναντι 30,5 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2017.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν στα 130,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017 έναντι 161,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016, με τα προσαρμοσμένα τόσο για την επιβάρυνση από την αναδρομική αύξηση της εισφοράς επί του GGR όσο και για το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 6,5 εκατ. ευρώ που ενίσχυσε τα αποτελέσματα β’ τριμήνου 2016, τα EBITDA ανήλθαν σε 76,2 εκατ. ευρώ , ενώ προσαρμοσμένα για τις μη επαναλαμβανόμενες επίδικες προβλέψεις τα EBITDA β’ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε 64,3 εκατ. ευρώ ., μειωμένα κατά 15,6%, λόγω δαπανών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εισαγωγή νέων παιχνιδιών.

Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2017 στους μετόχους, ύψους 31.781.749,90, ευρώ ή 0,10 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου , ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων η Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου , ενώ η πληρωμή θα ξεκινήσει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

Η βιογραφία του Κ. Μήτση