Με ένα πακέτο-«μαμούθ» επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης για 129.000 ανέργους το υπουργείο Εργασίας θέλει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού. Δεκατρία νέα προγράμματα απασχόλησης -για 88.600 άτομα- θα «τρέξουν» το δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, ενώ «εκσυγχρονίζονται» άλλα έξι προγράμματα για 40.200 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι είναι η υλοποίηση και ενός νέου προγράμματος για πρόσληψη εργαζομένων, με πλήρη επιδότηση από το κράτος του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το επόμενο διάστημα, ενώ να σημειωθεί πως το μη μισθολογικό κόστος ανέρχεται σε 39,66% επί του μεικτού μισθού. 

Στα προγράμματα που θα μπουν σε εφαρμογή δίνεται έμφαση στη στήριξη ομάδων του πληθυσμού που δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, θα «τρέξουν» προγράμματα για νέους κάτω των 30 ετών και για γυναίκες, ενώ στοχευμένες δράσεις θα υλοποιηθούν σε επίπεδο Περιφερειών. Παράλληλα, θα τεθούν σε εφαρμογή συγκεκριμένα προγράμματα για πτυχιούχους, ενώ έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με ανερχόμενους κλάδους της Οικονομίας.

Αναλυτικά, τα νέα προγράμματα που είτε τρέχουν ήδη είτε θα εφαρμοστούν εντός του έτους, είναι τα ακόλουθα:

1. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας με 36.500 θέσεις 8μηνης απασχόλησης. Οι αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί, και έως τις 15 Αυγούστου θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας των δικαιούχων (αφού εξεταστούν τυχόν ενστάσεις). Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει είναι ότι οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 175.000. 

2. Πρόγραμμα απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Οι θέσεις εργασίας θα φτάσουν τις 3.500 και θα καλυφθούν από πτυχιούχους ανέργους (ηλικίας 22 έως 29 ετών). Η διάρκεια του προγράμματος αγγίζει τους 10 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ.

3. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στη Δυτική Ελλάδα. Καλύπτει 1.100 ανέργους, ηλικίας 18 έως 30 ετών. Θα απασχοληθούν σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει τους επτά μήνες, με ένα ποσό έως 813 ευρώ μηνιαίως (το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους).

4. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην Ήπειρο. Ισχύει ό,τι ήδη αναφέρθηκε για τη Δυτική Ελλάδα. Η επιδότηση φτάνει τους 7 μήνες και έως τα 813 ευρώ μηνιαίως (το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ). Στόχος είναι η πρόσληψη 500 ανέργων 18 έως 30 ετών σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις. 

5. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην Ψηφιακή Οικονομία. Απευθύνεται σε 5.00Ο ανέργους έως 29 ετών, που θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 600 ευρώ μηνιαίως για 6 μήνες, το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

6. Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 700 ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες, το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Θα καλυφθούν 7.000 μακροχρόνια άνεργοι, που θα απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της ∆υτικής Ελλάδας.

7. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε περιοχές υψηλής ανεργίας. Αφορά την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 813 ευρώ μηνιαίως, για 7 μήνες, το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 3.000 ατόμων σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις. Αφορά στις ηλικίες 18 έως 30 ετών.

8. Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας. Απευθύνεται σε 2.500 ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, που θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως θα υπάρχει ποσόστωση τουλάχιστον 60% υπέρ των γυναικών. Η επιχορήγηση θα είναι 10.000 έως 17.000 ευρώ το μήνα, και η διάρκεια θα είναι από 12 έως 18 μήνες. 

9. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 813 ευρώ μηνιαίως, για 7 μήνες, το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Θα προσληφθούν 10.000 άνεργοι 18-29 ετών σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 475 ευρώ μηνιαίως, για 8 μήνες, το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Στόχος είναι η κατάρτιση και πρόσληψη 4.500 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

11. Πρόγραμμα απασχόλησης νέων πτυχιούχων. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 950 ευρώ μηνιαίως, για 10 μήνες, το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Θα προσληφθούν 6.000 άνεργοι 22 έως 29 ετών (με πτυχίο) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

12. Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στις περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες. Απευθύνεται σε 4.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, που θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 700 ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες, το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

13. Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες σε μετάβαση. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 700 ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες, το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Στόχος η πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας, των Ιόνιων Νησιών, της Πελοποννήσου, του Βόρειου Αιγαίου και της Κρήτης.