Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Επικεντρώνεται στις ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών

Με καθαρά κέρδη 19 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωσε η Τράπεζα Πειραιώς, το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι ζημίας 83 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018, με τα κέρδη προ προβλέψεων να καταγράφουν   άνοδο 9% σε ετήσια βάση   διαμορφούμενα στα 214 εκατ. ευρώ

«Η έναρξη του 2019 ήταν θετική για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι ανησυχίες για επιβράδυνση των μεγάλων οικονομιών και οι αβεβαιότητες γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το Brexit και το διεθνές εμπόριο», είπε αναφερόμενος στα οικονομικά μεγέθη, την Δευτέρα 3 Ιουνίου, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, σημειώνοντας πως «Αντίστοιχα, ιδιαίτερα θετική δυναμική κατέγραψαν τους πρώτους μήνες του έτους τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, αλλά και οι χρηματιστηριακές αξίες, καθώς σταδιακά κερδίζουν εκ νέου το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Κατέγραψε βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας

Το 1ο τρίμηνο 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, κατέγραψε βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα καθαρά έσοδα τόκων κατά το 1ο τρίμηνο 2019 αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 2% ετησίως και 1% σε τριμηνίαια βάση, στα 360εκατ. ευρώ Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 69 εκατ. ευρώ , σταθερά σε ετήσια βάση, ενώ η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, με περαιτέρω υποχώρηση κατά 8% σε επαναλαμβανόμενη βάση το 1ο τρίμηνο του έτους, τόσο ετησίως όσο και σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2018. Το καθαρό αποτέλεσμα της Τράπεζας για το 1ο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 19 εκατ. ευρώ από ζημία 83 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, το 1ο τρίμηνο 2019 συνεχίσαμε την μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 0,5 δισ. ευρώ, εκπληρώνοντας τον στόχο μας, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψης διατηρήθηκε στο 49%.

Βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ

Η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών, πάντα με κριτήριο τις διατηρήσιμες αποδόσεις έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρήσαμε σε εκταμιεύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του έτους. Με τον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 88% στο τέλος Μαρτίου 2019 από 97% ένα χρόνο πριν, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια.

Ανακοινώνεται το 5ετές πλάνο «Agenda 2023»

Στο τέλος Μαρτίου 2019, ο pro-forma δείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET-1 της Τράπεζας, διαμορφώθηκε στο 13,7%. Η εστίασή μας παραμένει στη δημιουργία κεφαλαίου, τόσο οργανικά, όσο και υλοποιώντας ενέργειες που βελτιώνουν περαιτέρω την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας. Μαζί με τα αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2019, ανακοινώνουμε το 5ετές πλάνο «Agenda 2023”,το οποίο περιλαμβάνει τους Στρατηγικούς μας Στόχους, που υποστηρίζονται από Βιώσιμες Λύσεις προκειμένου να ικανοποιήσουν όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Συνεχίζουμε με συνέπεια στη στρατηγική για κερδοφορία, ενισχυμένη ρευστότητα, ενδυνάμωση του ισολογισμού και μείωση των κινδύνων, βασιζόμενοι στις βασικές μας τραπεζικές δραστηριότητες»

Στα 360 εκατ. ευρώ τα καθαρά έσοδα τόκων

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 360 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2019 σημειώνοντας αύξηση 1% σε τριμηνιαία και 2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της τράπεζας. Όπως σημειώνεται, οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους 2,0 δισ. ευρώ το 4ο 3μηνο 2018 και το 1ο 3μηνο 2019, έχουν καλύτερα περιθώρια από το συνολικό χαρτοφυλάκιο, ενισχύοντας τη δυναμική των καθαρών εσόδων τόκων, ενώ σε αυτό συνεισέφερε και το βελτιωμένο κόστος χρηματοδότησης. Παράλληλα, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων περιορίστηκε σε 61 μ.β. το 1ο 3μηνο 2019, από 71 μ.β. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η Τράπεζα, επίσης, επωφελείται και από τη θετική επίδραση του κόστους χρηματοδότησης από πηγές χονδρικής, δεδομένης της εξάλειψης της χρηματοδότησης μέσω ELA από τα μέσα του 2018. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) αυξήθηκε το 1ο 3μηνο 2019 στις 248μ.β. από 243μ.β. το 4ο 3μηνο 2018 και 237μ.β. το 1ο 3μηνο 2018.

Στα 69 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα προμηθειών

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση στα 69 εκατ. ευρώ, με την επίδοσή τους να αναμένεται να ενισχυθεί στα επόμενα τρίμηνα που παραδοσιακά είναι ισχυρότερα. Οι όγκοι προμηθειών από συμπληρωματικές εργασίες, για παράδειγμα από πιστωτικές κάρτες, βελτιώθηκαν, αποδεικνύοντας πως η στρατηγική μας σταδιακά αποδίδει καρπούς. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση της τάξεως του 8% τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση το 1ο 3μηνο 2019, περιοριζόμενα στα 231 εκατ. ευρώ

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα