Εμβόλια: Αυξάνεται η χρηματοδότησή τους στα 20 δισ. δολάρια από την Παγκόσμια Τράπεζα

Μια αμερικανική μελέτη αποκαλύπτει, ύστερα από επαρκή συλλογή δεδομένων, ότι ο αριθμός των σπερματοζωαρίων δεν πλήττεται, δεν μειώνεται δηλαδή ύστερα από τη χορήγηση των ενέσιμων σκευασμάτων.

Σύμφωνα με το CNN, από το πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, εξετάστηκαν 45 άντρες που είχαν λάβει και τις δύο δόσεις και δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στον αριθμό σπερμάτων.

Οι άντρες, νεαρής ηλικίας, έλαβαν εμβόλια που βασίζονται στο σύστημα mRNA, δηλαδή Moderna και Pfizer.

Δείγματα ελήφθησαν τόσο πριν από την πρώτη δόση όσο και 70 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, ενώ μετά το διάστημα αυτό δεν διαφάνηκε καμία απολύτως αλλαγή.

Μένει να ερευνηθεί η σχέση του αριθμού των σπερματοζωαρίων με τα κλασικά εμβόλια δηλαδή αυτά των Johnson & Johnson και AstraZeneca.