Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Ο υποθαλάσσιος πλούτος

Ένας από τους πρώτους που αντέδρασαν στην είδηση της εκχωρήσεως αρχαίων προς αξιοποίηση από το Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων είναι ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος αναδεικνύεται το τελευταίο διάστημα σε πρωταγωνιστή του πατριωτικού κινήματος. «Η χώρα μας υποχρεώθηκε να υπογράψει την εκχώρηση της εθνικής μας αυτοτέλειας και του εθνικού μας πλούτου, πράγμα που δεν συνέβη με τις υπόλοιπες χώρες που έχουν αντιμετωπίσει Μνημόνια», έγραψε σε επιστολή του προς τον Γιώργο Παπαχρήστο, επισημαίνοντας και μία άλλη διάσταση της υποθέσεως. «Απεμπολήσαμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, και κυρίως το δικαίωμα σε μία ανάπτυξη που να βασίζεται στον εθνικό μας πλούτο – υπόγειο και υποθαλάσσιο. Γι’ αυτό είμαστε, άλλωστε, η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν έχει ανακηρύξει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (Α.Ο.Ζ.), και που δεν έχει δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τον ορυκτό της πλούτο, που ως φαίνεται είναι πολύ μεγάλος». Στην συνέχεια, ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης ανεφέρθη στην περίπτωση του Δημήτρη Μπότση, ο οποίος εκτελέσθηκε μαζί με τον Νίκο Μπελογιάννη. Ο Μπότσης έγινε ευρύτερα γνωστός όταν το 1947 εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Η βαρεία βιομηχανία στην Ελλάδα», εις το οποίο πρότεινε λύσεις για την αυτόνομη βιομηχανική ανάπτυξη και την θεμελίωση των υλικών προϋποθέσεων της ανεξαρτησίας με βάση τις πλουτοπαραγωγικές ικανότητες. Στην σελίδα 92, ο συγγραφέας αναφέρεται στην Σύμβαση Κούπερ, η οποία συνομολογήθη το 1940 και έδινε αποκλειστικό δικαίωμα εκμεταλλεύσεως των νερών του ποταμού Αχελώου, δικαίωμα ιδρύσεως υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, δικαίωμα χρησιμοποιήσεως της ενέργειας που θα παραχθεί, και αναγκαστική απαλλοτρίωση των εδαφών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της συμβάσεως. Έχει, φρονώ, ενδιαφέρον να υπομνησθεί ότι ο Μπότσης προήρχετο από μία μεγαλοαστική οικογένεια –ο πατέρας του ήτο ναύαρχος του Βασιλικού Ναυτικού– και ότι η δεύτερη σύζυγός του, η Λίλιαν, ήτο κόρη βιομηχάνου. Οι σειρήνες του Μαρξισμού τον οδήγησαν να αποκηρύξει την τάξη του, όπως και αργότερα στο δικαστήριο, το 1952, πριν από την εκτέλεσή του, με την κατηγορία της κατασκοπείας, απεκήρυξε δημοσίως τον Κομμουνισμό.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα