Την Πέμπτη 17/12/2020 και την Παρασκευή 18/12/2020 η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (επί της οδού Κλεισθένους 35, Σταυρός Αγ. Παρασκευής) θα υπολειτουργήσει, λόγω απαραίτητων ηλεκτρολογικών εργασιών που πραγματοποιούνται στο κτίριο.

Θα εξυπηρετηθούν τα απολύτως αναγκαία αιτήματα των πολιτών που ήδη έχουν προγραμματιστεί.

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:2132122605, [email protected]

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:2132122634 για τα ΕΙΧ, [email protected] 

2132122640 για τα ΦΙΧ, και 2132122612 για τα δημοσίας ΔΧ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:2132122609,607,608,638, [email protected]

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:2132122622, 621, 623, 617, [email protected]

Για οποιαδήποτε νέο αίτημα για τις συγκεκριμένες μέρες που η υπηρεσία θα υπολειτουργεί, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις άλλες 6 Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής.