Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΠΙΣ : Προχωρά σε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τόσο το δημόσιο σύστημα υγείας όσο και τον ιδιωτικό τομέα

Για τις αλλαγές στη λειτουργία του ΕΣΥ, της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά και την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικού της χώρας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΙΣ Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος,   με βάση τα συμπεράσματα της Συνόδου της Ολομέλειας των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.

«Τα Δημόσια Νοσοκομεία ανήκουν στο Ελληνικό Κράτος και η λειτουργία τους αποσκοπεί στην διασφάλιση ισότιμης παροχής και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε όλους τους Έλληνες πολίτες ή τους κατοικούντες στη χώρα», είπε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, ο κ. Εξαδάκτυλος στη συνέντευξη τύπου, παρουσία και του γενικού γραμματέα Γιώργου Ελευθερίου.

Το «έργο που παράγουν» τα   Δημοσία Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Συνεχίζοντας ο επικεφαλής   του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μίλησε για το «έργο που παράγουν» τα   Δημοσία Νοσηλευτικά Ιδρύματα που σύμφωνα με δημοσιεύσεις κυμαίνεται από 50% έως 70% στα μικρά και μεσαία Νοσοκομεία, και μόνο το 25% των   μεγάλων Νοσοκομείων του κέντρου, έχουν υψηλότερη αποδοτικότητα, καθώς σήμερα η λέξη «αποδοτικότητα»   αποτελεί   απαγορευμένη έννοια, αφού πανάκριβος εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό δεν αξιοποιούνται επαρκώς, με αποτέλεσμα μεγάλες λίστες, τεράστιες ουρές και σπατάλη πόρων. Μάλιστα, με βάση τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, το 75% των Ελλήνων πολιτών έχουν αρνητική άποψη για το Σύστημα Υγείας της χώρας, αποτελώντας το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, ενώ ο μέσος όρος είναι κάτω του 30%.

Μετατροπή της Νομικής Μορφής των Νοσοκομείων από «ΝΠΔΔ» σε «ΝΠΙΔ»

Κατόπιν ο κ. Εξαδάκτυλος, υποστήριξε πως «Προτείνουμε τη μετατροπή της Νομικής Μορφής των Νοσοκομείων από «ΝΠΔΔ» σε «ΝΠΙΔ» Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των Νοσοκομείων της ΕΕ (Δημόσια ή Κοινωφελή Ιδρύματα)», διευκρινίζοντας ότι το σύνολο των Δημοσίων Νοσοκομείων θα πρέπει να υπάγονται απευθείας σε ένα νέο εξειδικευμένο Δημόσιο Οργανισμό, το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», που θα αναλάβει την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, εξηγώντας πως «Το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ» θα αποτελεί τον μητρικό φορέα και θα διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης (προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ).Τα εργασιακά δικαιώματα των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων σε αυτά πρέπει να διασφαλισθούν, καθώς και η δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών. Επίσης προτείνουμε ειδική διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων, (με πιθανή ανάμειξη του ΑΣΕΠ), με τεχνοκρατικά κριτήρια και αδιάβλητο τρόπο, ώστε να αποκλεισθούν πολιτικές παρεμβάσεις».

Αλλαγές στα νοσοκομεία, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΙΣ, μαζί με τον γενικό γραμματέα, εστίασαν  στις αλλαγές στα νοσοκομεία, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση πόρων, όταν κρίνεται σκόπιμο πρότεινε την αναδιάταξη των μονάδων υγείας, την συνδιοίκηση Νοσοκομείων, την συνένωση ομοειδών τμημάτων, μονάδων και εργαστηρίων εντός του ίδιου Νοσοκομείου. Επίσης μίλησε για συγχώνευση μικρών Νοσοκομείων που γειτνιάζουν, μετατροπή μικρών μονάδων (Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας), σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή Βραχείας, Εξειδικευμένης Νοσηλείας ή Ειδικού Σκοπού Μονάδες, που θα είναι λειτουργικά συνδεδεμένες μέσω Νοσοκομείου Αναφοράς. Παράλληλα, πρότεινε την Ίδρυση νέων Νοσοκομείων όταν είναι απολύτως απαραίτητο, όπως ίδρυση Νοσοκομείου Παίδων στην Β. Ελλάδα, αλλά και ορθολογική κατανομή προσωπικού και άλλων πόρων στη βάση λειτουργικών δεικτών. Ταυτοχρόνως έδωσε έμφαση στη λειτουργία επιλεγμένων Δημοσίων Νοσοκομείων ως εξειδικευμένων Κέντρων Αναφοράς σε ειδικά θέματα (πχ Καρδιοχειρουργικά, Μεταμοσχευτικά, Παιδοκαρδιολογικά Κέντρα κλπ), ενώ ανέδειξε την ανάγκη λειτουργίας Ειδικών Νοσοκομείων περίθαλψης χρονίως πασχόντων,   Κέντρων αποκατάστασης, Κέντρων αντιμετώπισης ασθενών τελικού σταδίου, συνδεδεμένων με ομάδα Νοσοκομείων.

Θα μπορούν να βελτιώσουν με νόμιμο τρόπο το εισόδημά  των ιατρών

Όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, οι καθαρές και διαφανείς λύσεις που προτείνονται από τον Πανελλήνιο  Ιατρικό Σύλλογο, θα έχουν την συμπαράσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Νοσοκομειακών ιατρών, αφού θα μπορούν να βελτιώσουν με νόμιμο τρόπο το εισόδημά τους, θα επιφέρουν βελτίωση της λειτουργίας και αύξηση των εσόδων των Νοσοκομείων, θα διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και θα μειώσουν την παραοικονομία. Προτείνεται η υιοθέτηση του ετήσιου κλινικού προϋπολογισμού ανά τμήμα και της ευθύνης διαχείρισής του από τους Διευθυντές εκάστου τμήματος. Επέκταση του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των Δημοσίων Νοσοκομείων σε διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις και χειρουργεία, με θεσμοθέτηση του δικαιώματος του ασθενή να επιλέγει με διαφανή διαδικασία τον θεράποντα ιατρό του.

Την πρόσβαση και των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς που παρακολουθούν. Σύναψη συμβάσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες Ελλάδος και εξωτερικού. Παροχή ειδικών κινήτρων (οικονομικά, εξέλιξης κλπ) σε ιατρούς και νοσηλευτές για υπηρέτηση σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές. Παροχή στις δομές του ΕΣΥ της δυνατότητας να συνάπτουν ειδικές συμβάσεις με Ιδιώτες ιατρούς μετά από αυστηρή αξιολόγηση και με αμοιβές καθοριζόμενες από το κράτος, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας πρόσληψης για συγκεκριμένο χρονικό́ διάστημα και όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, ιατρικού́ ή νοσηλευτικού προσωπικού́ εις «αναπλήρωσιν» (locum) ελλείποντος (ευρισκομένου εν αδεία, ασθενούντος, συνταξιοδοτηθέντος κλπ) προσωπικού́, μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας κανονικής πρόσληψης.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα