Συνεχώς αυξανόμενες βαίνουν οι κλοπές και διαρρήξεις αυτοκινήτων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Οι κλοπές των αυτοκινήτων αποτελούν μάστιγα για την ελληνική κοινωνία. Τα περιστατικά έχουν διπλασιασθεί τα τελευταία χρόνια και η τάση εκτιμάται πως θα συνεχίσει να είναι ανοδική. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη των περιστατικών κλοπών και διαρρήξεων αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα καθώς και εκτιμήσεις για την εξέλιξη τους.

Pricefox - κλοπές αυτοκινήτων - Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα παρουσιάζουν την πλειοψηφία των περιστατικών. Από στατιστικά στοιχεία σχετικά με περιστατικά κλοπών προκύπτει ότι για κάθε 1000 κατοίκους Αττικής και Θεσσαλονίκης αναλογούν 4 κλοπές/διαρρήξεις αυτοκινήτων!

Pricefox - κλοπές αυτοκινήτων - Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Pricefox - κλοπές αυτοκινήτων - Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Με λίγα επιπλέον ευρώ το μήνα οι οδηγοί μπορούν να προστατευτούν επιλέγοντας την κατάλληλη ασφάλεια αυτοκινήτου. Είναι εύκολα αντιληπτή η σημασία όχι μόνο της υποχρεωτικής από το νόμο βασικής ασφάλισης αλλά ενός πακέτου που μπορεί να προστατεύσει τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων από τα ανεπιθύμητα περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων. Το Pricefox αναλύει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα βασικό πακέτο και ένα πακέτο πυρός / κλοπής με θραύση κρυστάλλων.

Η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η ελάχιστη υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλεια αυτοκινήτου και περιλαμβάνει την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων. Σε περίπτωση κλοπής ή διάρρηξης ο ασφαλισμένος δεν αποζημιώνεται.

 Ένα πακέτο πυρός / κλοπής καλύπτει την εμπορική αξία του οχήματος σε περίπτωση κλοπής (ολική κλοπή), την αξία των απαραίτητων εξαρτημάτων που μπορεί να κλαπούν από διάρρηξη (μερική κλοπή) και κάθε ζημιά που μπορεί να προκύψει στο αυτοκίνητο από πυρκαγιά. Κατά την κλοπή ή την απόπειρα κλοπής ένα πολύ σύνηθες περιστατικό είναι το σπάσιμο ενός παραθύρου. Για να καλύψει ο οδηγός και αυτή την περίπτωση ζημιάς είναι σημαντική η προσθήκη της θραύσης κρυστάλλων.