Μία «ψηφιακή επανάσταση» φέρνει η Κυβέρνηση στην Ελλάδα, που εδώ και δεκαετίες έχει καθυστερήσει. Μόνο για αυτό τα πρόγραμμα η χώρα μας θα δαπανήσει 3,3 δις ευρώ, με αλλαγές δομών και νέα εργαλεία για την καλύτερη λειτουργία του Κράτους και των επιχειρήσεων.

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η λεγόμενη Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και πρόκειται για το ομολογουμένως φιλόδοξο project το οποίο έχει ως στόχο να μεταφέρει την Ελλάδα στην «επόμενη ημέρα», μέσα σε μόλις έξι χρόνια.

Το κείμενο προσδιορίζει μια πληθώρα από συγκεκριμένα έργα, ταξινομημένα σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, που επιδρούν στην άσκηση όλων των τομέων δημόσιας πολιτικής (π.χ. Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, Οικονομία, Περιβάλλον, Ενέργεια κ.ά.) συμβάλλοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο κατάλογος έργων παρέχει άμεση και εύχρηστη πρόσβαση σε όλες τις στοχευμένες δράσεις που υλοποιούνται, σε συγκεκριμένους άξονες παρέμβασης που εξειδικεύονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε τομέα πολιτικής (π.χ. οριζόντιες, στρατηγικοί άξονες, τομείς οικονομίας, κτλ.). Πρόκειται για ένα σύνολο 448 έργων, εκ των οποίων τα 105 είναι ήδη σε εξέλιξη.

Αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στον «πάτο» της σχετικής βαθμολογία, με ορατό τον κίνδυνο να βρεθεί στο περιθώριο των εξελίξεων, που τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, δημιουργώντας συνθήκες ψηφιακού χάσματος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις οικονομίες και τις κοινωνίες.

Ειδικά όσον αφορά στο πεδίο της Οικονομίας, οι προτεινόμενες δράσεις εξειδικεύουν τις επιμέρους στρατηγικές του ψηφιακού μετασχηματισμού με κοινό σκοπό την ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων.

Τι θα προσφέρει;

Θα υλοποιήσει ένα πολυχρηστικό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) κεντρικής, γεωχωρικής υποδομής για τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Ο.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων (Computer Assisted Mass Appraisal – CAMA), δημόσιων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, δίκαιο, θεσμικά κατοχυρωμένο, και αυτοματοποιημένο.

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα:

  • α) να βλέπει πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεωαναφερμένο υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου,
  • β) να πλοηγείται πάνω σε διαδραστικούς χάρτες
  • γ) να εισάγει δεδομένα
  • δ) να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει.

Ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί σύστημα ζεύξης για τη μαθητεία καθώς και ενιαία πύλη πληροφορίας ακόμα και app εφαρμογής για τα κινητά, όπου κάθε πολίτης θα πληροφορείται για κάθε πρόγραμμα του Υπουργείο Εργασίας του ΟΑΕΔ καθώς και των περιφερειών που αφορά την εργασία και τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας. Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν εφαρμογές εντός του περιβάλλοντος του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.​