Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Τελευταίες ευκαιρίες για «έξοδο» πριν το 62ο έτος

Μικρές μόνο και… φθίνουσες ευκαιρίες έχουν απομείνει στους ασφαλισμένους πριν το 62ο έτος της ηλικίας. Πλήρη σύνταξη στα 60 έτη και 6 μήνες «κλειδώνουν» φέτος οι ασφαλισμένοι των Ειδικών Ταμείων και του Δημοσίου (με κατάθεση σχετικής αίτησης), υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν, κατά περίπτωση, το 58ο έτος της ηλικίας ή αθροίζουν συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 35 ετών (ή 33 ετών συν τον Στρατό), και είναι ασφαλισμένοι (για πρώτη φορά) πριν το 1983. Ευνοούνται οι παλιοί ασφαλισμένοι Ο χρόνος ασφάλισης ευρύτερα που κατοχυρώνει τα δικαιώματα συνταξιοδότησης ευνοεί όσους συμπληρώνουν τα παλαιά όρια ηλικίας την περίοδο 2015 (Γ’ Μνημόνιο) και 2021, και αυτά είναι: η 20ετία, η 25ετία, η 35ετία και η 37ετία. Ευνοϊκά όρια συνταξιοδότησης επιτυγχάνουν και όσοι είχαν συμπληρώσει τις παλαιές ασφαλιστικές προϋποθέσεις μέχρι το 2012 σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΟΑΕΕ, καθώς και στα Ταμεία Μηχανικών, Γιατρών, Δικηγόρων. Και σε αυτή την περίπτωση πιο ευνοϊκές είναι οι διατάξεις «εξόδου» στη σύνταξη για γονείς, γυναίκες ή και άνδρες στο Δημόσιο, που είχαν από 18,4 έτη έως 25 έτη με ανήλικο τέκνο, μέχρι το 2012. Σε όλα τα Ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τραπεζών) η έξοδος με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο 60ό έτος και 6 μήνες ευνοεί όσους συμπληρώνουν φέτος (κατά περίπτωση) τα 35, 36 ή 37 έτη ασφάλισης. Η 35ετία για σύνταξη από το Δημόσιο αφορά όσους:

1 Είχαν προσληφθεί πριν από το 1983 και έχουν φέτος την 35ετία (ή 33 έτη και 2 έτη στρατιωτικής θητείας). Η βασική προϋπόθεση για να προλάβουν το 60ό έτος και 6 μήνες (φέτος) και να κάνουν αίτηση για σύνταξη είναι να συμπληρώνουν και το 58ο έτος της ηλικίας τους. Αν έχουν τα 35 έτη φέτος και το 58ο έτος βγαίνουν στα 60,5. Ανείχαν την 35ετία το 2017 και κλείνουν φέτος τα 58 (ή και το αντίστροφο, 58ο το 2017 και 35ετία το 2018), θα βγουν πάλι με το νέο όριο ηλικίας, δηλαδή 60,5 ετών.

2 Είχαν προσληφθεί μετά το 1983 που βγαίνουν προ του 60ού και 6 μήνες, υπό την προϋπόθεση του πότε κλείνουν το 58ο έτος. Η προϋπόθεση για να βγουν με 35ετία (και όχι 40 έτη ασφάλισης) είναι να είχαν 25ετία έως το 2011. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 25ετία το 2009, έχει σήμερα 35 έτη και αποχωρεί 60,5 ετών. Όσοι όμως συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011, θα χρειαστούν ένα έτος επιπλέον, δηλαδή 36 χρόνια ασφάλισης για κατάθεση αίτησης. Κλειδί το 58ο έτος Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση τα (36) έτη ασφάλισης συμπληρώνονται πιο γρήγορα, καθώς οι ασφαλισμένοι με 25ετία το 2011, έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν όχι μόνο στρατιωτική θητεία, αλλά χρόνο σπουδών και παιδιών. Για παράδειγμα, υπάλληλος που έχει 25ετία το 2011 και το 2019 κλείνει και τα 58, συμπληρώνει συνολικό χρόνο 33 έτη. Με εξαγορά 3 ετών φτάνει τα 36 και βγαίνει στα 60,5. Αντιστοίχως, για όσους απαιτούνται απλώς 35 έτη (2010), τότε αναγνωρίζεται μόνο ο Στρατός ή τέκνα αποκτηθέντα μετά το 2000 (εναλλακτικά ο ένας από τους δύο ασφαλισμένους). Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που προσλήφθηκαν μετά το 1983, αλλά είχαν και ένσημα σε ΙΚΑ ή άλλο Ταμείο πριν από το Δημόσιο, συμφέρει να βγουν όχι με 35ετία αλλά με 37ετία, γιατί εδώ το όριο ηλικίας καθορίζεται από την ηλικία των 55 ετών και όχι των 58. Για παράδειγμα, υπάλληλος που έχει 3 χρόνια ΙΚΑ πριν από το 1983 και άλλα 29 έτη Δημόσιο από το 1984 και μετά, συμπληρώνει συνολικά 37 έτη μέσα στο 2019. Το όριο ηλικίας για σύνταξη λόγω 37ετίας κατεβαίνει από τα 60,5 στα 59,5. Εν προκειμένω, τα 37 έτη ασφάλισης συμπληρώνονται και με χρόνο στρατιωτικής θητείας, είτε υπάρχει είτε όχι ασφάλιση πριν από το 1983. Για παράδειγμα, υπάλληλος που προσλήφθηκε μετά την 1η/1/1983 (και χωρίς ένσημα πριν από το 1983) συμπληρώνει την 35ετία το 2019 και θα βγει στα 60,5. Αν όμως αναγνωρίσει δύο έτη στρατιωτικής θητείας, θα έχει 37 και θα βγει στα 59,5. Να σημειωθεί ότι για την έξοδο με 37ετία και με χαμηλότερο των 60 όριο ηλικίας έως το 2020, οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν 25ετία έως το 2010.

Στον ιδιωτικό τομέα (πρώην IKA)

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ θα πρέπει να είχαν ήδη 35ετία (10.500 ένσημα) έως το 2012, ώστε να κατοχυρώσουν την έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62, και εν προκειμένω στο 60,6ό έτος με αίτηση συνταξιοδότησης φέτος. Όσοι συμπλήρωσαν 10.500 ένσημα το 2011, κατοχυρώνουν το 58ο έτος, αλλά με 10.800 ένσημα κατά την έξοδο (κατά συνέπεια μπορούν να αναγνωρίσουν και άλλα πλασματικά έτη ασφάλισης πέραν του Στρατού), ενώ με 10.500 ένσημα το 2012, κατοχυρώνουν το 59ο έτος. Για το 2011 αναγνωρίζουν έως και 1.200 πλασματικά από σπουδές, στρατιωτική θητεία και χρόνους παιδιών ή ανεργίας, ασθένειας, ενώ για το 2012 μπορούν να αναγνωρίσουν έως 1.500 ένσημα. Παραδείγματα: 1Ασφαλισμένος που έκλεισε τα 60 το 2017 και είχε 9.500 ένσημα το 2011, μπορεί να αναγνωρίσει 720 ένσημα από στρατιωτική θητεία και άλλα 150 είτε από ανεργία είτε από χρόνο τέκνων. Επομένως, αν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων (10.500) και επειδή έχει ήδη κλείσει το 60ό έτος, μπορεί να βγει άμεσα με σύνταξη. Αν δεν κάνει εξαγορά, θα περιμένει στα 67. Κοστίζει κάτι, αλλά προσφέρει… σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα. 2 Ασφαλισμένος που έχει σήμερα 10.500 ένσημα και εξακολουθεί να εργάζεται κανονικά (άρα, 8.700 ένσημα το 2012) δεν συμφέρει να κάνει εξαγορά 1.300 ενσήμων για πλήρη σύνταξη με 40ετία (λόγω κόστους), αλλά τον συμφέρει να παραμείνει στην εργασία και να αποχωρήσει στα 62, αρκεί να συμπληρώσει 12.000 ένσημα. Μητέρες με ανήλικο έως το 2012 βγαίνουν πριν το 60ό μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος στις 18/9/2015 (ημέρα δημοσίευσης του Γ’ Μνημονίου) ή το 50ό με 25ετία (Δημόσιο) ή 18,4 έτη (στο ΙΚΑ) το 2010, και 52 ετών με 25ετία στο Δημόσιο και 18,4 έτη στο ΙΚΑ το 2011. Και αυτό, γιατί το 2015 τα εν λόγω όρια ηλικίας άρχισαν να αυξάνονται κατά 18 μήνες το χρόνο. Και σήμερα (2019) το όριο ηλικίας των 55 ετών του 2015, έχει γίνει 62,6.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα