Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Μπακογιάννη: Οι χαμένες ευκαιρίες του ΕΣΠΑ

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τα πεπραγμένα στο ΕΣΠΑ άσκησε η αρμόδια τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξη τύπου από κοινού με τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Δήμα και την ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη.

«Τα προηγούμενα χρόνια όλες οι διοικήσεις έπεφταν στην παγίδα της εμφάνισης μιας μαγικής εικόνας. Έτσι, παρουσίαζαν ως βασικό επίτευγμα της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων αποκλειστικά και μόνο την απορρόφηση πόρων με μοναδικό στόχο «να μην χαθούν πολύτιμοι πόροι για τη χώρα», τόνισε.

Στην συνέντευξη επισημάνθηκε ότι χάθηκαν προγράμματα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, τα οποία παραμένον παγωμένα και ειδικότερα:

50 εκατ. Ευρώ «Αυτοπασχολούμενων Πτυχιούχων»
120 εκατ. Ευρώ «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»
110 εκατ. Ευρώ «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»
90 εκατ. Ευρώ «Ενίσχυση τουριστικών Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων»

Σύμφωνα με την Ντόρα Μπακογιάννη «η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αρνείται να προσαρμοστεί στα πραγματικά δεδομένα. Αποδείχθηκε ο καλύτερος μαθητής στη δημιουργική λογιστική κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Αποδείχθηκε ότι καθοδηγείται από τις ιδεοληψίες της, προσπαθώντας με κάθε δύναμη να «πνίξει» κάθε δυνατότητα πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης.

Στην ουσία, έχει βάλει στόχο όχι την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αλλά τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Στα τέλη του 2016, πανηγύριζαν για το ότι δεν απείχαν πολύ από τους στόχους που είχαν συμφωνήσει με την ΕΕ. Μέσα στα «ανδραγαθήματα» της τελευταίας περιόδου συγκαταλέγονται τα εξής:

Η παρουσίαση «από μηχανής» χρηματοδοτικών ταμείων και εργαλείων, που σχεδιάστηκαν στο πόδι, χωρίς πραγματικό επιχειρησιακό σχέδιο και ορίζοντα εφαρμογής.

Η μεγάλη έφεση στην επιδοματική ενίσχυση της συγκυριακής απασχόλησης (βλέπε κοινωφελή εργασία) με αβέβαιο μέλλον. Έτσι, υποθήκευσαν τους αναπτυξιακούς στόχους των προγραμμάτων, ενώ συστηματική ήταν η μεταφορά από τα «αζήτητα» κάθε πιθανού και απίθανου παλαιού έργου, δεσμεύοντας πολύτιμους πόρους που θα μπορούσαν να προσφέρουν κάτι χρήσιμο στην ελληνική κοινωνία.

Παράλληλα, δεν έγιναν ή δεν προχώρησαν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη».

Οι τρεις άξονες της πολιτικής της ΝΔ

Θέτοντας ως μείζονα στόχο την υλοποίηση μίας διαφορετικής στρατηγικής για το ΕΣΠΑ, η οποία θα κινείται πέρα και επάνω από τη μέχρι σήμερα λογική της απλής διαχείρισης κονδυλιών, η Νέα Δημοκρατία φέρνει στο προσκήνιο τη δική της οπτική για τη συγκεκριμένη ατζέντα, η οποία ορίζεται σαφώς από την επίτευξη των οικονομικών και αναπτυξιακών στόχων των προγραμμάτων.

Άξονας 1: Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

Ο νόμος για το ΕΣΠΑ εφαρμόζεται ήδη εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε πάρει μαθήματα σχετικά με τις επιμέρους διορθώσεις που απαιτούνται. Όπου προβλέπονται περιττές υπογραφές και διαδικασίες, αυτές θα απαλειφθούν ενώ οι διαδικασίες ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης θα απλοποιηθούν προς όφελος των δικαιούχων.

Το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα βασικό πόλο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, της καινοτομίας και της απασχόλησης. Έτσι όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν τεράστιο έργο και πρέπει να ενισχυθούν ώστε η ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις να είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη.

Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο που επηρεάζει σημαντικά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ (π.χ. Ν. 4412/16 για τις δημόσιες συμβάσεις) θα εξετασθεί ως προς την αποτελεσματικότητά του και θα υπάρξουν παρεμβάσεις, όπου δημιουργούνται προβλήματα.

Άξονας 2: Ενίσχυση των μηχανισμών εφαρμογής πολιτικών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στο νέο ΕΣΠΑ έχουν προστεθεί καινοτόμες δράσεις που αφορούν τόσο το κεντρικό κράτος όσο και τις Περιφέρειες. Οι μηχανισμοί, όμως, που θα τις υλοποιήσουν, αποτελούν ζητούμενο. Η ενίσχυση της ικανότητας του κεντρικού κράτους και των Περιφερειών να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες αποτελεί προτεραιότητα. Θέλουμε, λοιπόν, να διαμορφώσουμε το αναγκαίο υπόβαθρο για να πιάνουν τόπο οι ευρωπαϊκοί πόροι. Θέλουμε να δώσουμε δυνατότητες επένδυσης στους ιδιώτες που θέλουν να ανοίξουν ή να επεκτείνουν την επιχείρησή τους.

Άξονας 3: Μόχλευση πόρων και εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η Ελλάδα χρειάζεται πόρους που θα βοηθήσουν τους θετικούς δείκτες να αυξηθούν και τους αρνητικούς να μειωθούν. Συμπληρωματικά προς τα ευρωπαϊκά κονδύλια απαιτείται επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων έρχεται να δημιουργήσει το πλαίσιο εκείνο όπου με εμπιστοσύνη ιδιωτικά κεφάλαια θα έρθουν να εμπλουτίσουν τα διαθέσιμα δημόσια (ΣΔΙΤ κλπ). Και εδώ, πέρα από τη διαμόρφωση έξυπνων εργαλείων, θα δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες ώστε η κεντρική και η περιφερειακή διοίκηση, μέσω εξειδικευμένων δομών, θα υλοποιεί τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

«Αυτοί οι τρεις άξονες εξειδικεύουν το σχέδιό μας. Είμαστε έτοιμοι για διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Πολύ σύντομα, οι 13 Περιφέρειες της χώρας θα ακούσουν το σχέδιό μας και θα έχουμε την ευκαιρία από κοινού να εμπλουτίσουμε τη στρατηγική μας», σημείωσε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η αποτυχία των ΣΔΙΤ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης έργων που επιτυγχάνει τη βέλτιστη κατανομή κινδύνων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Και εδώ, η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Το 2014 η Ελλάδα ήταν 3η στην Ευρώπη στην αξία των συμβάσεων βάσει του ΑΕΠ κάθε χώρας (με συμβάσεις αξίας 460 εκ.). Το 2015 υπεγράφησαν μόνο 2 έργα (απορρίμματα Δυτικής Μακεδονίας και ψηφιακά πρακτικά δικαστηρίων). Το 2016 δεν έχει υπογραφεί κανένα έργο.

Για τη Νέα Δημοκρατία, τα έργα ΣΔΙΤ αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης, καθώς

• Η χρηματοδότηση των έργων είναι καινοτόμα, συνδυάζοντας ευρωπαϊκούς πόρους, πόρους από την ΕΤΕπ, πόρους από το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA, κεφάλαια ελληνικών και διεθνών τραπεζών καθώς και ιδιωτικά κεφάλαια των αναδόχων.

• Η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό ενεργό θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ (Νόμος 3389/05)

• H εμπειρία από την υλοποίηση των έργων που παραδίδονται είναι εξαιρετικά θετική

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην αξία των ΣΔΙΤ και στη μόχλευση πόρων που επιφέρουν. Το μοντέλο ΣΔΙΤ αποτελέσει το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης σε τομείς όπως το περιβάλλον και τα πληροφορικά συστήματα του δημοσίου.

– Η επίδοση της χώρας ως προς τις επενδύσεις δημοσίου ενδιαφέροντος του «Πακέτου Γιούνκερ» είναι σχεδόν μηδενικές.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα