Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΤτΕ: Έτσι θα σωθούν οι τράπεζες

Η λύση Στουρνάρα αφορά τις τράπεζες και όχι τους «κόκκινους» δανειολήπτες. Όσοι δανειολήπτες δεν συνεργάζονται με τις τράπεζες θα πρέπει να διαπραγματευτούν με τα funds που θα αγοράσουν τα δάνεια από τις τράπεζες. Η νέα πρόταση της ΤτΕ προσπαθεί να αξιοποιήσει τον «αέρα» που προσφέρει η αναβαλλόμενη φορολογία των τραπεζών και να τη μετατρέψει σε συγκεκριμένα ποσά κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη ραγδαία μείωση των «κόκκινων» δανείων από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Προβλέπει την ταυτόχρονη μεταφορά σε εταιρία ειδικού σκοπού του συνόλου των «κόκκινων» δανείων που έχουν καταγγελθεί, ύψους 40 δισ. ευρώ και αναβαλλόμενου φόρου 7,5 δισ. ευρώ, ο οποίος σήμερα συνυπολογίζεται στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών. Προϋπόθεση για την υλοποίηση του σχεδίου είναι να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει τη δημιουργία ισόποσης απαίτησης με το ύψος της αναβαλλόμενης φορολογίας, που θα μεταφερθεί στην Εταιρία Ειδικού Σκοπού. To σχέδιο φαίνεται περίπλοκο, αλλά η στόχευσή του είναι απλή: Οι τράπεζες πρέπει να ξαναγίνουν τράπεζες, χρηματοδότες της Οικονομίας και όχι διαχειριστές της μιζέριας των προηγούμενων ετών. Στην πράξη, προβλέπεται η μεταβίβαση των μισών «κόκκινων» δανείων και ανοιγμάτων μαζί με ένα μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που είναι εγγεγραμμένο στους ισολογισμούς τους, σε ένα Όχημα Ειδικού Σκοπού (SPV). Τα «κόκκινα» δάνεια θα μεταβιβαστούν στην αξία ισολογισμού (μετά από προβλέψεις). Το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που θα μεταβιβασθεί, θα αντιστοιχεί σε κάλυψη πρόσθετων ζημιών, ώστε οι αποτιμήσεις των «κόκκινων» δανείων να προσεγγίσουν τιμές αγοράς. Κατόπιν αναλαμβάνει ρόλο το κράτος. Με ειδική νομοθετική ρύθμιση η μεταβιβαζόμενη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα καταστεί αμετάκλητη απαίτηση του SPV έναντι του ελληνικού Δημοσίου με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής (σύμφωνα με τη διάρκεια του Σχήματος). Για την κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης, το SPV θα προχωρήσει σε έκδοση ομολόγων. Θα εκδοθούν τρεις τάξεις τίτλων (senior, mezzanine, junior/equity). H κατώτερη τάξη τίτλων (equity) θα καλυφθεί από τις τράπεζες (η συμμετοχή κάθε μίας δεν θα υπερβαίνει το 20%) και το Ελληνικό Δημόσιο. Η αποτίμηση των δανείων προς μεταβίβαση θα γίνει από ανεξάρτητους τρίτους φορείς και η τελική διάρθρωση της συναλλαγής από τους Συμβούλους της έκδοσης βάσει συνθηκών αγοράς. Το λογικό είναι να δούμε τους επενδυτές να απορροφούν μέρος της ανώτερης τάξης τίτλων (senior) και σημαντικό ποσοστό της ενδιάμεσης τάξης (mezzanine). Η δυνατότητα απορρόφησης πρόσθετων ζημιών από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου (μέσω του μετασχηματισμού της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε αμετάκλητη απαίτηση του SPV) ενισχύει σημαντικά την πιθανότητα αποπληρωμής των ανώτερων τάξεων ομολόγων. Παράλληλα, προβλέπεται, μέσω της συμμετοχής στην κατώτερη τάξη τίτλων (junior/equity), η κατανομή τυχόν πλεονασμάτων σε Ελληνικό Δημόσιο και τράπεζες. Το ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως η διαχείριση του Σχήματος θα γίνεται αποκλειστικά από ιδιώτες (εταιρίες διαχείρισης για δάνεια και πιστώσεις), και αναμένεται να υπάρξει διαχωρισμός συναλλαγών και διαχείρισης ανά κατηγορία δανείων (επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά, κ.λπ.).

Συντάκτης

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα