Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Το ηλεκτρονικό «διαζύγιο» του πολίτη με την Πολεοδομία – της Σοφίας Τσιπσέ

Η υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6 983 θέτει σε εφαρμογή το άρθρο 33 του Ν. 4495/2017, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η ηλεκτρονική και μόνο αίτηση για την έκδοση οικοδομικών αδειών, θέτοντας έναν διττό στόχο: την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στις πολεοδομίες, που αποτελούσε παθογένεια ετών, και την πάταξη της διαφθοράς. Στο εξής, πολίτης και Πολεοδομία χωρίζουν και επικοινωνούν μόνο ηλεκτρονικά. Ο Ν. 4495/2017 στοχεύει, εκτός των άλλων, στο διαχωρισμό και στο ξεκαθάρισμα των ρόλων: ◗ Άλλος αδειοδοτεί (εξουσιοδοτημένος μηχανικός Υπηρεσίας, όπως θα αναφερθεί η διαδικασία κατωτέρω). ◗ Άλλος εποπτεύει τις τυχόν αυθαιρεσίες. Ο έλεγχος αυτός περνάει στα χέρια των τοπικών και περιφερειακών παρατηρητήριων. Είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν τη νέα διαδικασία: Στο άρθρο 36 του Ν. 4495/2017 προβλέπονται τρεις βασικές κατηγορίες τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών. Η κατηγοριοποίηση σχετίζεται ανάλογα με την περιοχή, θέση, χρήση του κτιρίου. Στην κατηγορία 3 βρίσκονται τα διαμερίσματα στα οποία ακολουθείται μία πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας. Γ ια την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης ορίζεται (με υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο) ένας διαχειριστής, ο οποίος είναι μηχανικός. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την ορθότητα και πληρότητα των συνυποβαλλόμενων στοιχείων. Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν (σύμφωνα με το άρθρο 40 Ν. 4495/2017), είναι τα εξής: ◗ Αίτηση του κύριου ιδιοκτήτη, ή όπου έχει νόμιμο δικαίωμα. ◗ Εγκρίσεις Υπηρεσιών και διοικητικών Οργάνων (κατά περίπτωση), εφόσον αυτές είναι απαραίτητες. ◗ Συμβόλαια ακινήτων, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, κτηματογραφικό φύλλο, κτηματογραφικό απόσπασμα (τα οποία εκδίδονται από το οικείο Κτηματολόγιο). ◗ Αρχιτεκτονικές μελέτες, στατιστικές μελέτες και εν γένει μελέτες από εμπειρογνώμονες. ◗ Συμβολαιογραφικές δηλώσεις χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγγραφής αυτών. ◗ Αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων από το νόμο εισφορών, Δημοσίου, ΕΦΚΑ. Ο διαχειριστής της αίτησης εφόσον διαπιστώσει την πληρότητα και ορθότητα των συνημμένων εγγράφων υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση, η οποία ακολούθως λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Από τη στιγμή που πρωτοκολληθεί η αίτηση, αυτομάτως «κλειδώνει» το περιεχόμενο αυτής και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση για τυχόν τροποποιήσεις ο διαχειριστής. Κατόπιν, ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος να διενεργήσει τον έλεγχο πληρότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την έρευνα κάποιο λάθος ή κάποια έλλειψη ορίζεται εκ του νόμου μία προθεσμία, μέσα στην οποία ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των κενών. Μόλις ολοκληρωθεί από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο η έκδοση της οικοδομικής άδειας αναρτάται αυτή στο ΥΠΕΝ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ούτως ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα από πολίτες. Να υπογραμμιστεί πως ο νόμος προβλέπει βαρύτατες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας από τον επιβλέποντα μηχανικό. Ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας έκδοσης αδειών ήταν μια απαραίτητη τομή εκσυγχρονισμού. Θα δώσει την απαιτούμενη διαύγεια στις ενέργειες, θα φέρει στην επιφάνεια τις χρόνιες παθογένειες στις πολεοδομικές διαδικασίες, και μην ξεχνάμε το σημαντικότερο: θα διαφυλάξει το Περιβάλλον στο οποίο ζούμε, κατά συνέπεια εμάς τους ίδιους.

Η κ. Σοφία Ν. Τσιπσέ είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις (ΑΜ ΔΣΘ 9872), διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ και υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα