Ο ΕΟΦ ανακαλεί αντισηπτικό χεριών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14 Δεκεμβρίου). Το αντισηπτικό που ανακαλεί ο ΕΟΦ είναι το Hand sanitizer Antibacterial 59mL.

Ο Οργανισμός αποφάσισε να απαγορεύσει το εν λόγω αντισηπτικό, επειδή δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας βιοκτόνου.

Η απόφαση αφορά στη δημόσια υγεία, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο ΕΟΦ καλεί τις εταιρείες που έχουν διαθέσει το συγκεκριμένο αντισηπτικό στην αγορά να το αποσύρουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.