Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΣΒΒΕ : Στην αναζήτηση του αναπτυξιακού βηματισμού

Για τα πλεονεκτήματα και τη σημασία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Αθανάσιος Σαββάκης , εξετάζοντας τον αναπτυξιακό ρόλο των ευρωπαϊκών χωρών, των ΗΠΑ, αλλά και τρίτων χωρών, στη διαπεριφερειακή συνεργασία.«Η εφετινή σύνοδος της Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται σε μια περίοδο αναζήτησης του αναπτυξιακού βηματισμού της χώρας μας», είπε την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, στην ομιλία του, στο 3ο Thessaloniki Summit, ο κ. Σαββάκης, προσθέτοντας πως «Προβάλλει τις επενδυτικές ευκαιρίες στο πεδίο της βιομηχανίας, των υποδομών, της ενέργειας και της τεχνολογίας, και λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διερευνά τις αναγκαίες προσαρμογές των αναπτυξιακών πολιτικών».

Κυριαρχεί η «βιομηχανική ανάπτυξη»

Συνεχίζοντας ο επικεφαλής του ΣΒΒΕ, μίλησε για την ατζέντα του διήμερου συνεδρίου, όπου κυριαρχεί η «βιομηχανική ανάπτυξη» στο πλαίσιο της προοπτικής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια, λέγοντας «Μια βιομηχανική ανάπτυξη που για την Ελλάδα θα πρέπει να συμβεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  Σημαντική αφορμή για την επιλογή ακριβώς της θεματολογίας του συνεδρίου μας, ήταν η πρόσφατη έρευνα γνώμης που πραγματοποίησε ο ΣΒΒΕ σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ, σε δείγμα 300 μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας περισσότερες από 9 στις 10 επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα το 93% υποστηρίζουν με σαφήνεια ότι η πολιτεία ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ σαφή βιομηχανική πολιτική για την υποστήριξη της μεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα.

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα «δεν αρκούν»

Η γνώμη των μεταποιητικών επιχειρήσεων αποκτά βαρύνουσα σημασία, ειδικά αν κανείς συνυπολογίσει ότι ουσιαστικά η πολιτεία έχει σχεδόν εξαντλήσει, τόσο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο όσο και κατά την τελευταία δεκαετία, το σχεδιασμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα «δεν αρκούν» για την υποβοήθηση της ανταγωνιστικότητα της μεταποιητικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα και κατ’ επέκταση στη χώρα. Συγκεκριμένα, το 88% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές υποβοηθούν είτε «καθόλου» (55%) είτε «ελάχιστα» (33%) την ανάπτυξη της μεταποιητικής δραστηριότητας. Αξιοσημείωτο   είναι το «τριπλό» μηδενικό ποσοστό στις απαντήσεις: «αρκετά», «πολύ» και «πάρα πολύ». Το υπόλοιπο 12% των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση συμπληρώνεται από το «λίγο» και το «μέτρια» με ισόποσο (5%), ενώ το 2% που απομένει προέρχεται από το «Δεν γνωρίζω – Δεν απαντώ».

Θα βγούμε  από την οικονομική κρίση το 2025

Στη συνέχεια , ο κ. Σαββάκης , αφού εξήγησε πως η   οικονομική κρίση έχει κυριολεκτικά πλήξει βαθιά την ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης, σημείωσε ότι «Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα γνώμης, απαντούν ότι η Ελλάδα θα εξέλθει από την οικονομική κρίση το 2025, αφού πάνω από το 70% των συγκεκριμένων επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά και πολύ αρνητικά, τη γενικότερη λειτουργία τους, τις πωλήσεις τους, την κερδοφορία τους, τη ρευστότητά τους, και τη δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση. Όμως, για τις ίδιες επιχειρήσεις καταγράφεται η υγιής τους αντίδραση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Κατά σειρά, οι στρατηγικές επιλογές που υιοθέτησαν ακριβώς για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης είναι, η ανάπτυξη εξαγωγών, η μείωση του λειτουργικού κόστους, η ανάπτυξη καινοτομίας, , και η ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Δεν αναμένεται  βελτίωση των σχέσεων κράτους – επιχείρησης

Μάλιστα, οι στρατηγικές αυτές επιλογές ακολουθούνται από περισσότερες από 7 στις 10 μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, και οι οποίες θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται για τους επόμενους 12 μήνες. Από την έρευνά μας, προφανώς, δεν ήταν δυνατόν να λείπει η διερεύνηση του θέματος των σχέσεων κράτους – επιχείρησης. Οι απαντήσεις καταδεικνύουν ότι το ισχνότατο 5% των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρεί ότι θα βελτιωθούν οι συγκεκριμένες σχέσεις, τη στιγμή που 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι οι προοπτικές θα είναι χειρότερες. Με δεδομένη την «απαίτηση» του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας συνολικά, και όχι μόνον της μεταποίησης, για βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ουσιαστικά συνεπάγεται ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει βελτίωση των σχέσεων κράτους – επιχείρησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν τα ακόλουθα αποτελέσματα της έρευνας: 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα επιδεινωθούν οι σχέσεις κράτους – επιχειρήσεων. Το 50% υποστηρίζει ότι οι προοπτικές που διαγράφονται για τη βιομηχανία θα είναι χειρότερες τους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ, 8 στις 10, και παρά το αντίξοο περιβάλλον δραστηριοποίησης, δηλώνουν ότι δεν θα προβούν σε μείωση του προσωπικού τους».

Περαιτέρω μείωση της ρευστότητας

Ολοκληρώνοντας , ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αφού διευκρίνισε πως η μεταποίηση εξακολουθεί να δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από το εξωτερικό της περιβάλλον, υπογράμμισε ότι « Περισσότερες από το 50% των μεταποιητικών επιχειρήσεων προβλέπουν, αύξηση πωλήσεων και όγκου παραγωγής, ενώ 4 στις 10 προβλέπουν αύξηση καθαρών κερδών. Από την άλλη μεριά, ανησυχητικό είναι το ποσοστό 33% που αφορά στην περαιτέρω μείωση της ρευστότητας, γεγονός που συνεπάγεται πιθανά λειτουργικά προβλήματα, και κυρίως προβλήματα χρηματοδότησης της γενικότερης λειτουργίας τους.»

 Εξαγωγή  αναπτυξιακών κατευθύνσεων για την χώρα 

Καταλήγοντας , ο κ. Σαββάκης εστίασε στα απογοητευτικά αποτελέσματα που καταγράφονται από την έρευνα γνώμης, οδηγώντας με βεβαιότητα στην απαίτηση για επανατοποθέτηση της μεταποίησης στην πρωτοπορία της αναπτυξιακής διαδικασίας και συνεργασίας, και τόνισε  ότι «Προσδοκούμε από τη συζήτηση των τεσσάρων Πρωθυπουργών να προκύψει κάτι διαφορετικό από τα όσα μέχρι τώρα γνωρίζουμε. Προσδοκούμε ν΄ ακούσουμε για δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας που θα προσφέρουν βιώσιμες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, στους νέους της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας. Στο πλαίσιο αυτό το 3ο Thessaloniki Summit είμαι βέβαιος ότι θα δώσει την ευκαιρία, με τον συνδυασμό των ιδεών και της εμπειρίας των διακεκριμένων ξένων ομιλητών, με τη γνώση της πραγματικότητας από τους έλληνες ομιλητές, στην εξαγωγή πραγματικά αναπτυξιακών κατευθύνσεων για την Ελλάδα, από την επόμενη κιόλας Δευτέρα».

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα