Ήδη στην αγορά τρέχουν για τη θερινή περίοδο οι 35.000 έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στα δεδομένα του κορωνοϊού.

Έπειτα από τη σταδιακή επανέναρξη της αγοράς, οι οδηγίες του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, είναι οι ακόλουθες:

-Τον Ιούνιο, διενεργούνται κυρίως εμφανείς έλεγχοι σε επιχειρήσεις από συνεργεία των ΔΟY στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η ελεγχόμενη περιοχή, με συμβουλευτικό χαρακτήρα ενίσχυσης συμμόρφωσης.

-Τον Ιούλιο οι έλεγχοι θα διενεργούνται  σε ποσοστό 60% από συνεργεία των ΔΟΥ στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η ελεγχόμενη περιοχή και κατά 40% από συνεργεία των ΔΟΥ όμορων περιοχών (εκτός χωρικής αρμοδιότητας).

-Σταδιακά και υπό την επιφύλαξη της διατήρησης των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των γεωγραφικών περιοχών  και της επικράτειας γενικότερα, θα  αντιστραφεί η αναλογία των διενεργούμενων ελέγχων.         


Αναφορικά με τους κλάδους που βρίσκονται σε προτεραιότητα από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αυτοί είναι οι εξής: 

-Παροχής Υπηρεσιών ( συνεργεία, ιατρικές υπηρεσίες, οικοδομικές δραστηριότητες κ.α.)

-Επιχειρήσεις παραγωγής/πώλησης τροφίμων (αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παραγωγής /μεταποίησης κρέατος, mini markets, επιχειρήσεις παρασκευής και διανομής πρόχειρου φαγητού, κ.λπ.)

-Λιανικό και χονδρικό εμπόριο

-Επιχειρήσεις καλλωπισμού

-Επιχειρήσεις σχετιζόμενες με εστίαση/παροχή ποτών

-Τουριστικές επιχειρήσεις 

-Λοιπές επιχειρήσεις 

Να σημειωθεί ότι κατά προτεραιότητα θα διενεργούνται έλεγχοι σε επιχειρήσεις, με για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία ή καταγγελίες εκτεταμένης φοροδιαφυγής ή απάτης  

Επιπρόσθετα, όπου είναι απαραίτητο οι εφοριακοί θα έχουν τη βοήθεια τελωνειακών και ελεγκτών του Γενικού Χημείου του Κράτους, με αντικείμενο:

-Παραγωγή/διακίνηση/εμπορία ποτών

-Παραγωγή/διακίνηση/τροφίμων

-Πρατήρια υγρών καυσίμων

-Επιχειρήσεις παρασκευής χημικών προϊόντων

Ειδικότερα, οι χημικοί υπάλληλοι θα συμμετέχουν σε ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθούν θέματα νοθείας ή άλλων δόλιων πρακτικών, στους τομείς:

-Αλκοολούχα ποτά

-Μέλι, ελαιόλαδο και φέτα

-Καύσιμα 

-Προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα (υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων)

-Χημικά και βιομηχανικά προϊόντα, με έμφαση:

Σε είδη με υψηλή τιμή μονάδας (κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα , δερμάτινα είδη και λοιπά ενδύματα) σε παρασκευάσματα τύπου «χλωρίνης», τα οποία έχουν ενταχθεί σε μειωμένο ΦΠΑ 6% έναντι όλων των λοιπών καθαριστικών, που εντάσσονται σε ΦΠΑ 24%, υφασμάτινες μάσκες κ.λπ.
Να σημειωθεί ότι θα διενεργούνται έλεγχοι διακίνησης σε οδικούς άξονες/διόδια.