Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΣΕΒ : Μονόδρομος, η βιώσιμη ανάπτυξη

Για την   αναζήτηση από την χώρα ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, αναφέρθηκε   ο πρόεδρος   του συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γιάννης Πανιάρας, τονίζοντας   πως η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο προς αυτή τη κατεύθυνση.«Η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης απαντά στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις με τρόπο που δημιουργεί αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις», είπε ο κ. Πανιάρας , στην ενημερωτική συνάντηση , για την παρουσίαση της Μελέτης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στην Ελλάδα, την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου , παρουσία του επικεφαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Διασφάλισης της ΕΥ Ελλάδος και Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης Βασίλειου Καμινάρη ,  του γενικού διευθυντή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, από το Συμβούλιο ΣΕΒ Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, και της   Κιάρας Κόντη από την EY

Ολοκληρώνοντας , ο επικεφαλής του συμβουλίου , σημείωσε ότι «Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη προωθεί την ενσωμάτωση των Στόχων από τις ελληνικές επιχειρήσεις και συμβάλλει με τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις στον δημόσιο διάλογο για την υλοποίησή τους. Βρισκόμαστε, εδώ και δύο χρόνια, σε μια νέα εποχή με ορίζοντα το 2030. Είναι ώρα για ανάληψη δράσης και διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων ικανών ώστε να επιτύχουν την υιοθέτηση των SDGs σε επίπεδο Εθνικού Σχεδίου, επιχειρηματικών πλάνων, αλλά και ατομικών επιλογών.

Παίρνοντας τον λόγο, ο κ. Καμινάρης, επισήμανε ότι «στην ΕΥ, πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν τις παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους θα είναι σε καλύτερη θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Εναρμονίζοντας τη στρατηγική της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τους Στόχους σαν ένα πλαίσιο για τη διαμόρφωση και την επικοινωνία του οράματός της, των στόχων και των δραστηριοτήτων της.

Με αυτόν τον τρόπο, μια επιχείρηση θα ανταποκριθεί καλύτερα στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών της και σε μελλοντικές αλλαγές πολιτικής, και θα είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις επενδύσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των Στόχων σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο». Από την πλευρά της, , η κ. Κόντη μίλησε για τις δυσκολίες   που αντιμετώπισε , αλλά και τη θετική διάθεση των συμμετεχόντων εταιριών να συνεργαστούν .

Να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, στην επέτειο των 70 χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες των 193 κρατών μελών του, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, συμφώνησαν στη Νέα Υόρκη στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Οι SDGs αποτελούν σήμερα μια παγκόσμια αναγνωρίσιμη και αποδεκτή πλατφόρμα δράσης και επικοινωνίας που στοχεύει, μέσω επίτευξης 169 υποστόχων (targets), στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του πλανήτη και στην οικονομική ευημερία.

Εφόσον υλοποιηθούν, αποτελούν απάντηση στα κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα, όπως για παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής, της ανεπάρκειας των φυσικών πόρων, της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, της απώλειας βιοποικιλότητας ή της αδυναμίας πρόσβασης μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού σε τροφή, ενέργεια, υπηρεσίες υγείας, υγιεινής και μόρφωσης. Σε εθνικό επίπεδο συνδέονται με την προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μας να μεταβεί σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με έμφαση στην παραγωγή, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Η παρούσα παρέμβαση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η οικονομία ανακάμπτει και βρίσκεται σε αναζήτηση προσανατολισμού ώστε το μέρισμα της ανάπτυξης να μεταφραστεί σε περισσότερη ευημερία για τους πολλούς, καλύτερους θεσμούς με ταυτόχρονη αναβάθμιση της θέσης της χώρας μας στον διεθνή ανταγωνισμό. Σε αυτό ακριβώς το αίτημα απαντούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με έγκυρους διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, η Ελλάδα κατατάσσεται 26η από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς προηγείται μόνο της Βουλγαρίας και της Κύπρου.

Η πολύ χαμηλή θέση σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες καταγράφει και το βαθμό στον οποίο θα πρέπει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας να ενσωματώσει τους SDGs και την ένταση της προσπάθειας που απαιτείται για την επίτευξή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το χρονικό σημείο, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, με βάση τη μελέτη που ανέθεσε το Συμβούλιο στην ΕΥ, θέτουν ως υψηλότερης προτεραιότητας τους SDG 8 «Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη» και SDG 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές», στους οποίους η χώρα εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις, συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα