Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

«Συμβιβαστείτε» με 120 δόσεις!!!

Από 3 Αυγούστου θα «τρέχουν» δύο παράλληλες ρυθμίσεις. Αρχίζουν οι 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός. Ανάλογα με τη δυνατότητα πληρωμής και τα χρέη του οφειλέτη θα καθορίζεται η δόση. Τι προβλέπει το ΦΕΚ

Σε… μοναστήρι παρηγοριάς έχει μετατραπεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), αφού εκατοντάδες οφειλέτες προστρέχουν καθημερινά στις υπηρεσίες του για να πάρουν μια… παράταση οφειλών ή μια νέα ρύθμιση ακόμη, για πολύ μικρά ποσά οφειλών.
Από την Πρωτοχρονιά του 2017, με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ όλες οι ρυθμίσεις οφειλών, δηλαδή:
• οι μη ρυθμισμένες οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ,
• οι μη ρυθμισμένες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που δεν πληρούσαν τα παλαιότερα κριτήρια για διαβίβαση των θεωρητικά εισπράξιμων οφειλών.
Για να αντιμετωπιστεί το εκρηκτικό πρόβλημα της αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με το παλαιό σύστημα, το αργότερο μέχρι τις 3 Αυγούστου θα έχει υπογραφεί μια νέα υπουργική απόφαση που προβλέπει τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών από 36 έως και 120 δόσεις.
Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Αυγούστου ξεκινά και η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.
Κατά συνέπεια, θα «τρέχουν ταυτόχρονα» δύο διαφορετικές διαδικασίες:
1. Η πρώτη αφορά ρύθμιση οφειλών προς πολλούς και διαφορετικούς Οργανισμούς, δηλαδή Εφορία, ιδιώτες, τράπεζες, και αυτή είναι ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός.
2. Η δεύτερη αφορά οφειλές αποκλειστικά προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Για ποσά μέχρι 3.000 ευρώ η ρύθμιση θα γίνεται σε 36 δόσεις και για ποσά πάνω από τις 3.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ, μέχρι 120 δόσεις. Η ρύθμιση αυτή δε θα εντάσσεται στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό και θα αφορά όλους τους ελευθέρους επαγγελματίες (με ή χωρίς προσωπικό), χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Κριτήριο η περιουσιακή κατάσταση

Μοναδικό κριτήριο θα είναι η περιουσιακή κατάστασή τους. Όσοι χρωστούν έως 20.000 ευρώ θα μπορούν να ενταχθούν στην εξεταζόμενη ρύθμιση των 120 δόσεων χωρίς περιουσιακό έλεγχο. Όσοι χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, αφού όμως προηγηθεί περιουσιακός έλεγχος ο οποίος να αποδεικνύει πως δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς τα Ταμεία με άλλο τρόπο (π.χ. με άντληση χρημάτων από τις καταθέσεις τους).
1. Με τον τρόπο αυτό επιλύεται ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, αφού εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες εξακολουθούν να αποκλείονται από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα λόγω της αδυναμίας τους να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τα Ταμεία, και κυρίως προς τον τέως ΟΑΕΕ και τον τέως ΟΓΑ.
2. Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έως 20.000 ευρώ (έως 31/12/2016), θα μπορούν να τις εξοφλήσουν σε έως 120 δόσεις με «κούρεμα» από 35% έως 75% στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Στη ρύθμιση αυτή θα μπορούν να ενταχθούν όλοι οι επαγγελματίες ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος και ανεξαρτήτως του ύψους της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.
3. Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες (ανεξαρτήτως εισοδήματος) έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ προς τα Ταμεία (έως 31/12/2016), θα μπορούν να τις εξοφλήσουν σε έως 120 δόσεις με «κούρεμα» από 35% έως 75% στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, αφού –όμως– προηγηθεί έλεγχος της περιουσίας τους ύστερα από διασταυρώσεις στοιχείων από τις τράπεζες και την Εφορία. Αν ο έλεγχος αυτός αποδείξει πως ένας επαγγελματίας δεν έχει ικανή περιουσία που θα του επέτρεπε να εξοφλήσει μέρος ή ολόκληρη τη ληξιπρόθεσμη οφειλή του προς τα Ταμεία, θα μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα μπορεί.

Πώς θα καθορίζονται οι δόσεις

Ο αριθμός των δόσεων με τις οποίες θα μπορέσει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τα Ταμεία κατά τις 31/12/2016 ένας επαγγελματίας θα καθοριστεί καταρχήν από τη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων εσόδων του και των μηνιαίων αναγκαίων εξόδων του, δηλαδή από το διαθέσιμο εισόδημά του, αφού αφαιρεθούν τα αναγκαία προς τη διαβίωσή του έξοδα.
Ο γενικός κανόνας που ισχύει είναι:
– Με εφάπαξ καταβολή της οφειλής θα επιτρέπεται διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων και των προστίμων.
– Με εξόφληση σε 60 δόσεις οι προσαυξήσεις θα μειώνονται κατά 75%.
– Με εξόφληση σε 120 δόσεις οι προσαυξήσεις θα μειώνονται κατά 35%.
Την περασμένη Τετάρτη, δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως, ΦΕΚ, μία από τις πολλές αποφάσεις που αναμένεται να πλαισιώσουν το νόμο για την Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών (ν. 4469/2017).
Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά τη μεθοδολογία και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς επίσης και τα κριτήρια για τη διαμόρφωση θετικής ή όχι ψήφου του ΚΕΑΟ, το οποίο θα εκπροσωπεί τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.
Σύμφωνα με την απόφαση:
Για να συμφωνήσει ο ΕΦΚΑ σε μια συμφωνία αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
Το συνολικό ποσό που θα αποπληρωθεί στον ΕΦΚΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4469/2017 με όρους καθαρής παρούσας αξίας.
Ως «ικανότητα αποπληρωμής» του οφειλέτη νοείται το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά ο οφειλέτης και οι συνοφειλέτες που υπέγραψαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, έναντι των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο για το ΚΕΑΟ ισούται με το χρόνο αποπληρωμής εκατόν είκοσι μηνιαίων δόσεων.

Συντάκτης

Social life με την Τίνα

Η βιογραφία του Κ. Μήτση