Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα


Τα ψάρια
δείχνουν
το δρόμο…
– του Χρ. Κώνστα

 

Ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών ήταν και είναι εξαιρετικά σημαντικός εξαγωγικός κλάδος της ελληνικής Οικονομίας. Όταν κατέρρευσε λόγω της πολύχρονης κρίσης, οι τράπεζες ανέλαβαν τη διοίκηση των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και αποφάσισαν να εξυγιάνουν τον κλάδο.
Η μέθοδος εξυγίανσης που επέλεξαν οι τράπεζες στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών, αποτελεί τροχιοδεικτική βολή για τις επόμενες κινήσεις αναδιάρθρωσης της επιχειρηματικής ζωής στην Ελλάδα.
Οι 4 συστημικές τράπεζες μετέτρεψαν τα χρέη σε μετοχές, πήραν τον έλεγχο των εταιριών, και τώρα, με τη βοήθεια στρατηγικών επενδυτών, προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν «εθνικό πρωταθλητή» ικανό να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από Τουρκία και Ισπανία…
Στην περίπτωση της πώλησης των μετοχών της ΣΕΛΟΝΤΑ και του ΝΗΡΕΑ οι τράπεζες δεν διάλεξαν απλώς τον κεφαλαιοκράτη που έχει αρκετά για να αποπληρώσει τα χρέη –360 εκατ. ευρώ– των μεγαλύτερων ιχθυοκαλλιεργητών στην Ελλάδα.
Οι 4 συστημικές τράπεζες επέλεξαν τον όμιλο που θα αναδιαρθρώσει και θα εκσυγχρονίσει τον πιο εξωστρεφή κλάδο ζωικής παραγωγής στη χώρα μας.
Με την πώληση του 79,61% της «Σελόντα» και το 74,98% της «Νηρεύς» οι διοικήσεις των τραπεζών επέλεξαν όχι τον επενδυτή με την καλύτερη οικονομική προσφορά, αλλά εκείνον που διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία στις συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών.
Η Ελλάδα διατηρεί την πρωτιά στην παραγωγή μεσογειακών ψαριών, καθώς παράγει το 65% τσιπούρας και λαβρακίου που εκτρέφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το 40% σε παγκόσμιο. Μετά τα φρούτα και τα λαχανικά, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, εξάγοντας 150.000 τόνους καλής ποιότητας ψαριών.
Οι τράπεζες στην περίπτωση αυτή, λειτούργησαν με κριτήριο τον πραγματικό, τον ουσιαστικό τους ρόλο στην Οικονομία. Την ανάκαμψη των επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας…

Συντάκτης

Η βιογραφία του Κ. Μήτση