Υπουργείο Τουρισμού και Εκκλησία συνεδρίασαν περί θρησκευτικού τουρισμού

Συνεδρίασε για πρώτη φορά, σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας συνεννόησης, η κοινή επιτροπή Εκκλησίας και Υπουργείου Τουρισμού, για την ανάπτυξη του προσκυνηματικού και θρησκευτικού