Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Έτος σημαντικών εποπτικών εξελίξεων για τον τραπεζικό κλάδο

Για την εμπιστοσύνη που επιστρέφει σταδιακά στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, στάθηκε ιδιαιτέρως ο πρόεδρος της Πειραιώς Γιώργος Χατζηνικολάου, μιλώντας στην γενική συνέλευση της Τράπεζας, προσθέτοντας πως αυτό είναι εμφανές σε όλες τις τραπεζικές εργασίες και ιδιαίτερα στα θέματα ρευστότητας, με εισροές καταθέσεων, μηδενισμό χρήσης του έκτακτου μηχανισμού άντλησης ρευστότητας ELA και ικανοποιητική και αυξανόμενη πρόσβαση στην αγορά.«Βέβαια, η αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων παραμένει η κύρια προτεραιότητα για τις ελληνικές τράπεζες», είπε την Παρασκευή 28 Ιουνίου στην ομιλία του, ο κ.   Χατζηνικολάου, σημειώνοντας πως «Το 2018, στο θέμα αυτό υπήρξαν επιταχυνόμενα βήματα προόδου. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει συμβάλει τόσο το θεσμικό πλαίσιο που έχει εμπλουτισθεί όσο και οι σημαντικές δράσεις που έχουν αναλάβει οι τράπεζες για τη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση».

Προσπάθεια για επιστροφή σε αποδόσεις για τους μετόχους

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Τράπεζας, αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια για επιστροφή σε αποδόσεις για τους μετόχους και στην ενδυνάμωση του ισολογισμού, πάντα με αποφασιστικότητα και με δράση εντός πλαισίου ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης, λέγοντας πως «Η προσπάθεια έχει αρχίσει να παράγει καρπούς, και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρονιά, το 2018 η Τράπεζα επέστρεψε σε κερδοφορία. Και, το πιο σημαντικό, τα θεμέλια για διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας έχουν τεθεί. Παράλληλα, η Τράπεζα επέστρεψε στις διεθνείς αγορές, τόσο για χρηματοδότηση όσο και για κεφαλαιακή ενίσχυση, με την πρώτη από την έναρξη της κρίσης δημόσια έκδοση Τier 2 ομολόγου από ελληνική τράπεζα στα μέσα Ιουνίου, εκδίδοντας 400 εκατ. ευρώ σε μια διαδικασία που προσέλκυσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και τη διεθνή προσοχή».

Έτοιμη να συνδράμει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Χατζηνικολάου, τόνισε ότι «Η Τράπεζα Πειραιώς, ενισχυμένη τόσο από πλευράς κεφαλαίων όσο και από πλευράς ρευστότητας, είναι έτοιμη να συνδράμει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Για την Τράπεζα η συγκυρία αυτή αποτελεί ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα. Για εμάς οι στόχοι της ανάπτυξης, της κοινωνικής προσφοράς και της υπεύθυνης τραπεζικής συμπεριφοράς είναι θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής μας, και συνάδουν τόσο με το επιχειρηματικό μοντέλο μας όσο και με τις αξίες μας,» Παίρνοντας τον λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της   Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου,   στάθηκε ιδιαιτέρως στη  σταθεροποίηση του οικονομικού κλίματος, που συνιστά ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, ώστε να αξιοποιήσει τις συνθήκες και να ανακάμψει μετά την πολυετή ύφεση, λέγοντας πως «Οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης προέβησαν σε αναβαθμίσεις της αξιολόγησης της χώρας κατά τη διάρκεια του 2018 και εντός του 2019 από τη βαθμίδα Β προς τη βαθμίδα ΒΒ-, ενώ θεωρούμε ότι η θετική δυναμική της οικονομίας σύντομα θα αποτυπωθεί στην αξιολόγηση της χώρας με περαιτέρω αναβαθμίσεις

Οι βασικοί σταθμοί για την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τράπεζες

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας μας, σε συνδυασμό με την άνοδο του ΑΕΠ και την επιτυχή ολοκλήρωση των stress tests από τις ελληνικές τράπεζες, ήταν οι βασικοί σταθμοί του 2018 για την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τράπεζες». Μιλώντας για τις τράπεζες, ο κ. Μεγάλου   επισήμανε ότι «το 2018 ήταν έτος σημαντικών εποπτικών εξελίξεων για τον τραπεζικό κλάδο και την Τράπεζα. Η πρώτη εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 είχε συνολική επίπτωση ύψους 2 δισ. ευρώ στα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ εξίσου σημαντικές προσαρμογές έλαβαν χώρα συνολικά στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα. Σε σχέση με τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση, οι τράπεζες είναι στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων τους. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων του 2018 έθεσαν τέλος σε μια αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Το 2018 μειώθηκε σημαντικά η έκθεση των ελληνικών τραπεζών

Οι χορηγήσεις των ελληνικών τραπεζών προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα σημείωσαν υποχώρηση κατά 1%, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν ετησίως κατά 10%. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 95% από 111% στο τέλος του 2017. Επίσης, το 2018 μειώθηκε σημαντικά η έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε χρηματοδότηση μέσω Ευρωσυστήματος από 34 δισ. ευρώ το 2017 στα 11 δισ. ευρώ. Η αποκλιμάκωση συνεχίζεται και το 2019, με το ELΑ να έχει μηδενισθεί και την αναχρηματοδότηση μέσω ΕΚΤ να έχει μειωθεί». Κατόπιν, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, αναφερόμενος στην Πειραιώς υπογράμμισε πως συνέχισε να κινείται με όλες τις δυνάμεις της και το 2018, αναλαμβάνοντας δράσεις προς όφελος των περίπου 30 χιλιάδων μετόχων της, των 5 εκατ. πελατών της και των περίπου 12 χιλιάδων εργαζομένων της, τονίζοντας ότι «κύριοι στόχοι για το 2019 είναι η ενίσχυση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για τη δημιουργία διατηρήσιμης κερδοφορίας. η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού μέσω της συνεπούς εκτέλεσης του πλάνου μείωσης των NPE με ορίζοντα το 2021, και η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, και η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας.

Σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum

Στη συνέχεια ο κ. Μεγάλου έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Τράπεζα, εκτός των πωλήσεων προβληματικών δανείων που ολοκλήρωσε με επιτυχία εντός του 2018, τον Ιούνιο του 2019 ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση μίας ακόμα πώλησης χαρτοφυλακίου προβληματικών επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πιστωτικής απαίτησης 0,5 δισ. ευρώ. Η εν λόγω συναλλαγή, καθώς και αυτές που έλαβαν χώρα εντός του 2018, μείωσε τα προβληματικά μας δάνεια κατά 2,5 δισ. και είχε θετικό αποτέλεσμα στα κεφάλαια της Τράπεζας. Καταλήγοντας μίλησε και για κάποια σημαντικά γεγονότα, όπως στις 3 Ιουνίου, που η Τράπεζα   ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Πειραιώς / Real Estate Owned Assets, μέσω της ίδρυσης ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα

Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, 27 δισ. υφιστάμενων NPE της Τράπεζας, μαζί με νέα ΝPE που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 έτη, ενώ η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε 410 εκατ. ευρώ, με την   Πειραιώς και την Intrum να   στοχεύουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή την 1η Οκτωβρίου 2019. Τέλος εκτίμησε πως η στρατηγική συνεργασία με την Intrum αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στη στρατηγική για τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού, λέγοντας ότι «Η κοινοπραξία με την Intrum θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας.

Επίσης, στις 19 Ιουνίου 2019 η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 400 εκατ. ευρώ, δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα πέντε έτη, στη διεθνή αγορά κεφαλαίων, ενισχύοντας το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 90μβ. Το συνολικό βιβλίο προσφορών διαμορφώθηκε σε περίπου 850 ευρώ εκατ., ενώ περισσότεροι από 135 θεσμικοί επενδυτές από περισσότερες των 20 χωρών συμμετείχαν στη συναλλαγή. Πρόκειται, για την πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα από το 2008. Το υψηλό επίπεδο της ζήτησης από τους επενδυτές συνιστά έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης για τη συνολική πρόοδο που έχουμε σημειώσει στην Τράπεζα Πειραιώς».

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα