Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ : Δυναμική αύξηση σε πωλήσεις και νέες παραγωγικές επενδύσεις

Αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 5,1%, παρουσίασε   η χρήση του 2018, με την άνοδο να   αγγίζει το 2,5%, φτάνοντας τα 66,939 εκατ. ευρώ, για τη Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Αλέξανδρο Κίκιζα.

Η ανάπτυξη αποδίδεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και της διανομής από 1η Ιανουαρίου του 2018 των προϊόντων Kraft. Συγκεκριμένα, τα προ φόρου κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 6,016 εκατ. ευρώ από 6,172 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη μετά από φόρους να αγγίζουν τα 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος από τη μεταβολή αποθεμάτων – αναλώσεις υλών και υλικών αυξήθηκε 6%, οι αμοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων αυξηθήκαν 11% ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 17,4%.

Αύξηση των αποθεμάτων εμπορευμάτων και πρώτων υλών

Παράλληλα, άνοδο κατέγραψαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα, λόγω των συναλλαγματικών διαφορών των συναλλαγών των θυγατρικών εξωτερικού, αλλά και της αύξησης των δανείων, όπως και τα αποθέματα που αυξήθηκαν 18,1% λόγω της αύξησης των αποθεμάτων εμπορευμάτων και πρώτων υλών. Αναφορικά με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αυτά μειώθηκαν στις 864.730 ευρώ από 2,491 εκατ. ευρώ λόγω των μεγαλύτερων πληρωμών για προκαταβολές επενδύσεων. Για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση στοχεύει στη βελτίωση των μεριδίων αγοράς, και στην ανάπτυξη των εξαγωγών σε νέες αγορές. Ο όμιλος διατηρεί γραμμές πίστωσης (μη εγγυημένες) ύψους 21 εκατ. ευρώ περίπου, προς εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων κίνησης από τα οποία έχει χρησιμοποιήσει πιστώσεις ποσού 5,6 εκατ. ευρώ περίπου.

Ξεκίνησε η κατασκευή του νέου μύλου και των σιλό αποθήκευσης σίτου

Μάλιστα, την περασμένη χρονιά , έγινε επαναλανσάρισμα της premium μάρκας Primo Gusto, με τη βασική μάρκα της εταιρείας να συνεχίζει να αυξάνει τα μερίδιά της, ενώ λανσαρίστηκαν τα λειτουργικά ζυμαρικά Melissa με β-γλυκάνη και Melissa High Protein. Όσον αφορά τις εξαγωγές, αυτές ενισχύθηκαν κατά 5%, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή του νέου μύλου και των σιλό αποθήκευσης σίτου στο εργοστάσιο της στη Λάρισα διευρύνοντας την παραγωγική ικανότητα. Μέσω της επένδυσης αυτής η Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ αποκτά αυτάρκεια στην α’ ύλη για την παρασκευή των ζυμαρικών της, εκτιμώντας ότι θα πετύχει περαιτέρω βελτίωση των κοστολογίων της.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα