Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ATTICA BANK : Καλύπτει τις κεφαλαιακές ανάγκες της

Για την εξασφάλιση της   βιωσιμότητας της Attica Bank , στρέφοντας την προσοχή απερίσπαστα στην υλοποίηση του πλάνου αναδιάρθρωσης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της τραπέζης Παναγιώτης Ρουμελιώτης , επισημαίνοντας ως βασικό στόχο την επαναφορά της σε κερδοφορία από τη χρήση του 2018.«Το πλάνο μας προβλέπει οριακά κέρδη ή ζημιές για τη φετινή χρονιά, εξέλιξη η οποία εφόσον φανεί ότι επιτυγχάνεται, θα ανοίξει τον δρόμο για αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή», είπε στη συνέντευξη τύπου, μετά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων , που  ενέκρινε την εισήγηση της διοίκησης για τιτλοποίηση  καταγγελμένων δανείων, συνολικού ύψους 1,33 δις. ευρώ , εξουσιοδοτώντας το Δ.Σ. να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου Θεόδωρου Πανταλάκη   την Δευτέρα 15 Μαίου, ο κ. Ρουμελιώτης , αναφέροντας πως ο επενδυτής προτείνεται να εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας μέσω αύξησης κεφαλαίου, με μερική ή ολική, παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, λέγοντας ότι

«Τα έσοδα της αύξησης κεφαλαίου θα επιτρέψουν στην τράπεζα να αντισταθμίσει, εν μέρει ή πλήρως, το γεγονός ότι από 1.1.2018 οι προνομιούχες μετοχές, ύψους 100 εκατ. ευρώ, δεν θα προσμετρώνται πλέον στα βασικά εποπτικά κεφάλαια». Παίρνοντας τον λόγο, ο κ. Πανταλάκης, εξήγησε πως η   άποψη της διοίκησης είναι ότι πρέπει να εισέλθει στρατηγικός επενδυτής μέσω ΑΜΚ ,   αποκτώντας περίπου το 30% του μετοχικού κεφαλαίου  της τράπεζας καθώς υπό τις σημερινές συνθήκες και με την αναγκαία υποκατάσταση των εποπτικών κεφαλαίων, η τράπεζα δεν μπορεί να εξαρτάται από τον μεγαλομέτοχο της ΕΦΚΑ, αφού   τόσο το ΤΣΜΕΔΕ όσο και ο ΕΦΚΑ που τον διαδέχθηκε, δεν μπορούσαν για μια σειρά από λόγους , να συνεισφέρουν για την κάλυψη των εναπομεινασών κεφαλαιακών αναγκών, ύψους 70 εκατ. ευρώ, από το stress test του 2015.

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως με την έγκριση από το σώμα των μετόχων της τράπεζας, της εισήγησης της διοίκησης , για τιτλοποίηση καταγγελμένων δανείων, συνολικού ύψους 1,33 δισ. ευρώ, τα δάνεια αυτά , μαζί με τις τυχόν εξασφαλίσεις τους, θα μεταβιβαστούν σε εταιρεία ειδικού σκοπού, SPV , που δεν θα ελέγχεται και δεν θα ενοποιείται από την τράπεζα, ενώ δεν προβλέπεται ούτε η χορήγηση εγγύησης.

Κατόπιν , είπε πως το SPV θα προχωρήσει εν συνεχεία σε τιτλοποίηση απαιτήσεων, εκδίδοντας δύο ομόλογα, επταετούς  όπως όλα δείχνουν  διάρκειας, με το ένα να έχει ονομαστική αξία 525,2 εκατ. ευρώ ,  που αντιστοιχεί στην ανακτήσιμη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, αξία των τιτλοποιούμενων προβληματικών δανείων, έχοντας   προτεραιότητα στην αποπληρωμή του φέρνοντας   πιθανότατα και κουπόνι.

Όσον αφορά το δεύτερο ομόλογο, ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ, αυτό αντιστοιχεί στο μέρος των δανείων που θεωρούνται μη ανακτήσιμα και είναι πλήρως καλυμμένο με προβλέψεις απομείωσης και θα αρχίσει, να αποπληρώνεται  μετά από ενδεχόμενη πλήρη εξόφληση του senior ομολόγου.

Ολοκληρώνοντας , ο διευθύνων σύμβουλος της Τραπέζης, διευκρίνισε   ότι και τα δύο ομόλογα θα δοθούν στην Αττικής και θα αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένα αντίτιμο  για τη μεταβίβαση καταγγελμένων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ σε ένα SPV, που δεν ελέγχεται από την Attica Bank, λέγοντας πως αυτό θα είναι ορφανό, καθώς δεν θα ενοποιείται ούτε από την τράπεζα, ούτε από την Aldridge.

Το junior ομόλογο λοιπόν , που στατικά θα αποτιμηθεί με μηδενική αξία, αφού είναι πλήρως καλυμμένο από προβλέψεις, στη συνέχεια θα πωληθεί   από την Τράπεζα στην Aldridge EDC, έναντι 70 εκατ ευρώ, με την Αττικής να εγγράφει ισόποσο κεφαλαιακό κέρδος. Έχοντας στην κατοχή της τα δάνεια, η εταιρεία ειδικού σκοπού, θα προχωρήσει σε σύναψη επταετούς , τουλάχιστον, σύμβασης διαχείρισης, με την αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος εταιρεία Θεά Άρτεμις , με το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της να έχει αγορασθεί από την Aldridge EDC έναντι 80 χιλ. ευρώ ,όταν το μετοχικό της κεφάλαιο να ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

Καταλήγοντας, ο κ. Πανταλάκης ,υπογράμμισε  πως η   εταιρεία ειδικού σκοπού θα εισπράττει τα ποσά ανάκτησης από τη διαχείριση των δανείων,   καταβάλλοντας τις ετήσιες προμήθειες διαχείρισης (management fees) στη Θεά Άρτεμις, προσθέτοντας ότι για να μειωθεί ο αναλαμβανόμενος από τον επενδυτή κίνδυνος, επελέγη τόσο η λύση της τιτλοποίησης, όσο και η πρωτοτυπία το SPV να μην ελέγχεται από την Τράπεζα.

Κατ αυτό τον τρόπο, η Aldridge δεν θα έχει καμία σχέση με την Τράπεζα, ελέγχοντας   το 80% της Θεά Άρτεμις, που θα εισπράττει τις προμήθειες διαχείρισης από τη βάση του SPV για τουλάχιστον μια επταετία, κατέχοντας δάνεια 1,33 δισ. ευρώ , που θα του έχει μεταβιβάσει η Αττικής , εισπράττοντας χρήματα από την ανάκτηση δανείων ή τις πωλήσεις-εκποιήσεις.

Παράλληλα,   η Aldridge θα εισπράττει το κουπόνι από το junior ομόλογο , που θα αγοράσει έναντι 70 εκατ. ευρώ , ενώ ακόμη και αν ενεργοποιηθούν οι διατάξεις της BRRD για bail-in, ο επενδυτής διαθέτει   μία κάλυψη , καθώς αφενός το SPV δεν θα έχει καμία σχέση μετοχική με την Τράπεζα, αφετέρου θα πληρώνεται κατά προτεραιότητα, σε σχέση με τον κάτοχο του senior bond, εξασφαλίζοντας με το παραπάνω σχήμα την Αττικής καλύπτοντας τις κεφαλαιακές ανάγκες που έχουν απομείνει , υπό δύσκολες συνθήκες

Social life με την Τίνα

Η βιογραφία του Κ. Μήτση