Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Κινεζικές εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα

Συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας και υψηλής ανεργίας αντίστοιχες χωρών της Υποσαχάριας Αφρικής ή της πάλαι ποτέ συμπλέουσας, ιδεολογικά, με τον ΣΥΡΙΖΑ Κίνας επιφυλάσσει η «Πρώτη Φορά Αριστερά» στη χώρα μας.
Πολλά από τα προβλήματα αυτά ανατρέχουν στις απαρχές του Μνημονίου, το 2010. Ωστόσο, έκτοτε όχι μόνο δε βελτιώθηκαν οι συνθήκες, όχι μόνο η (πρόσφατη) «έξοδος στις αγορές» δεν προμηνύει αναστροφή των εξελίξεων, αλλά, αντιθέτως, τα πράγματα εξελιχτήκαν δυσμενεστέρα επί Τσίπρα και αναμένονται πολύ χειρότερα προσεχώς…
Το καθεστώς των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων στη χώρα μας έχει την ακόλουθη εικόνα:
1. Δεν επιτρέπεται να επεκταθεί μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. Έτσι, ορισμένες επιχειρήσεις εξέρχονται του κλαδικού συνδέσμου, ώστε να μη δεσμεύονται με τις προβλέψεις για μισθούς, άδειες, μέσα προφύλαξης κ.ά., που συνομολόγησε ο οικείος σύνδεσμος επιχειρήσεων. Άρα, σε έναν κλάδο ισχύουν διαφορετικές αμοιβές, εντείνοντας τις ανισότητες και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
2. Αν σε μια επιχείρηση έχει υπογραφεί μια κλαδική και μια επιχειρησιακή σύμβαση, δεν ισχύει η ευνοϊκότερη (κλαδική), αλλά αυστηρά η επιχειρησιακή.
3. Σε μια επιχείρηση που «δεσμεύεται» με μια υπέρτερη κλαδική ΣΣΕ μπορεί να «στηθεί» μια Ένωση Προσώπων (από 5 άτομα), και αυτά να υπογράψουν στο όνομα όλων των εργαζομένων (π.χ. 100 ή 200, στο βαθμό που δεν υπάρχει σωματείο στην επιχείρηση), μια χειρότερη –της κλαδικής– επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και αυτομάτως να μειωθούν οι μισθοί…
4. Αν λήξει μια σύμβαση οι προβλέψεις της διαρκούν μόλις 3 μήνες μετά (έναντι 6 παλαιότερα), και δεν καλύπτουν τυχόν νέες προσλήψεις σε αυτό το διάστημα…
5. Σε περίπτωση μη καταβολής δεδουλευμένων ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε ότι δεν υφίσταται βλαπτική μεταβολή για τον εργαζόμενο. Ενώ με άλλη απόφαση τίθενται αυστηρά όρια και για την επίσχεση εργασίας σε περίπτωση μη καταβολής δεδουλευμένων.
6. Στη Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ), ύστερα από διαφωνία μεταξύ επιχείρησης και οικείου σωματείο, θα πρέπει και τα δύο μέρη να υπογράψουν το συνυποσχετικό. Διαφορετικά το σωματείο μπορεί να προσφύγει σε ένα υποδεέστερο επίπεδο, για να κρίνει τη συλλογική διαφορά ένας… δικαστικός.
7. Δεν ισχύουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στο χώρο των δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθώς και στο Δημόσιο.
8. Τον κατώτατο μισθό τον διαμόρφωσε η τρόικα στα 586 ευρώ (και 511 για νέους έως 25 ετών) από 751 το 2009, και δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί ούτε ύστερα από συμφωνία εργοδοτών (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, Εμπόρων και ΓΣΕΒΕΕ) και ΓΣΕΕ. Η εργασία στη χώρα μας είναι σε διατίμηση (μόνο ο μισθός σε ολόκληρη την απελευθερωμένη αγορά), και δεν μπορεί αυτός να αλλάξει…
9. Σε περίπτωση απεργίας η επιχείρηση δύναται να μην πληρώνει και όσους δεν απεργούν επικαλούμενη αξεπέραστα προβλήματα παραγωγής (Άρθρο 656 Αστικού Κώδικα).
10. Πρόσθετα, κατά την επόμενη αξιολόγηση θα τεθεί θέμα να αποφασίζει για απεργία το 50% των εργαζομένων μιας εταιρίας, ανεξαρτήτως μελών του σωματείου ή συμμετεχόντων στις γενικές συνελεύσεις…
11. Σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20 άτομα δεν υπάρχει καμία προστασία από απολύσεις, απολύσεις έως και 6 άτομα κάθε μήνα σε επιχειρήσεις από 20 έως 50 άτομα και 5% κάθε μήνα σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Κατά συνέπεια, για τη συντριπτική πλειοψηφία των (ΜΜΕ) επιχειρήσεων στη χώρα μας δεν υπάρχει καμία προστασία από τις απολύσεις. Και πρόκειται γι’ αυτές τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα μη καταβολής μισθών (δεδουλευμένα), εισφορών, πληρωμής φόρων και ΦΠΑ. Αντιθέτως, υπάρχουν δεσμεύσεις μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες είτε είναι ΔΕΚΟ και κρατικού ενδιαφέροντος τράπεζες και δεν απολύουν είτε είναι ιδιωτικές και, επιπλέον των δεσμών ως προς το προσωπικό, υφίστανται και αθέμιτο ανταγωνισμό από τις μικρότερες επιχειρήσεις…
12. Για 12 μήνες ο νεοπροσλαμβανόμενος βρίσκεται σε «δοκιμαστική περίοδο» στο πλαίσιο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Άρα, δε δικαιούται και αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης…
13. Το ποσό της αποζημίωσης μειώθηκε δραματικά, ενώ σε περίπτωση προειδοποίησης η αποζημίωση πέφτει στο μισό και αυτή καταβάλλεται τμηματικά.
14. Μπορεί η επιχείρηση, μονομερώς, να μετατρέψει μια σχέση πλήρους απασχόλησης 25 ημερών το μήνα σε διαλείπουσα (εκ περιτροπής) εργασία 1-2 ημέρες την εβδομάδα και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί…
15. Δεν υφίσταται κανένα όριο συμμετοχής μαθητών ή εκπαιδευομένων στις επιχειρήσεις (πρόβλεψη για σύνθεση του προσωπικού αναφορικά με την ασφάλεια ή την εγγύηση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων), με αποτέλεσμα να ασκούνται μισθολογικές και άλλες πιέσεις στο προσωπικό.
16. Σε περίπτωση απόλυσης-ανεργίας το επίδομα του ΟΑΕΔ περιορίζεται μόνο στα 360 ευρώ το μήνα (ανεξαρτήτως του μισθού που ελάμβανε ως εργαζόμενος – άρα δεν πρόκειται για αναπλήρωση απολεσθέντος εισοδήματος), η τακτική επιδότηση διαρκεί το πολύ 12 μήνες, ενώ για τους εποχικά εργαζομένους (τουρισμός, που αποτελεί και τη βαριά βιομηχανία της χώρας) τίθενται δεσμευτικά όρια και δεν μπορούν οι άνεργοι να λαμβάνουν το επίδομα κάθε χρόνο για 3-4 μήνες που διαρκεί η ανεργία.
17. Σε περίπτωση πρόσληψης μονίμου προσωπικού πλήρους απασχόλησης δεν υπάρχει υποχρέωση προτίμησης όσων δουλεύουν με μερική απασχόληση, δε δίνεται προσαύξηση σε περίπτωση που απασχοληθεί κάποιος πέραν του ωραρίου της μερικής απασχόλησης (ενώ η υπερωρία για τον πλήρως απασχολούμενο έχει προσαύξηση).
18. Η επιχείρηση δύναται να απασχολήσει έναν μισθωτό έως και 13 ώρες την ημέρα και ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συναινέσει. Δεν έχει δικαίωμα επιλογής (άρνησης).
19. Η απασχόληση μπορεί να είναι σπαστή («κατσαρή») και να περιλαμβάνει δύο 4ωρα για τη συμπλήρωση του 8ώρου (κυρίως αυτό εντοπίζεται στα καταστήματα).
20. Δεν υφίσταται νομική προστασία, καθώς οι εργατικές διαφορές κάνουν 2-3 χρόνια προκειμένου να εκκαθαριστούν.
21. Σε περίπτωση πτώχευσης και εκκαθάρισης μιας επιχείρησης οι απλήρωτοι εργαζόμενοι (σαν πιστωτές πλέον) δεν είναι πρώτοι στη λίστα των πιστωτών. Προηγείται η ικανοποίηση των τραπεζών και μετά το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η ανεργία… κόβει τις συντάξεις

Όμως, το σημαντικότερο πρόβλημα των Εργασιακών είναι τα… μη Εργασιακά: Δηλαδή η ανεργία. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει την υψηλότερη καταγεγραμμένη ανεργία παγκοσμίως, ταυτόχρονα με τις χειρότερες συνθήκες απασχόλησης.
Η υψηλή ανεργία επιμένει παρά τη βύθιση των μισθών και την υποχώρηση των λοιπών εργασιακών και κοινωνικών κεκτημένων. Και σε συνδυασμό με την απουσία κάλυψης των απασχολουμένων σε περίπτωση ανεργίας (πενιχρά και χρονικά περιορισμένα επιδόματα του ΟΑΕΔ), η χώρα μας εμφανίζει και τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας στον αναπτυγμένο (λεγόμενο) κόσμο.
Η ανεργία πλήττει κυρίως τους άνω των 55 ετών, με αποτέλεσμα να χάνουν, ταυτόχρονα, και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα (οι δε ασφαλιστικές εισφορές να απαξιώνονται), και τους νέους. Έτσι έχουμε:
– Τη μετανάστευση στο εξωτερικό των πιο λαμπρών μυαλών που σπούδασαν με κόπους και πόρους του ελληνικού λαού.
– Το δημογραφικό, καθώς οι νέοι – άνεργοι δεν κάνουν οικογένειες (εξαρτώμενοι από τους γονείς σε μεγάλη ηλικία).
– Απουσία κατανάλωσης (τάση που κυριαρχεί μεταξύ των νέων), ώστε να ενισχυθεί η ντόπια παραγωγή και να κινητοποιηθούν οι αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου.
– Η συρρίκνωση των δημοσίων εσόδων και, κυρίως, του Ασφαλιστικού, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται το εισόδημα των συνταξιούχων. Ήδη, η κ. Βελκουλέσκου του ΔΝΤ προειδοποίησε και για νέα μείωση των συντάξεων πέραν της αποκοπής της προσωπικής διαφοράς που θα ισχύσει από 1/1/2019.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα