Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

1 εκατ. ασφαλισμένοι περιμένουν

Η τελευταία ρύθμιση, έστω μικρής διάρκειας μετά από επιμονή της Τρόικας, προκείμενου «να μην καταστραφεί η κουλτούρα πληρωμών», αφορά 1 εκατ. οφειλέτες. Η ρύθμιση απευθύνεται σε 550.000 οφειλέτες του (πρώην) ΟΑΕΕ, 20.000 επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες (ΕΤΑΑ) και περίπου 350.000 αγρότες (ΟΓΑ). Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν και άνω των 50.000 επιχειρήσεις που έχουν οφειλές πρώην ΙΚΑ, ύψους 18,2 δισ. ευρώ, με «κούρεμα» στις προσαυξήσεις από 50% έως και 100% και ρύθμιση σε έως 120 δόσεις. Η ελάχιστη μηνιαία δόση τοποθετείται στα 50 ευρώ, με ετήσια προσαύξηση δόσης 5%, ενώ αναμένεται να ενταχθούν βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη έως και 31.12.2018. Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν, επίσης, 585.000 οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ, 22.000 του ΕΤΑΑ και 356.000 αγρότες του ΟΓΑ, ενεργοί. √Ο επανακαθορισμός των εισφορών θα γίνεται μόνο μετά από αίτηση του ασφαλισμένου-οφειλέτη και θα έχει άμεσο αντίκτυπο (μείωση) στη μελλοντική σύνταξή του. Αυτόματο «κούρεμα» του συνόλου των προσαυξήσεων κατά 85%. √Για τα χρέη της περιόδου 2002-2016 που θα επανακαθορίζονται, οι προσαυξήσεις και η έκπτωση θα αποδίδονται στα νέα πρόστιμα. √Αποπληρωμή του νέου ποσού σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση 50 ευρώ και με ετήσια προσαύξηση 5%. √Οι οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ θα επωφελούνται από τις 120 δόσεις και το «κούρεμα» των προσαυξήσεων του συνολικού χρέους κατά 85%, και δε θα επανακαθορίσουν τη βασική οφειλή τους, καθώς σε κάθε περίπτωση μέχρι το 2016 είχαν μικρότερες εισφορές, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση θα είναι 30 ευρώ.  «Κόβονται» 80.000 υπερήλικες Οι εισφορές για την περίοδο έως 31-12-2016 θα επανακαθοριστούν με βάση το νέο Νόμο Κατρούγκαλου. Έτσι, πάντα σε εθελοντική βάση, θα διαγραφούν οι εισφορές με βάση τις ασφαλιστικές κλάσεις του ΤΕΒΕ/ΟΑΕΕ (από 200 έως και 400 ευρώ το μήνα), και θα υπολογιστούν με βάση το ποσοστό 26,95% επί των καθαρών εσόδων του προηγουμένου έτους, επιμεριζόμενο το ποσό δια των μηνών (12). Και καθώς το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών δηλώνει καθαρά έσοδα κάτω του ορίου των 7.000 ευρώ (ετήσιο εισόδημα ανειδίκευτου εργάτη), οι εισφορές θα περιοριστούν στα 168 ευρώ (ελάχιστο μηνιαίο ποσό). Επιπλέον, θα υπάρχει διαγραφή των τελών και προσαυξήσεων σε ποσοστό 85%. Είναι φυσικό ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν ενδιαφέρει τους αγρότες και τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς με το προηγούμενο καθεστώς πλήρωναν μικρότερες εισφορές. √Η διάρκεια της ρύθμισης (ισχύς της διάταξης) δεν αναμένεται να ξεπερνά το 3μηνο, κατά συνέπεια, όποιος δεν ενταχθεί στην τελευταία, όπως αναφέρεται, ρύθμιση μέσα στο καλοκαίρι, θα χάσει οριστικά την επαφή με το ασφαλιστικό ταμείο, τη δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας και την προοπτική λήψης της σύνταξης.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα