Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ALPHA BANK : Επιτυχής η ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης

Αύξηση 53 εκατ. ευρώ, στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους  παρουσίασε το 2018 η Alpha Bank, έναντι 21,1 εκατ. ευρώ το 2017, με τη τράπεζα να εμφανίζει συνεχή βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε 38,7 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, αυξημένα κατά 3,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, με το Καθαρό Έσοδο Τόκων να φτάνει τα 1,756 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.

«Στα πρώτα οικονομικά μας αποτελέσματα εκπροσωπώντας την Τράπεζα από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, η Alpha Bank σημειώνει θετικές επιδόσεις για το 2018», δήλωσε μεσοβδόμαδα σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη ο Βασίλειος Ε. Ψάλτης, σημειώνοντας ότι «Το αποτέλεσμα αυτό συμπίπτει με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής μας, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσουμε την επιχειρησιακή μας ευελιξία.

Η Alpha Bank θα παραμείνει η Τράπεζα πρώτης επιλογής

Προτεραιότητά μας είναι να επιταχύνουμε την επίλυση του θέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, να εξασφαλίσουμε ότι η Alpha Bank θα παραμείνει η Τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών μας με τους οποίους διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις και να βελτιώσουμε περαιτέρω την αποδοτικότητα μας με σκοπό την παροχή ακόμη πιο ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σε συνέχεια μίας χρονιάς κατά την οποία η Τράπεζα πέτυχε την έβδομη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη ως προς τις πωλήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, αναβαθμίζουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τη μείωσή τους κατά 10,7 δισ. ευρώ και των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 14,3 δισ. ευρώ , έως το 2021. Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω, εφόσον προχωρήσουν οι αναμενόμενες συστημικές λύσεις που εξετάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας κατά τρόπο που θα μας οδηγήσει σε καινούργιους οικονομικούς στόχους, καθώς επαναπροσδιορίζουμε το σχέδιο ανάπτυξης του Ομίλου.»

Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου

Συγκεκριμένα στα αποτελέσματα καταγράφεται περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 3,1 δισ. ευρώ και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά 2,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 32,7 δισ. ευρώ καθώς η αύξηση των καταθέσεων ιδιωτών, αντισταθμίσθηκε κυρίως από τη μείωση των καταθέσεων Επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 104% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 έναντι 124% τον Δεκέμβριο 2017. Στα αποτελέσματα καταγράφεται εξάλλου σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 6,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Τον Φεβρουάριο 2019, εξαλείφθηκε πλήρως η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

Υποβολή του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού  Σχεδίου

Σε προ φόρων επίπεδο, η Alpha Bank εμφανίζει ζημιές 289,4 εκατ. ευρώ το 2018. Επιπλέον, ο Φόρος Εισοδήματος ήταν πιστωτικός και ανήλθε σε 342,3 εκατ. ευρώ, επηρεασμένος κυρίως από τον επαναπροσδιορισμό της φορολογικής βάσεως της Τραπέζης αναφορικά με το επίπεδο των προβλέψεων που οδήγησε στην αναγνώριση πρόσθετων Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων. Για τους επόμενους δώδεκα μήνες, η Alpha Bank εντείνει τις προσπάθειες για μείωση των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, αυξάνοντας την περίμετρο των επιλέξιμων προς πώληση μη Εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων σε 4,6 δισ. ευρώ περίπου, σύμφωνα με την υποβολή του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού της Σχεδίου στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα