Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΟΛΠ ΑΕ : Διατήρηση του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη όλων των επιχειρηματικών μονάδων του λιμένα Πειραιά

Κέρδη μετά από φόρους 15,9 εκατ. ευρώ, παρουσίασε η ΟΛΠ ΑΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 20% έναντι των 13,3 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2018, ενώ τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο ανήλθαν σε 21,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% σε σχέση με τα 18,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

«Είναι σημαντικό ότι για ένα ακόμη εξάμηνο τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας παρουσιάζουν θετική μεταβολή», δήλωσε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε.   YU Zeng Gang, προσθέτοντας πως «Συνεχίζουμε με τον ίδιο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη όλων των επιχειρηματικών μονάδων του λιμένα Πειραιά. Η έγκριση του MasterPlan είναι ένα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Αύξηση 11,2% του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2019

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 70,6 εκατ. ευρώ έναντι 63,5  εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 11,2% ( 7,1 εκατ. ευρώ), με τη μεταβολή να οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης των προβλητών ΙΙ+ΙΙΙ (+18,6%), των εσόδων από δεξαμενισμούς (+41,2%), και των εσόδων από την κρουαζιέρα (+14,6%).

Το συνολικό κόστος και οι δαπάνες στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται σε 49,4 εκατ. ευρώ έναντι 46 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019 (+7,3%). Οι αμοιβές προσωπικού που αποτελούν καθοριστικό μέγεθος των λειτουργικών εξόδων κατά το α΄ εξάμηνο του 2019, παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν σε 28,0 εκατ. ευρώ έναντι 28,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση του προσωπικού λόγω της χορήγησης κινήτρων εθελούσιας αποχώρησης για όσους εργαζομένους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα