Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ALPHA BANK : Διατήρησε υψηλή λειτουργική κερδοφορία

Με κέρδη 118 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε   το πρώτο εξάμηνο του 2017 η Alpha Bank, διατηρώντας την υψηλή λειτουργική κερδοφορία , ενώ συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε   49,6 εκατ. ευρώ«Το πρώτο εξάμηνο του 2017, η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα διατηρώντας υψηλή τη λειτουργική της κερδοφορία παρά την απομόχλευση του ισολογισμού», δήλωσε την Πέμπτη 31 Αυγούστου, σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Δημήτριος Π. Μαντζούνης   σημειώνοντας : «Η χρηματοδοτική μας βάση βελτιώθηκε σημαντικά με την περαιτέρω μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ συνεχίσθηκε η ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσεως, με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, να αυξηθεί στο 17,8%.

Επιπλέον, επιτύχαμε τον τεθέντα στόχο μειώσεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων σύμφωνα με το επιχειρησιακό μας σχέδιο. Τo οικονομικό περιβάλλον ενισχύθηκε από ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό έτος για τον τουρισμό καθώς και από την επιτυχή έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τον Ιούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, επικεντρωνόμεθα στην περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως και στην εφαρμογή του σχεδίου μας για μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας κερδίζει έδαφος».

Στο μεταξύ , στην τηλεδιάσκεψη , προς τους αναλυτές ξένων και εγχώριων, την Πέμπτη 31 Αυγούστου, ο αναπληρωτής CEO της Alpha Bank Αρτέμης Θεοδωρίδης,   είπε : «Στόχος μας   είναι η απαλλαγή του ισολογισμού από κακά δάνεια, η απεξάρτηση από τον ELA μεσοπρόθεσμα και η διαφύλαξη της παραγωγής εσόδων παρά την απομόχλευση», , αναφέροντας πως τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου , δείχνουν ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ, ενώ σε επίπεδο NPEs, η Τράπεζα   πέτυχε τους στόχους έναντι του SSM, όταν τόσο τα NPEs όσο και τα NPLs είχαν αρνητικό σχηματισμό στο β΄ τρίμηνο.

«Σκοπός μας για το τέλος του 2017, είναι η μείωση των NPEs κατά 1 δισ. ευρώ και των NPLs κατά 1,2 δισ. ευρώ», προσθέτοντας ότι «Η Τράπεζα αύξησε στο τρίμηνο κατά 400 εκατ. ευρώ τις διαγραφές δανείων, στα 700 εκατ. ευρώ.» Συνεχίζοντας ο κ. Θεοδωρίδης , ανέφερε πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Alpha Bank, ο σχηματισμός «κόκκινων»   δανείων στις μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποκλιμακωθεί προς το τέλος του έτους, λέγοντας πως  : «στα δάνεια λιανικής παρατηρείται ακόμη υψηλός ρυθμός redefault, καθώς δεν έχουν τεθεί ακόμη δυνατότητες, όπως οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, στην πράξη».

Όσον αφορά την πρόοδο στη διαχείριση «κόκκινων» δανείων, επισήμανε ότι :  «υπάρχουν θετικά δείγματα τόσο από τη συνεργασία με τη Cepal για τα δάνεια λιανικής, όσο και από τη συνεργασία με την Pillarstone για τα επιχειρηματικά δάνεια». Μάλιστα ανέφερε  πως στην πλατφόρμα της Pillarstone, η Τράπεζα θα μεταφέρει 3 – 4 περιπτώσεις μέχρι τα τέλη του έτους, ενώ στη Cepal, έχουν ήδη μεταφερθεί δάνεια 500 εκατ. ευρώ, με προοπτική να μεταφερθεί τους επόμενους μήνες άλλο 1,5 δισ. ευρώ και 2 δισ. ευρώ το 2018.

Παράλληλα, ο   δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας από προβλέψεις , παρέμεινε σταθερός στο 69%, ενώ το κόστος κινδύνου έχει υποχωρήσει σημαντικά, από το 1,96% στο 1,55%. Ταυτοχρόνως η Τράπεζα , μείωσε σε επίπεδο ρευστότητας,   στο β΄ τρίμηνο τον δανεισμό από τον ELA κατά 0,8 δισ. ευρώ, στα 11, 4 δισ. ευρώ και τη χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα κατά 2 δισ. ευρώ στα 15 δισ. ευρώ. Καταλήγοντας ο αναπληρωτής CEO   διευκρίνισε πως :  «μέχρι τα τέλη Αυγούστου η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε περαιτέρω στα 12,5 δισ. ευρώ και ο ELA στα 9, 1 δισ. ευρώ, με την μείωση αυτή να είναι αποτέλεσμα της αύξησης των διατραπεζικών repos κατά 2,7 δισ. ευρώ.»

Οι καταθέσεις παρέμειναν flat σε τριμηνιαία βάση, ενώ αυξήθηκαν κατά 200 εκατ. στις θυγατρικές εξωτερικού. Μετά τον Ιούνιο, πάντως, σημειώθηκαν εισροές 800 εκατ. ευρώ, κυρίως από επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα έως τα τέλη Αυγούστου οι καταθέσεις να είναι αυξημένες κατά 1,1 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, η Alpha Bank παρουσιάζει Ισχυρή Κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) σε 17,9%, ενισχυμένο κατά 74 μονάδες βάσεως σε τριμηνιαία βάση. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 9 δις ευρώ , τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Τα Κύρια  Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ανήλθαν σε 622,4 εκατ ευρώ. το α΄ εξάμηνο 2017, αυξημένα κατά 5,1% σε ετήσια βάση. Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2017 σε 559,8 εκατ. ευρώ

Όσον αφορά τον Δείκτη Εξόδων/Εσόδων , διαμορφώνεται σε 46,2%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο , να ανέρχονται σε 34,0 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου 2017, αυξημένα κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2016. Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 2 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2017. Τον Αύγουστο 2017, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) της Τραπέζης, διαμορφώθηκε σε 9,1 δισ. ευρώ , μειωμένη κατά 4,1 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους

Η βιογραφία του Κ. Μήτση