Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

MIG : Με κέρδη οι θυγατρικές το εννεάμηνο

Αύξηση λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών, παρουσίασε   το εννεάμηνο του έτους ο όμιλος MIG, με τον πρόεδρο Σταύρο Λεκκάκο.. Συγκεκριμένα , τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου , περιλαμβανομένων των εταιριών holding και των μη επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων, ανήλθαν σε 113,7εκατ, ευρώ   έναντι 125,7εκατ, ευρώ το Εννεάμηνο 2015

. Μάλιστα, τα εν λόγω αποτελέσματα για το τρέχον Εννεάμηνο ,   επιβαρύνθηκαν με ποσό 14,5εκατ, ευρώ   από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο Μαρινόπουλος , στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του ομίλου. Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας και εξορθολογισμού του κόστους συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στο 16,3% έναντι 15,6% το Εννεάμηνο 2015. Η ενίσχυση του περιθωρίου EBITDA έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου επιβεβαιώνει τη συνέχιση της θετικής πορείας του Ομίλου εν μέσω συνθηκών επιδεινούμενης ρευστότητας της αγοράς, λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Πιο αναλυτικά , οι ενοποιημένες πωλήσεις  του Ομίλου το Εννεάμηνο 2016 ανήλθαν στα 848,4εκατ ευρώ , καταγράφοντας μείωση 3% έναντι του Εννεαμήνου 2015. Η μείωση οφείλεται στις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας των θυγατρικών του Ομίλου (ενδεικτικά αναφέρονται οι αρνητικές επιπτώσεις από τη διακοπή εργασιών της αλυσίδας Μαρινόπουλος και η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών), απόρροια της παρατεταμένης ύφεσης στην Ελληνική οικονομία Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών το Εννεάμηνο 2016 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 138,7εκατ ευρώ έναντι 136,8εκατ ευρώ το Εννεάμηνο 2015.

Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας και εξορθολογισμού της δομής του κόστους συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στο 16,3% έναντι 15,6% το Εννεάμηνο 2015. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιριών συμμετοχών και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων, ανήλθαν σε κέρδη 113,7εκατ ευρώ έναντι 125,7εκατ, ευρώ το Εννεάμηνο 2015. Τα αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2016 επιβαρύνθηκαν με ποσό 14,5εκατ ευρώ , 13,7εκατ ευρώ για τον όμιλο Vivartia και 0,9εκατ, ευρώ για τη Singularlogic, από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων των θυγατρικών από τον όμιλο Μαρινόπουλος , στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του εν λόγω ομίλου.

Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIG επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της θετικής πορείας τους, παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας τους. Αναφορικά με τον Όμιλο Attica, οι ενοποιημένες πωλήσεις για το Εννεάμηνο 2016 ανήλθαν στα 216,0εκατ ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3% έναντι του Εννεαμήνου 2015, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 62,3εκατ ευρώ , έναντι 72,9εκατ ευρώ το Εννεάμηνο 2015.

Οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων του Εννεαμήνου 2016 σχετίζονται με τον αντίκτυπο των προσφυγικών ροών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, καθώς και με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Η διοίκηση συνεχίζει να επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών με νέους συνδυασμούς δρομολογίων και περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου. Ειδικότερα, στα άμεσα σχέδια της διοίκησης είναι η ενίσχυση της νεοσυσταθείσας εταιρίας Africa Morocco Links (AML), με σκοπό την επέκταση της δραστηριότητας της σε νέες γραμμές μεταξύ Μαρόκου και Ηπειρωτικής Ευρώπης

Όσον αφορά τον όμιλο Υγεία ,   το κύριο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων είναι η σημαντική ενίσχυση των κερδών EBITDA , παρουσιάζοντας αύξηση 47% έναντι του Εννεαμήνου 2015, στα 21,6εκατ ευρώ . Η αύξηση των πωλήσεων % έναντι του Εννεαμήνου 2015, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες στο 12,9%.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα