Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Προϋπολογισμός: Φόροι και λιτότητα

Ένας εντελώς προεκλογικός προϋπολογισμός, που βάζει σε κίνδυνο τις πολύχρονες θυσίες του λαού, κατέθεσε στη Βουλή, η κυβέρνηση. Βασική πρόβλεψη του προϋπολογισμού είναι ότι η Οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,5%. Ουδείς από τους εγχώριους αναλυτές, αλλά και τους διεθνείς φορείς, υιοθετεί αυτή την πρόβλεψη. Ο προϋπολογισμός στοχοποιεί χωρίς προσχήματα τη μεσαία τάξη της χώρας. Η μεσαία τάξη θα σηκώσει και το 2019 όλο το βάρος του προϋπολογισμού. Ακόμη και οι επιστροφές οφειλών από το Δημόσιο προς τους ιδιώτες αναβάλλονται επ’ αόριστον. Επισημαίνεται χαρακτηριστικά, ότι «μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος του 2018, εκτιμάται ότι οι φορείς θα μειώσουν περαιτέρω τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Με τη συνέχιση της προσπάθειας των φορέων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και από ίδιους πόρους, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εποπτεία και παρακολούθησης από πλευράς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναμένεται η ομαλοποίηση της αποπληρωμής των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους, ενισχύοντας τη ρευστότητα της Οικονομίας». Την ώρα, μάλιστα, που γίνονται αυτές οι υπεραισιόδοξες προβλέψεις, ο ίδιος ο Προϋπολογισμός καταγράφει μία σειρά από κινδύνους: «Οι κίνδυνοι μετατοπίζονται σταδιακά από το εσωτερικό στο εξωτερικό περιβάλλον», και σημειώνεται ότι «η επαλήθευση των τρεχουσών προβλέψεων για το 2019 εξαρτάται βαθμιαία περισσότερο από την επικράτηση ομαλών συνθηκών στο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, εν μέσω μίας δυνητικής κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων και του εμπορικού προστατευτισμού, των γεωπολιτικών εντάσεων που τροφοδοτούν την προσφυγική κρίση, αλλά και των διαταραχών στην πολιτική σταθερότητα ισχυρών Οικονομιών της ευρωζώνης, που δυνητικά αυξάνουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές». Τα «θετικά μέτρα» του Προϋπολογισμού Οι διορθωτικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις έχουν συνολικό κόστος 1.245 εκατ. ευρώ (910 εκατ. ευρώ νέες παρεμβάσεις και 335 εκατ. ευρώ από τη μη εφαρμογή μέτρων/αντίμετρων του 2019). ◗ Βοήθεια στο Σπίτι: μετατρέπεται το τρέχον εργασιακό καθεστώς 3.000 εργαζομένων ορισμένου, σε αορίστου χρόνου. ◗ Ειδική Αγωγή: πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέσεις προσωπικού που τώρα απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η δαπάνη σήμερα καλύπτεται από πόρους του ΠΔΕ. Οι νέες προσλήψεις θα χρηματοδοτηθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό, χωρίς να μεταβληθεί το τρέχον όριο δαπανών του ΠΔΕ. Παράλληλα, θα μειωθεί ισόποσα το όριο για το προσωπικό ορισμένου χρόνου προκειμένου να μη μεταβληθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων συνολικά. ◗ Επίδομα στέγασης: το στεγαστικό επίδομα απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία, και σε δανειολήπτες. Τα κριτήρια ένταξης είναι εισοδηματικά, περιουσιακά (ακίνητη περιουσία και καταθέσεις), διαμονής στην επικράτεια, πολυτελούς διαβίωσης, ασφαλιστικής κάλυψης και οικογενειακής κατάστασης. ◗ Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών νέων: η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας των νέων, που είναι η υψηλότερη στην Ε.Ε., αλλά και μειώνοντας το ποσοστό των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Το μέτρο αφορά νέους ηλικίας έως 24 ετών και συνίσταται στην επιδότηση του 50% των εργοδοτικών εισφορών. ◗ Μείωση ΕΝΦΙΑ: το μέτρο συνίσταται στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά. ◗ Μείωση φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων: Το μέτρο συνίσταται στη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης από 29% σε 25% σε ορίζοντα τετραετίας και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εφεξής. ◗ Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών: το μέτρο αναφέρεται στη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των διανεμόμενων κερδών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εφεξής.

Συντάκτης

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα