Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Πρωτοφανής αδικία για τους συνταξιούχους με πολλά έτη ασφάλισης εισαγάγει ο νέος νόμος.

Ένας πρωτοφανές χαράτσωμα σε βάρος των απασχολουμένων, μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών επιβάλλει η κυβέρνηση με το νέο ασφαλιστικό. Που μπροστά του η φορολογική επέλαση μοιάζει με παιδική εκδρομή στο πάρκο.

Με βάση την τεκμηριωμένη επεξεργασία των στοιχείων που πραγματοποίησε η «ΒτΚ», προκύπτει ότι για συντάξιμο μισθό 1.000 ευρώ (σε μέσα επίπεδα σε ολόκληρη την ασφαλιστική περίοδο) ένας απασχολούμενος με 40 έτη ασφάλισης θα πληρώσει παραπάνω -έναντι άλλου εργαζομένου με 20 έτη ασφάλισης- 75.600 ευρώ (σε σημερινές τιμές) προκειμένου να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη μόλις 160 ευρώ το μήνα. Και εάν υπολογιστεί ότι αυτός ασφαλισμένος θα βγει στη σύνταξη στο 67ο έτος της ηλικίας του, τότε για τα 13 έτη που απομένουν να απολαύσει τις αποταμιεύσεις «μιας ζωής» (στο 80ό το προσδόκιμο ζωής) θα πάρει πίσω από το σύστημα 29.160 ευρώ (160Χ12 μήνεςΧ13 έτη). Έτσι, για 75.600 ευρώ που θα πληρώσει υποχρεωτικά (τα 20 παραπάνω χρόνια) ένας απασχολούμενος με 40 έτη εισφορών στο σύστημα (και ο οποίος δεν μπορεί να φοροδιαφύγει ή να εργαστεί σε καθεστώς μαύρης – ανασφάλιστης εργασίας έναντι ενός άλλου ασφαλισμένου με το ίδιο προφίλ, που όμως έχει την ευχέρεια να αποφεύγει τις εισφορές και, τελικά, να ασφαλιστεί μόλις για 20 έτη στη διάρκεια του εργασιακού βίου), θα πάρει πίσω μόλις το 38,5% των καταβληθεισών εισφορών του. Σχεδόν το 1/3 των υποχρεωτικών – μη ανταποδοτικών εισφορών – φόρων που πληρώθηκαν.

Να σημειωθεί ότι τα ασφάλιστρα από 1/1/2017 θα υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος και δεν θα μπορεί ένας απασχολούμενος να αποφύγει αυτή την επιβάρυνση. Εις το εξής δεν ισχύει το παλαιό καθεστώς όπου ο απασχολούμενος (επιστήμονας, ελεύθερος επαγγελματίας, επιτηδευματίας, αγρότης κ.λπ.) ασφαλιζόταν με βάση ασφαλιστικές κλάσεις. Λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου συνολικής ασφάλισης – διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας.

Με βάση την εν λόγω μελέτη που παρουσιάζει σήμερα η «ΒτΚ», για συντάξιμο μισθό, για μια 20ετία, ένας ασφαλισμένος μπορεί να πάρει από το ασφαλιστικό σύστημα (σ.σ. εις το εξής Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) σύνταξη 463 ευρώ. Δηλαδή, θα έχει ποσοστό αναπλήρωσης (σύνταξης) 92,6% μόλις για 20 χρόνια εισφορών στο σύστημα. Χωρίς να υπολογίζεται εδώ τυχόν επικουρική σύνταξη. Ενώ εάν ο απασχολούμενος υποχρεωθεί σε 40ετή ασφάλισης, με το ίδιο επιχειρηματικό – εργασιακό προφίλ (μέσες αποδοχές στα 500 ευρώ) θα πάρει σύνταξη 593 ευρώ.
Βεβαίως εδώ το ποσοστό αναπλήρωσης είναι πάνω από το 100% (σ.σ. 118,6% συγκεκριμένα) αλλά, προς τούτο – στη δεύτερη περίπτωση των 40 χρόνων εισφορών- ο απασχολούμενος θα έχει πληρώσει επιπλέον εισφορές 37.800 ευρώ (σημερινές τιμές) για να λάβει μεγαλύτερη παροχή κατά 130 ευρώ. Ή, διαφορετικά, θα πληρώσει υποχρεωτικά 37.800 ευρώ για να πάρει πίσω, σαν επιπλέον σύνταξη, 20.280 ευρώ (επιπλέον σύνταξη από το 67ο έτος που είναι το νέο συμβατικό όριο συνταξιοδότησης μέχρι το 80ό που είναι το προσδόκιμο ζωής).

Στην περίπτωση των απασχολουμένων με 1.500 ευρώ μέσου ασφαλιστέου εισοδήματος το μήνα, ο εργαζόμενος με τα 40 έτη πληρώνει παραπάνω 113.400 ευρώ (1.500Χ27%Χ14 μήνεςΧ20 έτη) για να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη εν σχέσει με αυτόν που συνταξιοδοτείται με 20ετία, κατά 390 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ασφαλισμένος, στη διάρκεια των επιπλέον (υποχρεωτικών ) 20 ετών ασφάλισης, πληρώνει για να πάρει πίσω το 53,65% αυτών (60.840 ευρώ).

Επίσης, με 2.000 μέσο ασφαλιστέο μισθό (μόλις 24.000 ευρώ καθαρά κέρδη για τον ελεύθερο επαγγελματία το χρόνο), για τα επιπλέον 20 έτη ασφάλισης (από τα 20 στα 40) ο απασχολούμενος θα πληρώσει 156.200 ευρώ για να λάβει μεγαλύτερη σύνταξη κατά 514 ευρώ. Δηλαδή για να πάρει πίσω 80.184 ευρώ ή το 51,33% των 156.200 ευρώ που του έχουν παρακρατηθεί σε αυτά τα επιπλέον 20 έτη ασφάλισης.

Όπως γίνεται σαφές μπροστά στα νέο ασφαλιστικό ωχριά, ως φορομπηχτικό, το (καθαρά) φορολογικό. Αφού επιβάλει (παρακρατεί) εισφορές που δεν είναι ανταποδοτικές. Εξωθώντας έτσι τους ασφαλισμένους είτε σε επαγγελματική απόγνωση είτε στην φορο-εισφοροδιαφυγή. Εις τρόπον ώστε να καταρρεύσουν ακόμη και αυτά τα προβληματικά οικονομικά (έσοδα) του ασφαλιστικού. Δημιουργώντας τις τέλειες συνθήκες για μία ακόμη επέμβαση στο συνταξιοδοτικό σε 1 με 2 χρόνια. Και αυτή τη φορά με δραματικές περικοπές στις συντάξεις. Τόσο τις νέες όσοι και τις παλαιές (ήδη καταβαλλόμενες), πολλές από τις οποίες διασώθηκαν από τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο.

Μια ακόμη αδικία του νέου ασφαλιστικού, η οποία δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς, είναι η διάκριση που εισάγει μεταξύ μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών. Καίτοι η κυβέρνηση… σεμνύνεται ότι με αυτόν το νόμο καταργούνται όλες οι διακρίσεις μεταξύ των σφαλισμένων.

Οι μισθωτοί (εξαρτημένη σχέση εργασίας) θα πληρώνουν εισφορές επί 14 μήνες το χρόνο αλλά θα λαμβάνουν 12 συντάξεις (έχουν καταργηθεί τα δώρα και το επίδομα άδειας), ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν επί του φορολογητέου εισοδήματος. Εάν όμως το κέρδος τους κινείται κάτω του εισοδήματος του ανειδίκευτου εργάτη (7.032 ευρώ το χρόνο) θα φορολογούνται με κατώφλι το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Τα 586 ευρώ το μήνα δηλαδή, αλλά για 12 μήνες και όχι για 14 όπως οι μισθωτοί.

Συντάξιμος μισθός (ευρώ) Σύνταξη για 20 έτη* Σύνταξη για 40 έτη* Εισφορές σε ευρώ για τα 20 επιπλέον έτη** Διαφορά (σε ευρώ) Επιστροφή εισφορών

(επιπλέον συντάξεις)

Μέση απόδοση εισφορών (ποσοστό επιστροφή εισφορών)
500 463    593   37.800 130 20.280 53,65%
1.000 542    802   75.600 160 29.160 38,5%
1.500 621 1.011 113.400 390 60.840 53,65%
2.000 700 1.214 156.200 514 80.184 51,33%

(*)   Συνυπολογίζεται η εθνική σύνταξη 384 ευρώ και η ανταποδοτική.
(**) Υπολογίζονται εισφορές επί μισθών όπως ισχύει για εξαρτημένη απασχόληση. Ως προς τους ελευθέρους επαγγελματίες, ισχύει μικρότερο ποσό εισφορών κατά 14%.

του Νίκανδρου Γιαννιώτη

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα