Στη σκληρή μάχη που δίνει ο Έλληνας πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες, διεκδικώντας για τη χώρα μας κοινοτικά κονδύλια ύψους 60 δισ. ευρώ, έχει στη φαρέτρα του και το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία που εκπόνησε η Επιτροπή Πισσαρίδη, δείχνοντας έτσι πόσο καλά προετοιμασμένη είναι η ελληνική κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα κοινοτικά κονδύλια.

Της Ειρήνης Μπέλλα

Μάλιστα, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης βρίσκεται από την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, και επισκέφθηκε την Κομισιόν παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα της κυβέρνησης και την έκθεση Πισσαρίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, απέσπασε θετικά σχόλια, καθώς όλοι είπαν ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο οργανωμένες χώρες. Αυτό το κεφάλαιο εμπιστοσύνης θα λειτουργήσει θετικά για τη συνέχεια, εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου

Στο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία η Επιτροπή Πισσαρίδη προτείνει συστηματική αύξηση  των εξαγωγών και στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία.

Στην ενδιάμεση αυτή έκθεση, καθώς η τελική θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο, προτείνονται δύο παράλληλοι τύποι μεταρρυθμίσεων: μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, και αύξηση της ανταγωνιστικότητας στις αγορές. Κυριότερη επιδίωξη είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα του εργαζόμενου Έλληνα στα επίπεδα των άλλων μικρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ελλάδα καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις.

Στις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες που θέτει το Σχέδιο Πισσαρίδη είναι: Άνοδος των συνολικών επενδύσεων από 12% σε 20%-25%, άνοδος των εξαγωγών στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (48%), άνοδος της μεταποίησης στο 12% σε 3 χρόνια και στο 15% έως το 2030, αύξηση της απασχόλησης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (74%) και ενίσχυση της μισθωτής εργασίας, πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω του τραπεζικού συστήματος και της κεφαλαιαγοράς, δημιουργία θυλάκων τεχνολογίας αιχμής σε επιμέρους κλάδους που θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν καινοτομία, καλύτερη συνεργασία πανεπιστημίων και εταιριών στην έρευνα, με περισσότερη ευελιξία στα ερευνητικά προγράμματα και καλύτερη υποστήριξη από το κράτος και βιομηχανία. Ψηφιακές υποδομές 5G σε όλη τη χώρα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με βάση νέες τεχνολογίες και διαδίκτυα. Ενίσχυση της Πράσινης Οικονομίας. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα και αναβάθμιση των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει 42 αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε 11 τομείς:

1) Στη φορολογία: Μείωση του βάρους στη μισθωτή εργασία. Μείωση συντελεστών μετά τα πρώτα κλιμάκια, όπως απάλειψη Εισφοράς Αλληλεγγύης. Ενίσχυση διαφάνειας στις συναλλαγές με θετικά στοχευμένα κίνητρα για χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών. Ενοποίηση και μετακίνηση φόρων ακινήτων σε τοπικό επίπεδο. Επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό επιχειρήσεων.

2). Στο ασφαλιστικό σύστημα: Κίνητρα για εργασία και αποταμίευση νοικοκυριών. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος. Ενίσχυση αναλογικότητας δημόσιου διανεμητικού πυλώνα ασφάλισης. Ανάπτυξη δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα με ιδιωτικές αποφάσεις. Μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής σύνταξης, με άμεση εφαρμογή για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για όσους άλλους εργαζόμενους το επιθυμούν. Πλαίσιο εποπτείας για ασφαλιστικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου και ενός δημόσιου ταμείου.

3) Χρηματοδότηση: Ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Εκσυγχρονισμός συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών. Εκσυχρονισμός του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης. Φορολογικά κίνητρα για εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο και για μακροχρόνια αποταμίευση μέσω αυτού. Στοχοθεσία για ταχύτερη μείωση των προβληματικών δανείων από τις τράπεζες.

4). Στη Δικαιοσύνη: Μείωση χρόνου έκδοσης αποφάσεων και επίλυσης διαφορών. Δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο 12 μηνών έως την απόφαση. Διεύρυνση και υποστήριξη του συστήματος ενδικοφανών διαδικασιών σε όλους τους τομείς της Διοίκησης για υποθέσεις διαφορών μεταξύ του Δημοσίου και ιδιωτών. Ενίσχυση των διαδικασιών αξιολόγησης, κωδικοποίησης και απλοποίησης της νομοθεσίας.

5) Στη Δημόσια Διοίκηση: Θεσμική ενίσχυση των ανώτερων διοικητικών θέσεων, μέσω αύξησης της θητείας και εφαρμογής μηχανισμού κινητικότητας. Αναβάθμιση του ΑΣΕΠ σε Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Μείωση του φορμαλισμού στις διαδικασίες προσλήψεων και καθολική εφαρμογή αξιολόγησης. Συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιοποίησης, καθώς και της αξιολόγησης και κωδικοποίησης της νομοθεσίας.

6) Στην Εργασία: Ριζική αναβάθμιση συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους. Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ, με στροφή προς ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Υποστήριξη γυναικών, για αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας και αμοιβών. Βελτίωση στόχευσης κοινωνικών επιδομάτων, ώστε να μην λειτουργούν και ως αντικίνητρο για εργασία. Προγράμματα κατάρτισης μεταναστών.

7) Στην Εκπαίδευση: Ανάπτυξη συστήματος προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με καθολική πρόσβαση. Αύξηση του μέσου μεγέθους σχολικών μονάδων, προετοιμασία εν όψει δημογραφικών πιέσεων, ουσιαστική αυτονομία και αξιολόγηση, ψηφιακές υποδομές και περιεχόμενο. Εκσυγχρονισμός συστήματος διακυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, διασύνδεση με Οικονομία, διασπορά και ιδρύματα της αλλοδαπής και ευρύτερη κοινωνία.

8) Στην Έρευνα και Καινοτομία: Εκσυγχρονισμός και κίνητρα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Συντονισμός από ανεξάρτητο ίδρυμα με πόρους και μακροπρόθεσμη ερευνητική στρατηγική. Κίνητρα για έρευνα στις επιχειρήσεις. Υποστήριξη για συστήματα ερευνών που θα αναπτύσσουν λύσεις (για δημόσιο τομέα και επιχειρήσεις) και διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα της Διασποράς.

9) Στην Υγεία: Αναδιάρθρωση του Συστήματος Υγείας. Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος ψηφιακού φακέλου ασθενούς, για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης. Εξορθολογισμός δαπάνης προμηθειών, με αύξηση όγκου γενόσημων φαρμάκων και διασύνδεση των επιστροφών με δράσεις καινοτομίας και επενδύσεων.

10) Στην Πράσινη Ανάπτυξη. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άμβλυνση κόστους μετάβασης κατά τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης

 11) Στις Υποδομές: Δημόσιες επενδύσεις και κινητοποίηση ιδιωτικών. Ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα. Διαχείριση αποβλήτων. Αναβάθμιση υποδομών για τον εισερχόμενο Τουρισμό.

Στην έκθεσή της η Επιτροπή Πισσαρίδη εντοπίζει τα δομικά προβλήματα της ελληνικής Οικονομίας καταλήγοντας ότι αυτά είναι ο κλειστός χαρακτήρας των αγορών και η χαμηλή ένταση ανταγωνισμού και καινοτομίας. Επίσης, προσθέτει ότι υπέρμετρα μεγάλο τμήμα των επιχειρήσεων και της απασχόλησης κινείται στο χώρο χαμηλής τεχνολογίας και των μη διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.