Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Φορολογικές δηλώσεις 2019 – Οι παγίδες παραμένουν παρά την παράταση

Τ α τεκμήρια διαβίωσης αλλά και τα αναδρομικά προηγούμενων ετών μπορεί να κρύβουν οδυνηρές εκπλήξεις και αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις, ειδικά για τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι που το 2018 ήταν άνω των 65 ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και τις 31-12-1953, δικαιούνται μειώσεων κατά 30% στα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες στις οποίες διαμένουν, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν, τις βάρκες ή τα σκάφη αναψυχής που τυχόν κατέχουν κ.λπ. Οι κωδικοί 013 και 014 Για να μειωθούν τα τεκμήρια διαβίωσης κατά 30%, κάθε συνταξιούχος ηλικίας άνω των 65 ετών πρέπει κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου Ε1 της φορολογικής του δήλωση, να εντοπίσει στον πίνακα 2, που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του εντύπου, τους κωδικούς 013-014. Αν ο ίδιος ο υπόχρεος είναι συνταξιούχος άνω των 65 ετών θα πρέπει, αφού εντοπίσει τον κωδικό 013, να απαντήσει καταφατικά στη σχετική ερώτηση, συμπληρώνοντας το κενό κουτάκι που βρίσκεται δίπλα από τη λέξη «ΝΑΙ». Αν η σύζυγός του είναι συνταξιούχος άνω των 65 ετών θα πρέπει να κάνει το ίδιο δίπλα από τον κωδικό 014. Αν δεν συμπληρωθούν οι παραπάνω κωδικοί, τότε: Σε περίπτωση που το δηλούμενο εισόδημα του συνταξιούχου είναι χαμηλότερο του εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης, ο φόρος εισοδήματος θα υπολογιστεί επί τεκμαρτού εισοδήματος, χωρίς τη μείωση 30%. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος θα υπολογιστεί επί τεκμαρτού εισοδήματος υψηλότερου κατά 42,8%. Παράδειγμα: αν το δηλούμενο εισόδημα του συνταξιούχου είναι 8.000 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα 15.000 ευρώ, τότε, σε περίπτωση μη μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 30%, ο φόρος που αναλογεί θα ανέλθει στα 1.400 €.

Αν, όμως, είχαν συμπληρωθεί οι παραπάνω κωδικοί και είχε υπολογιστεί η μείωση κατά 30%, τότε το τεκμαρτό εισόδημα θα υποχωρούσε πολύ κάτω από το όριο των 12.000 ευρώ, στα 9.800 ευρώ [14.000 ευρώ – (14.000 ευρώ x 30%) = 14.000 ευρώ – 4.200 ευρώ = 9.800 ευρώ] και ο φόρος που αναλογεί θα περιοριζόταν στα 256 ευρώ. Ως εκ τούτου, η μη συμπλήρωση των κωδικών 013-014 και, συνακόλουθα, η μη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 30%, θα έχει ως συνέπεια ο συνταξιούχος να χρεωθεί με επιπλέον φόρο εισοδήματος 1.144 ευρώ (1.400 ευρώ – 256 ευρώ = 1.144 ευρώ). Όταν το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα φτάνει τα 15.000 ευρώ δεν θα ληφθεί υπόψη η μείωση κατά 30% ούτε για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Παράδειγμα: αν το δηλούμενο εισόδημα του συνταξιούχου είναι 8.000 ευρώ και το τεκμαρτό 14.000 ευρώ, τότε, εάν δεν ισχύσει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 30%, το εισόδημα αυτό θα παραμείνει στις 14.000 ευρώ, 2.000 ευρώ πάνω από το όριο επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (12.000 ευρώ), και ο συνταξιούχος θα επιβαρυνθεί με ποσό εισφοράς ύψους 44 ευρώ.

Αν ο συνταξιούχος είχε συμπληρώσει σωστά τους κωδικούς και είχε υπολογιστεί η μείωση κατά 30%, τότε το τεκμαρτό εισόδημα θα υποχωρούσε πολύ κάτω από το όριο των 12.000 ευρώ, στα 9.800 ευρώ [14.000 ευρώ – (14.000 ευρώ x 30%) = 14.000 ευρώ – 4.200 ευρώ = 9.800 ευρώ] και ο συνταξιούχος δεν θα επιβαρυνόταν καθόλου με ειδική εισφορά αλληλεγγύης,

Με πρόστιμα προσπαθούν να πείσουν για την έγκαιρη πληρωμή των φόρων

Σε χρονικό διάστημα ασφαλείας, με αρκετή απόσταση από τις κάλπες, μετέθεσε την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, η απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών, Κατερίνας Παπανάτσιου. Όποιος φορολογούμενος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ. Οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρων υπολογίζονται επί του φόρου που προκύπτει με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης. Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική Αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο 250 ευρώ ή 500 ευρώ εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Εφόσον εκπνεύσει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε η ΑΑΔΕ χρεώνει επιπλέον τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι θα υπολογιστούν επί του φόρου που θα προκύψει από τη δήλωση, με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Παραδείγµατα επιβάρυνσης συνταξιούχων

Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος άνω των 65 ετών κατέχει αυτοκίνητα ή και σκάφη αναψυχής που υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης, αν δηλαδή κατέχει ένα ή περισσότερα Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.928 κ.εκ. παλαιότητας µέχρι 10 ετών ή και ένα ή περισσότερα σκάφη αναψυχής µήκους άνω των 5 µέτρων, τότε ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης δεν θα υπολογιστεί επί των µειωµένων κατά 30% ποσών τεκµηρίων διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα ή και τα σκάφη του. Ο φόρος θα είναι βαρύς. Τυχόν αναδροµικά τα οποία έλαβαν οι συνταξιούχοι για έτη µέχρι και το 2014 θα πρέπει να δηλωθούν µε τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, οι οποίες πρέπει να συµπληρωθούν χειρόγραφα σε έντυπα Ε1 των αντίστοιχων ετών, και να κατατεθούν µε αυτοπρόσωπη προσέλευση και παρουσία στις αρµόδιες ∆ΟΥ. ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2015-16 Οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδροµικά συντάξεων για τα έτη 2015 και 2016 µπορούν να συµπληρώνονται και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος ΤΑΧΙSnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www. aade.gr. Από τις τροποποιητικές αυτές δηλώσεις θα προκύψουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήµατος και ειδικής εισφοράς, τα οποία πρέπει να καταβληθούν το αργότερο µέχρι την τελευταία εργάσιµη µέρα του πρώτου µήνα του επόµενου έτους, δηλαδή το αργότερο µέχρι 31-1-2020. Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που κατά τη διάρκεια του 2018 απέκτησαν και εισοδήµατα από µισθούς ή επιχειρηµατικές δραστηριότητες, το ύψος των τελικών φορολογικών επιβαρύνσεων θα είναι σηµαντικά αυξηµένο, καθώς τα εισοδήµατα από όλες τις πηγές θα αθροιστούν και θα φορολογηθούν µε ενιαία κλίµακα φόρου εισοδήµατος. Τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα που θα λάβουν οι συγκεκριµένοι συνταξιούχοι θα είναι «φουσκωµένα» µε µεγάλου ύψους χρεωστικά ποσά φόρου εισοδήµατος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Ειδικότερα, επειδή η παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει υπολογιστεί ξεχωριστά σε κάθε πηγή εισοδήµατος, αλλά η εκκαθάριση του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνει µε βάση ενιαίες κλίµακες, θα προκύψουν µεγάλες διαφορές χρεωστικών ποσών προς καταβολή.

Ποιοι πληρώνουν και ποιοι γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι με «μπλοκάκια», μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που κατά τη διάρκεια του 2018 άσκησαν ατομικά επαγγελματικές δραστηριότητές, καλούνται και φέτος, εκτός από το φόρο εισοδήματος, να πληρώσουν και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης αλλά και το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο κυμαίνεται από 400 έως 650 ευρώ. Χιλιάδες εταιρίες και άλλα νομικά πρόσωπα που είχαν ενεργό δραστηριότητα εντός του 2018, υποχρεούνται και τη φετινή χρονιά να καταβάλουν τέλος επιτηδεύματος 800-1.000 ευρώ. Η υποχρέωση καταβολής των συγκεκριμένων ποσών ισχύει ανεξαρτήτως τού εάν οι υπόχρεοι είχαν κέρδη ή ζημιές κατά τη διάρκεια του 2018. Υπόχρεοι σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος είναι οι επιτηδευματίες (φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ (νυν τήρηση αρχείων με το απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα).

  • Τι θα ισχύσει για τους αγρότεςΟι αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν θεωρούνται επιτηδευματίες. Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε: 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους. 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους. 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα. Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων το εισόδημα προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα (νυν ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα) και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε 400 ευρώ ή 500 ευρώ, ανάλογα με τον πληθυσμό. Για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε 400 ευρώ ή 500 ευρώ, κατά περίπτωση, και σε 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημά τους

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. Εξαιρούνται, επίσης, οι εμπορικές επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους Εξαιρούνται ατομικές επιχειρήσεις εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του (65 έτη).

Άλλαξαν τα όρια υπαγωγής για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αυξάνει το όριο των οφειλών επιχειρήσεων που μπορούν να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. Το όριο ήταν 50.000 ευρώ και τώρα αυξήθηκε στις 300.000 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις δείχνουν να πιστεύουν ότι η επόμενη μετά τις εκλογές κυβέρνηση θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής, το μέχρι σήμερα ενδιαφέρον κρίνεται ικανοποιητικό.

Για να κριθεί βιώσιμος ένας οφειλέτης για την τυποποιηµένη πρόταση ρύθµισης στον Εξωδικαστικό Μηχανισµό, οφείλει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: α) Θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο Ν. 4469/2017. β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών µετά την αφαίρεση των προστίµων και των προσαυξήσεων προς το καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων θα πρέπει να είναι ίσος ή µικρότερος από 10 (αντί του σηµερινού ισχύοντος κριτηρίου όπου ο λόγος θα πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος του 8). Για την εφαρµογή της παρούσας προϋπόθεσης λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών: √του καθαρού αποτελέσµατος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης, και √του µέσου όρου των δύο πλέον θετικών καθαρών αποτελεσµάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί από οµόρρυθµο εταίρο ο οποίος δεν έχει παράλληλα και ατοµική επιχείρηση ή την ιδιότητα του επιτηδευµατία, προκειµένου αυτός να κριθεί βιώσιµος για την τυποποιηµένη πρόταση ρύθµισης πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: α) Θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο Ν. 4469/2017 στο πρόσωπο της εταιρίας. β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών της αίτησης, µετά την αφαίρεση των προστίµων και των προσαυξήσεων, προς το µέσο όρο των πραγµατικών ατοµικών του εισοδηµάτων των τριών τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης να είναι ίσος ή µικρότερος από 10. Οι πιστωτές του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να προβούν σε εξατοµικευµένη αξιολόγηση βιωσιµότητας, προκειµένου να εκτιµήσουν την ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη. Εάν πιστωτής ο οποίος κατέχει την πλειονότητα επί του συνόλου των απαιτήσεων εκτιµήσει τον οφειλέτη ως µη βιώσιµο, δεν προτείνεται καµία ρύθµιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιηµένης διαδικασίας. Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των πιστωτών του ιδιωτικού τοµέα, του ∆ηµοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120. Το ∆ηµόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον: α) η προς ρύθµιση οφειλή είναι έως 50.000 ευρώ και η συνολική περιουσία του οφειλέτη υπερβαίνει το εικοσαπενταπλάσιο αυτής. β) Η προς ρύθµιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 € αλλά όχι τις 200.000 € και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το εικοσαπλάσιο αυτής όσο και τα 1.250.000 €. γ) Η προς ρύθµιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 € και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει τόσο το δεκαπενταπλάσιο αυτής όσο και τα 4.000.000 €.

Συντάκτης

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα