Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

LAMDA DEVELOPMENT : Αύξηση 48,2%, κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη, σε ενοποιημένο επίπεδο

Στα 39,511 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη το α΄ εξάμηνο του 2019, σε ενοποιημένο επίπεδο, κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτιμήσεων των επενδυτικών ακινήτων έναντι 25,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 48,2%, για τη Lamda Development, με τον διευθύνοντα σύμβουλο   Οδυσσέα Αθανασίου.Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 39,511 εκατ. ευρώ,   για τη Lamda Development, έναντι 38,481 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, με το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού που αναλογεί στους μετόχους της εταιρίας, να φτάνει τα 486,078 εκατ. ευρώ έναντι 438,928 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,8%.

Μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων

Στη συγκεκριμένη περίοδο θετική ήταν η επίδραση στο ενοποιημένο αποτέλεσμα των κερδών από μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων, κατά το ποσό των 49,687 εκατ. ευρώ έναντι ποσού κερδών 45,585 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens» το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε αύξηση EBITDA κατά 0,7% φτάνοντας στο ποσό των 14,4 εκατ. ευρώ Το «Mediterranean Cosmos» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης παρουσίασε σημαντική αύξηση EBITDA κατά 23,3% φτάνοντας στο ποσό των 9 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται στην εφαρμογή του νέου προτύπου I.F.R.S. 16.

Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μέρος του μισθώματος της τρέχουσας περιόδου λογίζεται εφεξής ως χρηματοοικονομικό έξοδο, το ύψος του οποίου ανήλθε στο πόσο των 1,7 εκατ. ευρώ Τέλος το EBITDA του εμπορικού κέντρου «Golden Hall» παρέμεινε σταθερό στο ποσό των 8,6 εκατ. ευρώ Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του ομίλου Καθαρός Δανεισμός/Αξία Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου και Καθαρός Δανεισμός/Ιδια Κεφάλαια ανήλθαν στο 39,2% και 78,8%.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα