Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Πιο ευέλικτες οι εργασιακές σχέσεις χάριν της ανάπτυξης

Ως τμήμα της (ελλιπούς) ανταγωνιστικότητας θεωρεί η κυβέρνηση τις εργασιακές σχέσεις. Έτσι, στο υπό κατάθεση αναπτυξιακό νομοσχέδιο (βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή κατά το γ’ δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου) εισάγονται και νέες ρυθμίσεις, όπως: √ Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων συμβάσεων (κλαδική, ομιοεπαγγελματική ή επιχειρησιακή) θα υπερισχύει η επιχειρησιακή σύμβαση σε επίπεδο εταιρίας, όπου και (θα) υπογράφεται μεταξύ του οικείου σωματείου και της επιχείρησης. √ Από τις διατάξεις της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εξαιρούνται οι επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα και εκείνες που αντιμετωπίζουν παραγωγικά – οικονομικά προβλήματα. Η διάρκεια της εξαίρεσης, που θα προφασίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ), θα είναι ίση με τη διάρκεια ισχύος της αντίστοιχης κλαδικής σύμβασης συν τρεις μήνες (όσο διαρκεί δηλαδή και η μετενέργεια, η σιωπηρή ισχύ της σύμβασης μέχρι να υπογραφεί νέα). √ Σε περιοχές όπου η ανεργία είναι πολύ υψηλή ή υπάρχουν αναπτυξιακά εμπόδια θα μπορεί να υπογράφεται Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης και να μην ισχύουν οι προβλέψεις της κλαδικής σύμβασης. Η διάρκεια θα ορίζεται στο Τοπικό Σύμφωνο που θα υπογράφουν οι (τοπικοί) κοινωνικοί εταίροι. √ Η συμμετοχή των εργοδοτών στις οικείες εργοδοτικές ενώσεις θα είναι υποχρεωτική (ώστε να συμπληρώνεται το αναγκαίο ποσοστό -50%- για την υπογραφή της σχετικής κλαδικής σύμβασης). Ωστόσο, αυτή η πρόβλεψη ενδεχομένως σκοντάφτει στο Σύνταγμα, που απαγορεύει τον υποχρεωτικό συνδικαλισμό… √ Για την κήρυξη απεργίας θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη, μετά από ψηφοφορία, του 50%+1 του συνόλου των εργαζομένων. Προς τούτο θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονική ψηφοφορία. √ Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν μονομερώς στη Διαιτησία, αλλά μόνο για τους όρους αμοιβής (όχι κανονισμούς εργασίας κ.λπ.). Προϋπόθεση η αποδοχή, εκ μέρους του προσφεύγοντος, του αποτελέσματος της Μεσολάβησης. Ειδικά για τις επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας αυτές (σ.σ.: κυρίως το Δημόσιο) θα μπορούν να προσφύγουν στη Διαιτησία. √ Η υπερεργασία στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης θα είναι υποχρεωτική και ο μισθωτός θα αμείβεται με επιπλέον 12 ευρώ στο ωρομίσθιό του. √ Στις περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας το πρόστιμο θα είναι 10.500 ευρώ για κάθε ανασφάλιστο εργαζόμενο (επανέρχεται στα επίπεδα του 2014). Σε περίπτωση που η επιχείρηση συνάψει ετήσια σύμβαση εργασίας με τον συγκεκριμένο εργαζόμενο, τότε το πρόστιμο μειώνεται κατά 2.000 ευρώ .

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα