Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ACHMEA : Με κέρδη η μητρική της Interamerican

Λειτουργικό αποτέλεσμα 223 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του έτους η ACHMEA, στην οποία ανήκει η Interamerican με το καθαρό αποτέλεσμα μετά τους φόρους να φθάνει στα 171 εκατ. ευρώ, με την κερδοφορία να οφείλεται, κυρίως, στα σταθερά αποτελέσματα των γενικών ασφαλίσεων, ανερχόμενα στα 105 εκατ. ευρώ παρά τις υψηλότερες αποζημιώσεις και των ασφαλίσεων σύνταξης και ζωής 102 εκατ. ευρώ στις Κάτω Χώρες.

«Η ACHMEA βρίσκεται στον σωστό δρόμο για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της, που είναι η περαιτέρω αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, η βελτίωση των αποτελεσμάτων και η διατήρηση της ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης», ανέφερε σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο   πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου Willem van Duin, προσθέτοντας ότι «Κατέχοντας ηγετική θέση στις υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου και διαδικτύου, πολλές από τις ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου δίνουν τον τόνο, υλοποιώντας την αρχή να παρέχουν στον ασφαλιστικό κλάδο αυτά που χρειάζεται η αγορά, συνεχίζοντας τις επενδύσεις στην καινοτομία».

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης φερεγγυότητας , Solvency II, δείκτης μερικού εσωτερικού μοντέλου, των ολλανδικών συμφερόντων Ομίλου βελτιώθηκε σε 185% από 181% κατά το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, ενώ σημειώθηκε διαρθρωτική μείωση κόστους, ύψους 8% σε επίπεδο ομίλου. Παράλληλα, μειώθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες στην οργάνωση εξυπηρέτησης του κλάδου συντάξεων και ζωής, και συνεχίστηκαν οι υψηλές επενδύσεις στις διαδικτυακές και καινοτόμους υπηρεσίες προς τους πελάτες.

Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της  εταιρίας  κινήθηκαν στα περυσινά επίπεδα, φθάνοντας συνολικά τα 16,947 δισ. ευρώ, με αύξηση του χαρτοφυλακίου πελατών στις γενικές ασφαλίσεις και στον κλάδο υγείας, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της ACHMEA αυξήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους κατά 117 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως των καθαρών κερδών, φθάνοντας στα 9,899 δισ. ευρώ.

Διεθνώς, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από την δραστηριοποίηση στην Τουρκία, τη Σλοβακία, την Ελλάδα με την Interamerican, την Ιρλανδία και την Αυστραλία, έφθασαν τα 615 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας για τη χρήση του διαδικτύου οδήγησε, κυρίως, σε αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων στις θυγατρικές εκτός Κάτω Χωρών, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν σταθερά, παρά τις συνεχιζόμενες επενδυτικές δαπάνες. Η ACHMEA συνεχίζει να επενδύει σε χώρες στις οποίες μπορεί να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κερδοφόρο ανάπτυξη του μεριδίου της στις τοπικές αγορές, με επικέντρωση στην ψηφιοποίηση των λειτουργιών

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα