Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΥΠΑΑΤ : Στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη μελλοντική ΚΑΠ, πρέπει να είναι ο αγρότης

Την πεποίθησή ότι τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης, θα μπορέσουν να φέρουν τα καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε, εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη αιρεσιμότητα και τα οικολογικά προγράμματα του πρώτου πυλώνα που προτείνονται για τη μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολιτική.«Προϋπόθεση για αυτό, αποτελεί η απλούστευση κάποιων στοιχείων της ενισχυμένης αιρεσιμότητας, καθώς και η αποφυγή των επικαλύψεων στα μέτρα που θα εφαρμόζονται, ενώ στήριξε και την προαιρετική εφαρμογή των οικολογικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους», είπε την Δευτέρα 15 Ιουλίου, ο κ. Βορίδης στην τακτική σύνοδο του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Εξαίρεση των μικροκαλλιεργητών από τους ελέγχους της αιρεσιμότητας

Συνεχίζοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επανέλαβε την ελληνική θέση για εξαίρεση των μικροκαλλιεργητών από τους ελέγχους της αιρεσιμότητας, ώστε να υπάρξει ουσιαστική απλούστευση στην εφαρμογή της πολιτικής μας, αλλά και ως μέτρο στήριξης των μικρών εκμεταλλεύσεων που έχουν πολύ βασικό ρόλο στην τοπική αγροτική οικονομία και το περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση πρότεινε, επίσης, τη διατήρηση του 10% των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τα οπωροκηπευτικά ως ελάχιστη δαπάνη για το περιβάλλον και το κλίμα, όπως επίσης και τη συμπερίληψη των περιοχών με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς στο υποχρεωτικό 30% των δαπανών του ΕΓΤΑΑ για περιβαλλοντικούς στόχους. Το Συμβούλιο είχε, επίσης, την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με την Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη ζάχαρη. Ο κ. Βορίδης συμμερίστηκε τους προβληματισμούς για τη δύσκολη κατάσταση στον τομέα της ζάχαρης κατά τη μετάβαση του τομέα σε μια ισορροπία βασισμένη στους νόμους της ελεύθερης αγοράς και συμφώνησε για την ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης, ώστε να υπάρξουν παρεμβάσεις των μέτρων της Κοινής Οργάνωσης Αγροτών όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τονίστηκε η σημασία της ορυζο-καλλιέργειας για την Ελλάδα

Και στον τομέα του ρυζιού, από ελληνικής πλευράς τονίστηκε η σημασία της ορυζο-καλλιέργειας για την Ελλάδα, για παραγωγούς και ορυζόμυλους, συμφωνώντας με την Ιταλία ότι είναι απαραίτητη η προσεκτική εξέταση των συνθηκών της αγοράς ρυζιού, εξαιτίας αυξημένων εισαγωγών από χώρες όπως η Καμπότζη και η Μυανμάρ και επισημαίνοντας ότι χρειάζεται γενικότερη πρόνοια κατά τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες. Αναφορικά με κτηνιατρικά θέματα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνώρισε τις σημαντικές προσπάθειες για τον έλεγχο του νοσήματος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ανέφερε ότι οι ελληνικές προσπάθειες επικεντρώνονται σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, του κλάδου και των αρμοδίων φορέων, και στην εγκαθίδρυση ενός αποδοτικού συστήματος επικοινωνίας και συντονισμού ενεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Επιπλέον, το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου, με στόχο τις πιο βιώσιμες πρακτικές φυτοπροστασίες στην Ένωση.

Εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην Ελλάδα

Ο κ. Βορίδης ενημέρωσε για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην Ελλάδα μέσα από το εθνικό σχέδιο δράσης, που εστιάζει στη μείωση του χρόνου αξιολόγησης και καθορίζει σαφώς τις προϋποθέσεις για την έγκριση προϊόντων χαμηλού κινδύνου με όρους διαφάνειας. Προκειμένου δε να μην χάνονται ασφαλείς χρήσεις, ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να αποδίδεται ο χαρακτηρισμός «χαμηλού κινδύνου» στην εκάστοτε χρήση ενός φυτοπροστατευτικού και όχι στο φυτοπροστατευτικό αυτό καθ’ εαυτό, όταν ικανοποιούνται τα σχετικά κριτήρια.

Παράλληλα, το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τα αποτελέσματα της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της ΕΕ με τις χώρες MERCOSUR, μια συμφωνία με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, όπως σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.   Ωστόσο, σημείωσε την ανάγκη για την εκπόνηση μιας μελέτης της σωρευτικής επίδρασης των παραχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο των συμφωνιών με τρίτες χώρες και κάλεσε την Επιτροπή για άμεση θέσπιση του ταμείου για την αντιμετώπιση των διαταραχών στην αγορά με απλουστευμένους και διαφανείς όρους, ώστε να θωρακιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η ευρωπαϊκή γεωργία από τις επιδράσεις των εμπορικών συμφωνιών και τη ρευστότητα της αγοράς.

Στην τακτική σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ  συνόδευσαν  τον υπουργό, ο υφυπουργός για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, Κώστας Σκρέκας και ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα